Poziv na predaju radova za 49. broj Podravskog zbornika

Ususret okrugloj obljetnici, Uredništvo Podravskog zbornika poziva na predaju radova za novi, 49. broj Podravskog zbornika, publikacije Muzeja grada Koprivnice koja kontinuirano izlazi od 1975. godine. Pozivaju se dosadašnji i novi suradnici da pripreme svoje radove i dostave ih na adresu elektroničke pošte vpkovac@muzej-koprivnica.hr ili osobno/poštom u Galeriju Koprivnica do 1. srpnja 2023. godine. Radovi se zaprimaju isključivo u elektroničkom obliku, sukladno Uputama suradnicima dostupnim na mrežnim stranicama Muzeja grada Koprivnice. Po zatvaranju poziva Uredništvo u sastavu (Vesna Peršić Kovač, Edita Janković Hapavel, Milivoj Dretar, Mario Kolar) provest će postupak odabira radova i o istome obavijestiti autore, a prvo predstavljanje se već tradicionalno planira uz proslavu Dana grada Koprivnice u studenom 2023. godine. Nastavite čitati

Podravski zbornik 48/2022 predstavljen u Ludbregu

Novi broj Podravskog zbornika, godišnjaka Muzeja grada Koprivnice koji svake godine okuplja velik broj suradnika i autora, ludbreškoj je publici predstavljen u ponedjeljak, 13. ožujka 2023. godine. Organizatori predstavljanja bili su Gradska knjižnica i čitaonica „Mladen Kerstner“ Ludbreg i Muzej grada Koprivnice. Osim izvršne urednice Vesne Peršić Kovač koja je uvodno predstavila koncepciju Zbornika i autore, o ludbreškim temama govorio je Milivoj Dretar – član uredništva i jedan od autora tekstova. Prezentacijom popraćenom fotografijama predstavio je svoj tekst o židovskoj djeci koja su spas od progona pronašla u Ludbregu i okolici, članak Miloša M. Damjanovića koji je pisao o ludbreškim Židovima na temelju jednog dokumenta vjeroispovjedne općine iz 1937. godine te tekstu Dalibora Talajića kojim je predstavljen slikar Vlado Potočnjak čiji radovi spajaju rodnu Podravinu i Kvarner u kojem je proživio veći dio života. Četvrtu ludbrešku temu o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vrbanovec u povodu 120 godina od osnutka predstavio je autor Stjepan Kovaček.

Predstavljanje je podržao i ludbreški gradonačelnik Dubravko Bilić koji se prisutnima obratio na početku predstavljanja, a u glazbenom dijelu programa nastupili su učenici Glazbenog odjela Osnovne škole Ludbreg: flautistice Darija Rusak i Margareta Virag te klarinetist David Držanić. Ksenija Mihin pročitala je stihove pjesme „Lažljivec“ autora Željka Pukeca te odlomak iz novinskog članka o Židovima u Ludbregu. Na kraju predstavljanja članovi Uredništva zahvalili su svim autorima i suradnicima Podravskog zbornika iz ludbreškog područja te ih pozvali na nastavak suradnje i pronalaženje novih zanimljivih tema kojima će obogatiti sadržaj novog broja čija je priprema već započela.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – knjižničar

Na Internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice dana 1. 3. 2023. godine objavljen je natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj/-ica, VSS) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Dana 13. 3. 2023. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je Povjerenstvo utvrdilo kako pismenoj i usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto knjižničar mogu pristupiti četiri (4) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i ispunjavaju sve uvjete natječaja, a koja će se održati:
20. 3. (ponedjeljak) 2023. s početkom u 8,30 sati u zgradi Muzeja grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48 000 Koprivnica, u prostoru muzejske knjižnice.

Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obavješteni putem elektroničke pošte.
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija s kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pismenog i usmenog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj. Nastavite čitati

Nastavak zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta Novigrad Podravski – Sveta Klara

Početkom proljeća započela je i nova arheološka sezona u Muzeju grada Koprivnice. Kao i prošle godine prvi lokalitet koji se istražuje je Sveta Klara u Novigradu Podravskom. Lokalitet je odavno poznat kao mjesto srednjovjekovne crkve (Sv. Klare) s grobljem oko kojeg se nalazi naselje. Razlog istraživanja ovog lokaliteta je činjenica da je Općina Novigrad Podravski započela s pripremama za širenje groblja i uređenje parkirnih mjesta uz groblje. Znajući da se na mjestu budućih radova rasprostire srednjovjekovno naselje s Muzejom grada Koprivnice dogovorena su zaštitna arheološka istraživanja. Cilj cjelokupnog programa jest zaštita arheoloških struktura i pokretnih nalaza kroz arheološko iskopavanje čime se omogućava prikupljanje novih znanstvenih podataka koji će doprinijeti razumijevanju razvoja srednjovjekovnog naselja Komarnica. Nastavite čitati

