Poziv na usmenu provjeru sposobnosti (intervju)

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 11.9.2020. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto diplomirani knjižničar (1 izvršitelj, VSS) zaključno sa 21.9.2020. godine u 9,00 sati.

Dana 22.9.2020. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto diplomirani knjižničar može pristupiti šest (6) kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Usmena provjera sposobnosti kojom se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja zakazana je za 28. rujna 2020. godine (ponedjeljak) u Galeriji Koprivnica (Zrinski trg 9, Koprivnica) prema sljedećem rasporedu (satnici):

  1. Ivana Habijan – 9,00 sati
  2. Marina Markanović – 9,30 sati
  3. Petra Horvat – 10,00 sati
  4. Sunčica Belinić – 11,30 sati
  5. Suzana Jarnjak Ivanović – 12,00 sati
  6. Tomislav Ružić – 12,30 sati

Nastavite čitati

14. Tjedan cjeloživotnog učenja

Muzej grada Koprivnice već tradicionalno sudjeluje u obilježavanju Tjedna cjeloživotnog učenja koji se ove godine održava od 21. rujna do 5. listopada. Ovogodišnje aktivnosti (kreativne radionice na daljinu, virtualna vodstva, on-line izložbe) u partnerstvu s Dječjim vrtićem Tratinčica, Osnovnim školama „Braća Radić“, „Antun Nemčić Gostovinski“ i „Đuro Ester“, COOR Podravskim suncem i Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica odvijat će se u specifičnoj situaciji uzrokovanoj pandemijom COVID-19 sukladno svim propisanim epidemiološkim mjerama.

Aktivnosti u 14. Tjednu cjeloživotnog učenja usmjerene su prema poticanju učenja i usavršavanja tijekom života, razmjeni i razvoju znanja i vještina te stjecanju novog životnog iskustva kako bi se potaknuo interes zajednice za lokalnu baštinu te unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija kod osoba različite životne dobi. Tjedan će započeti kreativnim radionicama na daljinu „Što su kuhale naše bake“ namijenjenim djeci skupine „Gumbići“ Dječjeg vrtića Tratinčica, učenicima 2d razreda OŠ „Braća Radić“ i 7. razreda COOR Podravsko sunce koja će se upoznati sa starim receptima iz „muzejske škrinjice recepata“ te istražiti što su kuhale njihove bake. Učenici OŠ „Braća Radić“ putem virtualnog vodstva upoznat će se s izložbom „Oni i mi – Povijest javnog zdravstva u Koprivnici“, dok će učenici 3c razreda OŠ „Braća Radić“ putem edukativnog videozapisa otkriti koji se zanimljivi predmeti nalaze u stalnom postavu Muzeja grada Koprivnice te nacrtati jedan po vlastitom odabiru. Već tradicionalno i ove godine, Muzej grada Koprivnice i OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“ u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica obilježit će Međunarodni dan starijih osoba radionicom na daljinu „Igrajmo se u školi! Naj naj igračka“. Učenici 1c razreda upoznat će se s igračkama iz fundusa Muzeja kao i igračkama kojima su se igrali korisnici Doma te nakon toga nacrtati svoju najdražu igračku. Tjedan će završiti aktivnošću skupine darovitih učenika 5., 6. 7. i 8. razreda OŠ „Đuro Ester“ koja će se upoznati s tradicijskim glazbalom cimbalom te istražiti njegovu pojavu u glazbenim sastavima danas.

