Doba edukacije

Osim edukativnih programa za posjetitelje, zaposlenici Muzeja kontinuirano brinu o vlastitom napretku u znanjima i vještinama ne bi li osmislili još kvalitetnije programe, ali i osigurali povezanost stručnih i tehničkih zaposlenika, pozitivniju klimu u timu i omogućili bolje predstavljanje i prenošenje znanja publici. Edukacije koje muzealci posjećuju (virtualno i fizički) često su usmjerene prema svakodnevnim poslovima i životu – od rada s pojedinim uzrastom publike i prilagođavanja izložbe svakom posjetitelju, učenja o boljem odnosu prema osobama s invaliditetom, informatičke pismenosti, interpretacije kulturne baštine do zaštite građe i rada s pojedinim aparatima i alatima.

Tako je Helena Kušenić nedavno sudjelovala na međunarodnoj stručno-znanstvenoj konferenciji „Kultura različitosti: Podzastupljene i ranjive skupine u muzejskom okruženju“ koja je održana putem online platforme i u organizaciji Tiflološkog muzeja iz Zagreba. Konferencija je predstavila teme potreba i mogućnosti osoba s invaliditetom, zakonske regulative vezane za jednakost i zaštitu prava osoba s invaliditetom, pristupačnost ustanova u kulturi i ulogu muzeja u suvremenom društvu. Helena Kušenić predstavila je načine na koje Muzej grada Koprivnice nastoji razvijati ovakve prakse i jezik komuniciranja učiniti razumljivim svim skupinama te je istaknula potrebe za prilagodbu programa i prostora te stručnu edukaciju djelatnika o bontonu i ophođenju prema svima. Online radionicu s temom razvoja publike u kulturi posjetilo je nekoliko zaposlenika Muzeja, a upoznali su i dogradili metode i alate aktivnog uključivanja postojeće i nove publike u kulturne i umjetničke aktivnosti. Program je obuhvatio širok raspon tema relevantnih za razvijanje odnosa s publikom od provedbe programa i aktivnosti za ciljane i marginalizirane skupine, korištenja društvenih mreža do marketinških alata i promidžbe za izgradnju i stvaranje održivih odnosa s publikom. Maša Zamljačanec sudjelovala je i u virtualnom umrežavanju s kulturnim radnicima iz Ukrajine, Češke, Finske, Grčke, Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Poljske, Portugala, Slovenije, Švedske i Tunisa. Pod nazivom „Matchmaking with Creative Europe“ umrežavanje se dogodilo s posebnim osvrtom na tremu ravnopravnosti spolova u kulturi. Tijekom dvosatnog online događaja sudionici su imali priliku upoznati potencijalne partnere za planirane projekte, predstaviti svoje ideje kolegama iz inozemstva i razmijeniti iskustva i izazove s kojima su se susreli tijekom neizvjesnog razdoblja. Zadovoljni predstavljenim i naučenim, posjećivanjem edukativnih programa zaposlenici Muzeja unaprjeđuju koherentnost radne ekipe, postižu bolje poslovne rezultate te stvaraju zajednički identitet, osjećaj pripadnosti i društvene potpore.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.