Arheološka istraživanja Muzeja grada Koprivnice u 2018. godini

Tijekom 2018. godine Muzej grad Koprivnice vršiti će arheološka istraživanja na tri položaja.

U nastavku sustavnih istraživanja srednjovjekovne crkve sv. Jurja na položaju Sošice kod Đurđevca, tijekom svibnja i lipnja planira se istraživanje groblja na prostoru broda i svetišta prvih dviju crkava. Dosadašnjim su istraživanjima otkrivene tri faze crkve – prva iz kraja 12./početka 13. stoljeća, druga iz kasnog 14./ranog 15. stoljeća i treća iz kraja 15./početka 16. stoljeća koja je, nakon napuštanja za vrijeme turskih provala, ponovno obnovljena u 18. stoljeću. Sredstva za provedbu programa osigurana su od strane Ministarstva kulture i Grada Đurđevca.

Tijekom rujna planiraju se probna arheološka istraživanja lokaliteta Log-Parag I kod Koprivničkog Ivanca na kojem su, na temelju materijala prikupljenog tijekom sustavnih terenskih pregleda, ubicirana naselja iz mlađeg željeznog doba, antike, kasne antike i ranog srednjeg vijeka te radionica za taljenje željezne rudače. Sredstva su, zasad, osigurana od strane Ministarstva kulture.

U nastavku arheoloških istraživanja u okolici Hlebina, koja se odvijaju u sklopu istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, pod vodstvom dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan iz Instituta za arheologiju, a u kojima Muzej sudjeluje kao partner, planira se probno istraživanje položaja Dedanovice.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.