Otvara se izložba o povijesti javnog zdravstva

Zdravstveni je sustav temelj za kvalitetnu društvenu nadgradnju i preduvjet za uspješan život svake zajednice, a izložba o povijesti njegovog razvoja u Koprivnici i okolici otvara se u petak, 18. rujna 2020. godine u 18 sati u Galeriji Koprivnica. Osim na razvoj zdravstva poseban naglasak stavljen je na njegovu povijest na području Podravine, ali i zdravstvo u svakodnevnom životu tijekom 19. i 20. stoljeća, narodnu medicinu, vjerovanja i praznovjerja vezana uz bolesti i njihovo liječenje, održavanje osobne higijene i higijene doma, utjecaj djelovanja Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar na svakodnevni život stanovnika Koprivnice i okolice te suvremeno poimanje zdravstva u medijima kroz estetske i semantičke analize edukativnih filmova, savjeta i slogana. Preventivni naputci o ispravnom pranju ruku, kihanju i kašljanju bez da pri tom ugrozimo drugu osobu i slične upute o održavanju osobne higijene, koliko god nam se ponekad činile samorazumljivima, vrlo su važne u svakodnevnom životu, a osobito su naglašene u trenucima poput ovih s kojima svakodnevno živimo u vremenu suočavanja s globalnom epidemijom. Ipak, podizanje svijesti o važnosti održavanja higijene kako bi se podigla razina zdravlja stanovništva, a time i kvaliteta života, oduvijek je aktualna i bitna tema. Važnu ulogu u provođenju takvih javnozdravstvenih akcija od svog osnutka 1926. godine imala je Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar. U međuratnom razdoblju ta je škola provodila edukaciju stanovništva o higijenskim navikama i to putem predavanja, izložbi, brošura, plakata, knjiga, a na inicijativu Andrije Štampara, utemeljitelja škole, pokrenuta je i proizvodnja obrazovnih filmova. Informiranje javnosti o osnovama funkcioniranja zdravstvenog sustava i uključivanje zdravstvenih radnika u taj proces oduvijek ima namjeru potaknuti participaciju građana u radu udruga pacijenata i strukovnih organizacija i donijeti korjenitu promjenu ideje shvaćanja zdravstva kao jednog od ključnih podsustava društvenog razvoja. Nastavite čitati

Stoti rođendan Ivana Večenaja u Hlebinama

Stoti rođendan velikana hrvatske naive Ivana Večenaja obilježen je u subotu (12. 9.) u Hlebinama. Dok je datumski rođendan (18. 5.) morao je radi pandemijske situacije biti obilježen virtualnom izložbom i prezentacijom djela sačuvanih u privatnim zbirkama diljem svijeta, subotnjim programom otvorena je izložba Z on kraj Drave – Mali čovjek velikih ideja koja predstavlja izbor od 30 djela iz fundusa Muzeja grada Koprivnice, obližnjih srodnih institucija te lokalnih privatnih i korporacijskih zbirki. Svečani program glazbenim su točkama uveličali članovi KUD-a Prekodravski zvon iz Gole i Folklornog ansambla Koprivnica izvedbama uglazbljenih pjesama Ivana Večenaja (Z on kraj Drave, Dobra i zločesta Drava; Bodeš pevec i Grahove bralje). Okupljene je na samom početku pozdravio ravnatelj Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin, a o izložbi je govorila viša kustosica Helena Kušenić. Nastavite čitati

Natječaj za radno mjesto dipl. knjižničar

Na temelju članka 32. Statuta Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 477/2018. od 30.10.2018.), članka 9., 14. i 16. točke 1.5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 207/2019 od 8.4.2019.), Suglasnosti Gradonačelnika Grada Koprivnice (URBROJ: 2137/01-06-02/4-20-4 od 4.9.2020.), Suglasnosti Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice (URBROJ: 405-4/2020. od 10.9.2020.) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka i raspisivanje javnog natječaja o zasnivanju radnog odnosa za radno mjesto diplomirani knjižničar (1 izvršitelj, VSS) (URBROJ: 413/2020. od 10.9.2020.) Povjerenstvo za provedbu natječajnog postupka Muzeja grada Koprivnice dana 11.9.2020. godine raspisuje

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu za radno mjesto diplomirani knjižničar (1 izvršitelj, VSS)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), diplomirani knjižničar (VSS),
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara sukladno Zakonu o knjižnicama, odnosno stečeno stručno zvanje viši knjižničar ili knjižničarski savjetnik prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11),
– poznavanje najmanje jednog (1) svjetskog jezika,
– jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
– sklonost timskom radu,
– poznavanje rada na računalu, posebice na programskim sustavima vezanim uz baze podataka. Nastavite čitati

