Čestitamo Dan državnosti!

Hrvatska danas, 30. svibnja, slavi Dan državnosti, dan na koji se sve do 2019. godine slavio Dan Hrvatskog sabora, dok se Dan državnosti slavio 25. lipnja te je bio državni blagdan i neradni dan.

Prisjećamo se 1990. godine kada je na 30. svibnja provedeno konstituiranje prvog demokratskog i višestranačkog Sabora čime su stvoreni temelji modernog Sabora i potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.