Izložba i publikacija posvećena židovskoj zajednici

Nakon kultne zagrebačke Galerije Kranjčar (Kaptol 26) zahvaljujući suradnji Muzeja grada Koprivnice, Židovske općine Koprivnica, Židovske općine Zagreb i Koordinacije Židovskih općina u Republici Hrvatskoj, posjetitelji Galerije Koprivnica imat će priliku upoznati se s vrijednom likovnom baštinom iz muzejske zbirke Židovske općine Zagreb. Radi se o međuinstitucionalnoj kulturnoj suradnji na kojoj će koprivničkoj javnosti, nakon zagrebačke, biti predstavljeno trideset autora s pedesetak slika i skulptura eminentnih hrvatskih umjetnika židovskog porijekla koji su od prvih godina 20. stoljeća do danas, prve četvrtine 21. stoljeća, obilježili hrvatsku modernu i suvremenu likovnu umjetnost.

Muzej grada Koprivnice u četvrtak, 9. ožujka 2023. godine u 17 sati u Galeriji Koprivnica otvara izložbu Likovna baština iz muzejske zbirke Židovske općine Zagreb. Izložba se sastoji od 51 slike, skulpture i male plastike koje pripadaju samom vrhu povijesti likovnih umjetnosti u Hrvatskoj, a radove koji će biti izloženi potpisuju Oskar Herman, Hinko Juhn, Milan Steiner, Viktor Samuel Bernfest, Adolf Weiler, Karl Sirovy, Valerija Vali Singer & Marta Erlich Tompa, Stella Skopal, Ivan Rein, Rafael Talvi, Alfred Pal, Vera Fischer, Bruno Mascarelli, Vera Dajth Kralj, Zlatko Bourek, Predrag Goll, Jasna Kozlović Heim, Eugen Feller, Peter Weisz, Vesna Vinski Tomljenović, Živa Kraus, Maja Hajon, Duško Šibl, Melita Kraus, Ina Drutter, Tamara Ukrainčik, Toni Franović, Ivan Čerić i Rene Bachrach Krištofić. Izložbu prati multimedija čija je autorica povjesničarka umjetnosti i redateljica Mira Wolf, ujedno i autorica stručne koncepcije izložbe. Multimedijalni sadržaj predstavlja dvije značajne teme: San i krik: Likovna umjetnost Židova iz Hrvatske (Produkcija HRT), autorstvo potpisuju Mira Wolf i Tonko Maroević, odnosno Graditelji modernog Zagreba (Produkcija ŽOZ) autorica Mire Wolf i Edde Dubravec. Prije samog otvorenja, od 16:30 sati u Galeriji Mijo Kovačić održat će se predstavljanje zbornika radova sa znanstvenog kolokvija “Židovi u Podravini” održanog u studenome 2021. godine u organizaciji Povijesnog društva Koprivnica (Lidija Vranar, Milivoj Dretar).

Natječaj za zapošljavanje knjižničara

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018.), članka 9., 14. i 16. točke 1.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019., 201/2021 od 9.4.2021., 16/2023 od 16.1.2023.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 42-1/2023. od 8.2.2023.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 42-3/2023. od 16.2.2023.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj, VSS) (URBROJ: 42-4/2023. od 17.2.2023.) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 1. 3. 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
za radno mjesto knjižničar (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), diplomirani knjižničar (VSS),
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno stečeno stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
– natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen stručni ispit, a kojeg će u slučaju prijema u službu biti obvezni položiti u skladu sa Zakonom,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje najmanje jednog stranog jezika.
– poznavanje rada na računalu, posebice na programskim sustavima vezanim uz baze podataka.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– komunikacijske vještine,
– spremnost na stalno stručno usavršavanje,
– vozački ispit B kategorije.

Rok za podnošenje pisane prijave s pripadajućom dokumentacijom jest 9. 3. 2023. godine do 15 sati neovisno o načinu dostave: preporučena pošiljka u fizičkom obliku naslovljena na adresu Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica, osobno u računovodstvo Muzej grada Koprivnice (Zrinski trg 9, prizemlje Galerije Koprivnica) ili elektroničkom poštom na info@muzej-koprivnica.hr u digitalnom (skeniranom) obliku. Nastavite čitati

Izložba cvijeća i sajam starih zanata

U ponedjeljak, 27. veljače 2023. godine u 17,00 sati u Muzeju grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, bit će otvorena izložba cvijeća pod nazivom „Novi počeci”. Organizatori izložbe su Koprivničko-križevačka županija, Grad Koprivnica, Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije, Udruženje obrtnika Koprivnica (Sekcija cvjećara), Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije i Muzej grada Koprivnice.

