Urbana oprema Koprivnice

Pozivamo Vas na predavanje i prezentaciju Draženke Jalšić Ernečić pod nazivom Urbana oprema Koprivnice u četvrtak 21. veljače 2019. godine u 18,00 sati u Galeriju Mijo Kovačić.

Urbana oprema Koprivnice važan je dio identiteta grada. Urbana oprema nije samo briga o urednijem i ljepšem okolišu, nego puno više. Na primjeru prostora središnjih trgova, Zrinskog i Jelačićevog trga, možemo govoriti o transformacijskom potencijalu Koprivnice i gradskog središta u podizanju kvalitete života. U trenutku planiranja izgleda središnjeg gradskog trga i projektiranja novog prostora, neophodno je sagledati postojeće stanje. Uređenje gradskog središta prema osnovnim i dodatnim kriterijima struke mora se držati određenog regeneracijskog modela koji se temelji na održivosti u kojoj se malim urbanističkim zahvatima može pridonijeti kvaliteti života i zadovoljstvu korisnika prostora.

Grad Koprivnica osluškuje potrebe svojih sugrađana i brine o izgledu javnih površina i urbanoj opremi grada. Ne radi se samo o opremanju prostora središnjeg trga, gradskog parka ili dječjih igrališta, nego o autobusnim nadstrešnicama, klupama, kantama za smeće, stalcima i nadstrešnicama za bicikle, reklamnim vitrinama, stupovima i panoima, posudama za cvijeće, najrazličitijim ogradama, pregradnim stupovima i stupićima, pa sve do poklopaca (s ili bez natpisa) šahtova, vodovoda, kanalizacija, telefonskih i električnih instalacija koji se nalaze na kolnicima, nogostupima i parkiralištima. Zapravo se radi o standardu života.  Nastavite čitati

Poziv na usmenu provjeru sposobnosti (intervju)

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 5.2.2019. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) za radno mjesto knjižničar – viši knjižničar – knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS) zaključno sa 14.2.2019. godine u 9,00 sati.

Dana 14.2.2019. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar – viši knjižničar – knjižničar savjetnik može pristupiti 4 kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Usmena provjera sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 18.2.2019. godine (ponedjeljak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) prema sljedećem rasporedu (satnici):
1. Marina Markanović – 9,00 sati
2. Valentina Mikec – 9,30 sati
3. Suzana Jarnjak Ivanović – 10,00 sati
4. Ana Škvarić – 10,30 sati Nastavite čitati

Sveti Valentin

Ususret danu svetog Valentina, u nas u posljednje vrijeme namijenjenom mladim zaljubljenim parovima koji razmjenjuju darove, valja ponešto reći o samom svecu. Život Valentina Ternijskog čiji se dan obilježava 14. veljače opisan je u različitim legendama. Prema jednoj bio je biskup i mučenik, a živio je i djelovao tijekom trećeg stoljeća u Rimskom carstvu.  Po naredbi cara Klaudija godine 269. mu je odsječena glava. Prema drugoj legendi sveti Valentin poznat je po tome što je slijepoj poganskoj djevojčici vratio vid, a ozdravljao je i djecu oboljelu od padavice te ga često i prikazuju kako ozdravlja padavičara. Smatraju ga zaštitnikom očiju i zagovornikom protiv obolijevanja od padavice.

Štovanje ovog sveca intenzivnije se širi već tijekom četvrtog stoljeća, a tek od petnaestog stoljeća počinju ga spominjati i kao zaštitnika zaljubljenih. Uz njega se vežu i neki narodni običaji, a u našim krajevima zabilježeno je vjerovanje da se tijekom dana posvećenog ovom svecu „vrapci žene“. U nekim mjestima u Podravini tog su dana djecu slali u polje bez obuće, pod izgovorom da će u živici pronaći „crvene čizmice“, što se i događalo jer bi im stopala pocrvenjela od hladnoće. U Đurđevcu se toga dana postilo i zagovaralo svetom Valentinu za zaštitu od padavice. Jedinu vezu s njim kao zaštitnikom zaljubljenih nalazimo u običaju zabilježenom u Peterancu gdje se na Valentinovo održava proštenje. Naime, tog dana bilo je uobičajeno da mladići poklanjaju djevojkama licitarsko srce s obaveznom ljubavnom porukom.