KUL Hlebine navršile 5 godina

Prošlog vikenda (4. – 6. rujna) dječji ljetni kamp KUL Hlebine navršio je 5 godina. Iako održan u specifičnim uvjetima i djelomice izmijenjenim programom prilagođenim trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ponovno je uspio okupiti mališane zainteresirane za umjetnost i kulturu. U petak je 15 mališana iz Koprivnice, Đurđevca i bliže okolice upoznalo Galeriju naivne umjetnosti i važnost i značaj Hlebinske škole prepoznatljive po slikanju na staklu. Pod vodstvom slikara Zlatka Kolareka i Stjepana Pongraca iz Udruge hlebinskih slikara i kipara naive djeca su kroz tri dana prošla proces nastanka slike na staklu, počevši od skice na papiru pa sve do finalnog ostvarenja uljem na staklu. U popodnevnim satima razgledali su Galeriju Josip Generalić u Hlebinama te kroz vodstvo Marijane Generalić pobliže upoznali obitelj koja je odigrala važnu ulogu u formiranju naivne umjetnosti. S tim saznanjima vratili smo se u Galeriju naivne umjetnosti i kroz stalni postav djela Ivana Generalića u aneksu Galerije saznali nešto više o Ivanu Generaliću, njegovu slikarstvu i značaju te o inspiriranju narodnim pričama i legendama o čemu su govorile Helena Kušenić i Vesna Peršić Kovač. Subotnje prijepodne ponovno smo posvetili slikanju, dok smo nakon ručka na imanju Stari zanati saznali nešto više o pletarstvu kroz priču Tihomira Želimorskog. Potom smo se uputili u Golu kako bismo upoznali život i djelo Ivana Večenaja kroz posjet Galeriji Ivana Večenaja, ali i Etno kući u kojoj se rodio i živio, a kroz koju nas je proveo Mladen Večenaj. U nedjelju, po završetku slikanja, posjetili smo atelje i galeriju Zlatka Kolareka u Hlebinama te se uvjerili kako naivni slikari žive i stvaraju danas. Unatoč svemu, iza nas su tri prekrasna i nezaboravna dana puna doživljaja, novih (sa)znanja i iskustava. Veliko hvala svima na sudjelovanju i povjerenju, a što smo naučili i kako smo se snašli provjerite već krajem godine kad slijedi već tradicionalna izložba radova s kampa. Nastavite čitati

Umjetnik svjetskog značaja u lokalnim zbirkama

Z on kraj Drave, u zabačenom zakutku svijeta stasao je jedan od najvećih umjetnika hrvatske naive. Stoga i naslov izložbi kojima Muzej grada Koprivnice obilježava 100 godina od rođenja Ivana Večenaja nose naslov Z on kraj Drave: Mali čovjek velikih ideja. Rođendan u svibnju obilježen je virtualnom izložbom na društvenim mrežama u trajanju od mjesec dana (15. 5. – 15. 6. 2020.). Ove subote, 12. rujna 2020. godine, od 19 sati, slijedi otvorenje dugo očekivane izložbe u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Izložba predstavlja djela sačuvana u lokalnim fundusima – muzeja, korporacija i privatnih zbirki – koja kroz pretapanje javnog i privatnog pokazuju kako lokalna priča može postati globalni fenomen.

Kroz 30 izloženih umjetnina moguće je pratiti slikarski razvoj majstora – od najranijih ostvarenja iz sredine 1950-ih godina koja odlikuje plošni tretman, lokalna boja toplih tonova i blagih nijansi te težnja naturalističkom narativnom pristupu. Od 1960-ih kada počinje formiranje individualiziranog stila sve su češće jarke, vibrantne, iznimno ekspresivne boje usuglašene sa sve izraženijom figurativnom gestikulacijom koja nastoji prodrijeti u karakter prikazanih likova. U to vrijeme nastaju i religiozni motivi smješteni u lokalni topos podravskog pejzaža koji će tijekom 1970-ih evoluirati do potpuno apstrahiranih, alociranih prostora s tipičnim izduženim štapićastim formama. Sljedeće razdoblje spaja figurativnost i apstrahiranje u jednu cjelinu pa nastaju radovi bogati sadržajem, detaljima, simbolikom i značenjima. Gomilanje, usitnjavanje i repeticija detaljistički obrađenih motiva obilježit će i posljednja desetljeća stvaralaštva u kojima se kromatski raspon ublažava s tek ponekim naglaskom i povratkom u vibrantnu paletu boja. Prilikom otvorenja izložbe Božica Jelušić izvest će pjesmu inspiriranu (izloženom) slikom Ivana Večenaja, dok će se u glazbenom dijelu priključiti i članovi KUD-a Prekodravski zvon iz Gole te FA Koprivnica. Otvorenje će se održati ispred Galerije naivne umjetnosti uz pridržavanje svih preporučenih epidemioloških mjera.

Izložba je organizirana uz podršku Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice, a moguće ju je razgledati do 4. listopada (utorak – petak: 10 – 18 sati, vikendom: 10 – 14 sati).

Tajne željeza u Zagrebu

Nakon uspješno prezentiranih tajni željeza u Galeriji Koprivnica od 19. lipnja do 19. srpnja 2020. godine i u sklopu programa znanstveno-istraživačkog projekta TransFER realizirano je gostovanje naše izložbe i u Muzeju grada Zagreba.