Sekcija cvjećara Udruženja obrtnika Koprivnica ove godine, nakon nekoliko godina, organizira izložbu cvijeća pod nazivom „Novi počeci” u prostoru Muzeja grada Koprivnice. Dosadašnje izložbe bile su vrlo posjećene, a ove godine je izložba organizirana u suradnji s partnerima i cvjećarima iz cijele Hrvatske. Izložbu pripremaju koprivnički cvjećari, a završnim pripremama pridružit će se cvjećari s područja cijele Hrvatske – članovi Udruženja obrtnika Rijeka, Udruženja obrtnika Split, Udruženja obrtnika Vinkovci, Udruženja obrtnika Osijek, Udruženja obrtnika Sv. Ivan Zelina i Udruženja obrtnika Petrinja. Posjetitelji će moći vidjeti kreacije napravljene od cvijeća, a svaki od elemenata predstavlja jednu od tema: zemlja, voda, vatra i sunce. Ovogodišnja izložba cvijeća ima humanitarni karatker, a svi prikupljeni prilozi na dan otvorenja bit će donirani Udruzi za pomoć osobama s intelektualnim teškoćama „Latice” iz Koprivnice. U okviru izložbe cvijeća, bit će organiziran i Sajam starih zanata kojim će se predstaviti obrtnici iz Koprivničko-križevačke županije, a posjetiteljima će na dan otvorenja izložbe predstaviti stare zanate našega kraja. Sajam će biti moguće posjetiti u prostorima Muzeja grada Koprivnice, u ponedjeljak, 27. veljače od 17,00 do 20,00 sati, a izložbu će biti moguće posjetiti do 4. ožujka 2023. godine u redovno radno vrijeme.

Oživljavanje kulturne baštine kroz edukativne programe muzeja

Jeste li se ikad zapitali – što je umjetnost i tko ima pravo određivati čije će stvaralaštvo pripasti u kategoriju umjetnosti? U edukativnim programima u muzeju sve češće se mladima postavlja upravo to pitanje, a oni na njih daju dobre odgovore i smišljaju još bolja pitanja.

Od tih je pitanja nastao program Muzej za 5! unutar kojeg se odvija opušteni, uključivi, slobodni i kontinuirani razgovor sa srednjoškolcima  – o kulturi, povijesti, povijesti umjetnosti, etnologiji i općenito o svakodnevnom životu kakav je tijekom 19. i 20. stoljeća oblikovao nas i našu okolinu i doveo do mjesta na kojem smo danas.

Program se odvija prema dogovoru u Galeriji Mijo Kovačić, namijenjen je učenicima srednje škole, okuplja svaki put između 40 i 60 posjetitelja,  a uključuje priče o javnom prostoru i načinu na koji ga možemo koristiti, svakodnevnim običajima, tradicionalnim umjetničkim izrazima interpretiranim na suvremeni način, domaćoj umjetničkoj sceni, povijesti kazališta i glazbe u Koprivnici, razvoju škola i školstva, povijest liječenja i zdravstva. O ovome s posjetiteljima razgovaraju kustosi i muzejski pedagog pa je tako nedavno Helena Kušenić predstavila stvaralaštvo mladog etabliranog umjetnika Stipana Tadića, a predstavljeni su i fašnički običaji u Podravini te priča o trgovima i njihovoj transformaciji kroz vrijeme. Nastavite čitati

Muzeji su važni!

Završila nam je još jedna Noć muzeja s nekoliko aktivnosti, među kojima su bili Vincekovo, likovna radionica i izrada tradicijskih frizura za posjetitelje. Uz to, posjetitelji su mogli uživati u stalnim postavima u Muzeju grada Koprivnice i Galeriji Mijo Kovačić te izložbi “Put čipke” u Galeriji Koprivnica. Lijepo je bilo, uživali su u programima posjetitelji baš svih generacija – njih ukupno 624. Najveća muzejska manifestacija polako se vratila u postpandemijsko vrijeme, a muzejske su ustanove ponovno otvorile svoja vrata u noćnom terminu diljem Hrvatske. U nastavku donosimo malu fotogaleriju s koprivničkog dijela programa! Nastavite čitati

Program koprivničke Noći muzeja

Svi ste dobrodošli zabaviti se u još jednoj koprivničkoj Noći muzeja, a prema sljedećem programu događanja!

Muzej grada Koprivnice // 18,00
VINCEKOVO U MUZEJU
Na blagdan sv. Vinka, 22. siječnja, vinogradari se sastaju u svojim vinogradima, simbolično odrežu vinovu lozu, poškrope je starim vinom i stave u vodu te potom iz pupa predviđaju kakav će biti urod grožđa te godine. Također je običaj da se objesi komad suhog mesa na trs da bi grozdovi izrasli veliki kao i sam komad mesa. Vincekovo označava i početak radova u vinogradu, a vinogradarima je to prilika da se pomole za što bolji urod. Predstavit će se kratki scenski prikaz tog običaja pred muzejskom zgradom (Krešimir Blažek, TS Pajdaši), a potom u podrumu i kratki video s prizorima snimljenim na koprivničkom vinogorju. Nastavite čitati