Portal „Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice“

Nakon iznimno uspješno odrađene Noći muzeja na temu „Inovacije i digitalna budućnost“ Muzej grada Koprivnice nastavlja s digitalizacijom. Tako će se 19. veljače 2019. godine od 18,00 sati u Galeriji Mijo Kovačić javnosti predstaviti novi web portal s digitaliziranom knjižničnom građom, a do kojeg će potom korisnici moći samostalno pristupati preko muzejske mrežne stranice.

U suradnji s koprivničkom tvrtkom „ArhivPro“ realizirana je nova usluga za muzejske korisnike kojom će biti dostupan velik broj starih koprivničkih novina i časopisa nastali najvećim dijelom u međuratnom razdoblju tijekom prve polovine 20. stoljeća. Portal „Digitalna baština Muzeja grada Koprivnice“ postavlja se prigodno povodom 100. godišnjice početka izlaženja novina Demokrat (16.2.1919.) kao jedne od starijih sačuvanih periodičkih cjelina, a pored kojih će biti dostupni: Domaće ognjište, Hrvatski narod, Koprivničke novine, Koprivnički Hrvat, Podravske novine, Podravski glasnik i drugi. Osim toga, na portalu će se postaviti i sva dosadašnja godišta Podravskog zbornika od 1975. do 2018. godine, kao i Zbornik Muzeja grada Koprivnice (1946-1953). Proces digitalizacije provodio se posljednjih desetak godina u suradnji s Gradom Koprivnica i Knjižnicom i čitaonicom „Fran Galović“.

Ovakvi oblici dostupnosti građe iniciraju se i od Ministarstva kulture koje će u narednim godinama snažno poticati čuvare takve građe na digitalizaciju i objavu. Svrha portala je u suštini dvojaka; veća dostupnost i preglednost građe, a koja se ujedno trajno zaštićuje budući je riječ o vrlo osjetljivoj papirnatoj građi.

Uspavano srce demokracije

Pozivamo vas na predstavljanje nove knjige

prof. dr. sc. Ivana Koprića
„USPAVANO SRCE DEMOKRACIJE“
Lokalna samouprava za građane i zajednicu

u petak 15. veljače 2019. godine u 18,00 sati u Galeriju Mijo Kovačić.

Knjiga se zove „Uspavano srce demokracije“ jer, kako kaže autor, „lokalna demokracija koja se ostvaruje u primarnim lokalnim zajednicama građana ključna komponenta demokratskog i slobodnog društva“. Nastavite čitati

Nove donacije: Sudeta i Sabolić

Osim što je prošlog tjedna otvorena još jedna izložbena sezona, a Noć muzeja posjetilo mnoštvo posjetitelja, u fundus Muzeja grada Koprivnice stigle su nove umjetnine i predmeti.

Obitelj Dolenec iz Koprivnice za Zbirku Galerije Koprivnica poklonila je dvije skulpture poznatog kipara Ivana Sabolića iz Peteranca. Sabolić je bio pripadnik poslijeratne generacije kipara koji su sredinom 20. stoljeća tragali za izlazom iz strogih okvira socrealizma i angažirane umjetnosti, pri čemu je ostao vjeran Podravini i tradiciji hrvatske skulpture što potvrđuju skulpture „Podravka“ i „Portret Branka Gavelle“ od sada u trajnom vlasništvu Muzeja. Osim u rodnom Peterancu, Sabolićeva djela možemo naći u Koprivnici, a među najpoznatijima su „Izvidnica“ nekad smještena na Zrinskom trgu, danas na Spomen području Danica te „Koritarke“ u Starčevićevoj ulici.

