Hrvatska naiva u susjedstvu – Nagykanizsa 2021

U srijedu 29. rujna 2021. godine u 16,30 sati u Magyar Plakát Ház u Nagykanizsi otvara se izložba pod nazivom “Hrvatska naiva u susjedstvu – Nagykanizsa 2021.”. Ovom gostujućom izložbom predstavljeno je pedesetak autora, slikara i kipara, s pregledom svih generacija Hlebinske škole, realizirana je uz potporu Koprivničko-križevačke županije, a ostaje otvorena do 23. listopada 2021. godine.

Izložba „oživljava“ muzejski fundus, tjera ga na interakciju i komunikaciju – svaki puta s novim promatračima, ovoga puta onima u Mađarskoj. Upravo o korisnicima i ciljanoj publici ovisi finalni produkt svake izložbe. O njihovim dojmovima, prepoznavanjima, (unutarnjim) rekacijama, utiscima. Stoga su muzejski fundusi itekako „živi“ organizmi. Svoju živost pokazuju i konstantnom mijenom , odnosno širenjem i povećanjem broja predmeta. Tim (nikad završenim) procesom fundus postaje potpunija cjelina sposobna ispričati zanimljiviju i sveobuhvatniju priču o prošlosti u sadašnjem trenutku otvorenom budućnosti i novim interpretacijama i nadogradnjama. Zbirka naivne umjetnosti unazad nekoliko godina se udvostručila zahvaljujući nekolicini kolekcionara, ali još više zahvaljujući velikodušnosti pojedinaca koji su u Muzeju grada Koprivnice prepoznali kvalitetnog baštinika i čuvara tradicije te iz bogatstva privatnih kolekcija odvojili vrijedan djelić umjetnički važnih ostvarenja. Zahvaljujući svima njima, a na čelu s dr. Leanderom Brozovićem, osnivačem Muzeja grada Koprivnice, koji je krenuo u planirano prikupljanje Zbirke naivne umjetnosti, ona postaje sve kvalitetniji i obuhvatniji poligon za prikaz nastanka, rasta, širenja i današnjeg kotiranja naivne umjetnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.