Otvorenje je uz pridržavanje epidemioloških mjera zakazano za 10. rujna 2020. godine u 19,00 sati u sklopu 7. međunarodnog znanstvenog skupa srednjovjekovne arheologije Instituta za arheologiju pod nazivom Tajne željeza – od sirovine do željeznog predmeta / Secrets of iron – from raw material to an iron object. Skup će se održati 10. – 12. 9. 2020. godine u prostorijama Galerije Arheološkog muzeja u Zagrebu u Ulici Pavla Hatza 6, a izložba ostaje otvorena do 11. listopada 2020. godine.

Koprivnički studenti pomažu muzealcima

Ljudi često kažu da „svako vrijeme nosi svoje“. Ista je situacija i u Muzeju što se tiče radova na muzejskoj građi, njenoj dokumentaciji, obradi, zaštiti, izlaganju. Tijekom zime, kada je hladnije,  većina svakodnevnih poslova odnosi se na obradu i inventarizaciju muzejske građe, pripremu tekućih izložbi te manje i pripremne radove na preventivnoj zaštiti muzejske građe koji se intenzivnije odvijaju tijekom toplijeg vremena. Krajem zime i početkom proljeća, nakon nabave materijala, započinje intenzivniji rad na preventivnoj zaštiti muzejske građe koji prati i njena inventarizacija. U tim radovima djelatnicima Muzeja već nekoliko godina, u razdoblju između srpnja i rujna, tradicionalno pomažu i koprivnički studenti, u sklopu obveze obavljanja društveno korisnog rada temeljem ugovora o stipendiranju koji su potpisali s Gradom. Sukladno tome su obvezni odraditi 10 sati, a samostalno biraju u kojoj će od gradskih ustanova izvršiti svoju obvezu. Ove je godine društveno koristan rad u Muzeju dosad odradilo 42 stipendista koji su tijekom posljednja dva mjeseca, u Galeriji Koprivnica, Muzeju, Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama te izdvojenom muzejskom spremištu u Kampusu, pomažući kustosima i dugom muzejskom osoblju prilikom obavljanja svakodnevnih poslova. Nastavite čitati

Mladi inozemni istraživači kulture posjetili Hlebine

Desetodnevna međunarodna radionica „Valorizacija ruralne baštine: kreativne zajednice u Podravini“ održava se u suradnji Interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića, Culture Hub Croatia i European Heritage Volunteers te Muzejom grada Koprivnice kao jednim od suradnika. Glavni cilj radionice je poboljšanje povezanosti ruralnih zajednica u Podravini, podizanje svijesti i iskorištavanje međusobne sinergije za promicanje i vrednovanje ruralne kulturne baštine, uz istodobno razvijanje kulturnog turizma.

Okosnicu projekta čini istraživanje potencijala Podravine te mapiranje mogućnosti / točaka interesa / aktera koje treba uključiti u mrežu, usredotočujući se na povijesne aspekte (materijalnu kulturnu baštinu), ali i na tradicije, običaje, umjetnost i obrt te suvremene kreativne lokalne aktere. Polazinici radionice-volonteri iz Meksika, SAD-a, Turske i Hrvatske proveli su jedan dan u Hlebinama. U domaćinskoj atmosferi Galerije naivne umjetnosti upoznali su važnost i vrijednost naivne umjetnosti, Hlebinske škole te samih Hlebina kao izvorišta svjetski poznatog fenomena. Predstavljeni su neki od trenutno aktualnih programa koji se provode u Hlebinama – rezidencijalni boravak suvremenih umjetnika (HINT), dječji ljetni kamp (KUL Hlebine), Etnofestival, kao i online platforma Google Arts&Culture s bazom digitalizirane građe Zbirke naivne umjetnosti. Kroz razgovor i diskusiju koja je uslijedila predstavljeni su pojedini izložbeni projekti te autori Hlebinske škole. Kako bi polaznici dobili što bolji uvid u slikarstvo na staklu, predsjednik Udruge hlebinskih slikara i kipara naive prezentirao im je način slikanja, ali i omogućio da sami isprobaju poteze po staklu. Nakon podnevnog piknika, posjetili su Galeriju Josip Generalić u Hlebinama te još jednom ukazali na važnost međusobne suradnje i podržavanja. Po povratku, polaznice su prionule praktičnom radu i sumiranju iskustava i doživljaja cjelodnevnog boravka u Hlebinama. Što su zaključile i naučile te koji su njihovi prijedlozi za povezivanje u strukturiranu mrežu zajednica baziranu na resursima kulturne baštine i kreativnom pristupu resursima, saznajte već ovog petka, 28. kolovoza 2020. godine od 16 sati u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici. Nastavite čitati