Ugovor o donaciji potpisan je i s Mladenom Sudetom iz Zagreba. On je Muzeju poklonio dio ostavštine učiteljice Zlate Sudete koja je živjela u Koprivnici i bila je vrlo aktivna u društvenom i javnom životu grada. Uspješno bavila pjevanjem, crtanjem i vezenjem, a marljivo je sakupljala i kuharske recepte te ih je objedinila u knjizi „Velika građanska kuharica“. Obiteljski spomenar ukrašen Zlatinim radovima među vrjednijim je predmetima pristiglim u donaciji. Dio fotografija iz spomenara predstavljen je prošle godine na izložbi Razvoj pučkog školstva u Koprivnici.

Dragutin Feletar novi predsjednik Upravnoga vijeća

Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice nadzorno je tijelo ustanove sačinjeno od pet članova, među kojima ih tri imenuje Grad Koprivnica kao Osnivač Muzeja i to iz redova kulturnih, javnih i znanstvenih radnika te drugih stručnjaka, jednog bira Stručno vijeće Muzeja iz svojih redova, a jednog člana daju svi radnici. Sadašnje Upravno vijeće Muzeja ustrojeno je 19. veljače 2016. godine na 1. konstituirajućoj sjednici na vrijeme od četiri godine, a s 31.12.2018. godine napustila ga je Jasmina Ranilović iz osobnih razloga. Grad Koprivnica je istu razriješio dužnosti člana 24. siječnja 2019. godine, koja je ujedno obnašala i dužnost predsjednice Upravnoga vijeća te je istovremeno imenovao akademika Dragutina Feletara za novog člana.

Na 34. sjednici Upravnoga vijeća 4. veljače 2019. godine akademik Feletar jednoglasno je izabran za predsjednika Upravnoga vijeća Muzeja na preostalo vrijeme dosadašnje članice, odnosno na sljedećih godinu dana kada ističe mandat Upravnom vijeću. Muzej će zasigurno s akademikom Feletarom mnogo dobiti jer je uistinu riječ o jednom od najboljih poznavatelja kako povijesti Koprivnice i Podravine tako i djelatnosti ove ustanove u posljednjih nekoliko desetljeća. Njegov doprinos razvoju kulture u Koprivnici, Podravini i šire je doista nemjerljiv, a svojim će utjecajem i savjetima pripomoći daljnjem razvoju Muzeja grada Koprivnice u kreiranju jedne od najsuvremenijih kulturnih ustanova kontinentalne Hrvatske.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ:182/2012.), Suglasnosti Upravnoga vijeća (URBROJ: 62-1/2019)  i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto knjižničar-viši knjižničar-knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS) od 4.2.2019. godine (URBROJ: 62-2/2019) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 5.2.2019. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) za radno mjesto knjižničar-viši knjižničar-knjižničar savjetnik (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: VSS, Filozofski fakultet – smjer bibliotekarstvo
– položen stručni ispit za zvanje dipl. knjižničara, odnosno stečeno zvanje višeg knjižničara ili knjižničara savjetnika (ukoliko kandidat nema položen stručni ispit za zvanje knjižničara ne isključuje se iz natječajnog postupka uz uvjet njegova polaganja u roku od jedne godine)
– radno iskustvo jedna godina
– osnovno poznavanje rada u MS Office programskom paketu te osnove rada u Windows okruženju
– poznavanje jednog svjetskog stranog jezika

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– radno iskustvo na sličnim poslovima
– organizacijske i komunikacijske sposobnosti
– poznavanje rada specijalne knjižnice
– poznavanje uredskog poslovanja
– spremnost na rad izvan sjedišta ustanove
– vozačka dozvola B kategorije

Rok za podnošenje pisane prijave: 14.2.2019. godine do 9,00 sati neovisno o načinu dostave (osobno/pošta).
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja.
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) počev od 1.3.2019. godine. Nastavite čitati

Još jedna uspješna Noć muzeja

Noć muzeja je i ove godine privukla veliki broj Koprivničanki i Koprivničanaca u Muzeje i Galerije (ukupno 2.323 posjetitelja). Nakon svečanog otvorenja u Galeriji Mijo Kovačić gdje su predstavljeni svi programi planirani u sklopu ovogodišnje teme „Muzeji – inovacije i digitalna budućnost“ posjetitelji su razgledali postav Galerije, virtualnu izložbu „Podravka – industrijska baština“ te fragment animiranog filma „Fačuk“ temeljen na slici Mije Kovačića. Galerija Koprivnica ponudila je izložbu „Koprivnički trgovi prošlosti i budućnosti – Zrinski i Jelačić“ na kojoj su središnji trgovi predstavljeni kroz građu iz zbirki razglednica, fotografija i arhitektonskih nacrta, ali i digitaliziranu građu iz fundusa. Na pročelju Galerije Koprivnica projekcijskim mapiranjem predstavljene su stare fotografije kao najava izložbe uz 100. obljetnicu dvorane Domoljub i 110. obljetnice društva Domoljub.

U izlagačkom prostoru Muzeja grada Koprivnice posjetitelji su mogli razgledati izložbu „Digitalna arheologija“, a na katu Muzeja prisjetili su se s predmetima u stalnom postavu. U Kinu Velebit premijerno je prikazan dokumentarni film povodom 50. obljetnice Galerije naivne umjetnosti, a u samoj Galeriji u Hlebinama predstavljena je digitalizirana građa na platformi Google Arts & Culture i dokumentarni film o Galeriji, uz razgovor s članovima Tetrabot studija iz Zagreba koji naivnoj umjetnosti pristupaju inovativno i kreativno te ju predstavljaju u suvremenom mediju.

Posebno zahvaljujemo Gradu Koprivnica, Pučkom otvorenom učilištu, GKP Komunalac, Hiperprodukciji, Nexus produkciji, Tetrabot studiju, AK Galeriji i Udruzi Kopriva koji su tehničku realizaciju Noći muzeja učinili kvalitetnijom. Fotogalerije u nastavku… Nastavite čitati

Noć muzeja u Koprivnici i Hlebinama

Koprivnički muzealci i ove su si godine dali truda kako bi sugrađanima pripremili bogat i zanimljiv program povodom Noći muzeja koja se ove godine održava u petak, 1. veljače 2019. godine. U Koprivnici će trajati od 18 sati do ponoći, a u hlebinskoj Galeriji do 22 sata.

Sukladno ovogodišnjoj temi “Muzeji – inovacije i digitalna budućnost”, prikladne izložbe bit će postavljene u Galeriji Mijo Kovačić, Galeriji Koprivnica, Muzeju grada Koprivnice, Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama, ali i na pročelju galerija na Zrinskom trgu. U Kinu Velebit bit će pak prikazan dokumentarni film o obilježavanju 50. godišnjice hlebinske galerije.

Muzeji su postali atraktivni i „… uzbudljivi prostori inovacije u kojima kustosi, muzeolozi, povjesničari umjetnosti i inovatori pronalaze nove načine kako izložiti muzejske predmete i personalizirati iskustvo posjetitelja …“. Publika danas traži doživljaj, koji se može prevesti kao istraživanje, prezentacija, edukacija, zabava i mogućnost da po vlastitom odabiru i način imanentan današnjoj i sutrašnjoj tehnološkoj razini, istinski dožive povijest, sadašnjost ili digitalnu budućnost. Upravo stoga, Muzej grada Koprivnice će na više lokacija predstaviti publici iskustva u primjeni digitalne tehnologije u dosadašnjem radu i virtualno im približiti potencijale vlastite budućnosti.

Ulaz na sva događanja je besplatan, a program je u nastavku… Nastavite čitati