Donacija Generalić & Fotografska baština: VLADIMIR KOSTJUK

Sveučilište Sjever, Koprivnica
27.10. – 27.11.2017.
Otvorenje izložbe u 17 sati

‘Donacija Generalić & Fotografska baština: VLADIMIR KOSTJUK’ izložba je analognih fotografija profesionalnog koprivničkog fotografa Vladimira Kostjuka nastalih u drugoj polovici 20. stoljeća, tijekom višegodišnje suradnje između majstora hrvatske naivne umjetnosti Ivana Genaralića i fotografa. Fotografije nastale u analognom razdoblju povijesti fotografije digitalizirane su, obrađene, valorizirane i revalorizirane te pripremljene za prezentaciju studentima medijskog dizajna, odnosno fotografije kao medija koji je u neprekidnoj mijeni.

Kao partner Muzeja grada Koprivnice, Sveučilište Sjever u Koprivnici koristi će muzejsku građu kao okosnicu edukativnog programa. Odsjek za medijski dizajn na Kolegijima umjetničke i medijske fotografije (Uvod u fotografiju i video) viši predavač Mario Periša i prorektor Sveučilišnog centra Koprivnica dr.sc. Mario Tomiša prihvatili su i uvrstili program Muzeja grada Koprivnice u predavanja i seminare kojima će glavna okosnica biti izložba fotografija profesionalnog koprivničkog fotografa Vladimira Kostjuka iz ‘Donacije Generalić’.

Tijekom rujna i listopada 2017. godine fotografije ‘Donacije Generalić’ bit će tema predavanja i upoznavanja studenata sa temom dokumentarne fotografije u okviru koje će se posebna pažnja posvetiti učenju razlikovanja analogne i digitalne fotografije na konkretnom primjeru muzejske izložbe koja će biti predstavljena u izložbenom prostoru Odsjeka za medijski dizajn Sveučilišta Sjever. Tijekom predavanja i seminara studenti će se upoznati sa različitim fotografskim tehnikama, originalnim srebro želatinskim otiscima iz 1980-tih i 1990-tih, digitalizacijom analogne fotografije te digitalnim ispisima i uvećanjima. Osim tehničkih karakteristika fotografskih tehnika, u predavanjima i seminarima naglasak će biti stavljen na vrstu fotografije: dokumentarnu, reportažnu i reprodukcijsku muzejsku fotografiju, odnosno temu portretne fotografije kao umjetničke fotografije. Kako se u dokumentaciji Muzeju grada Koprivnice čuva dio digitaliziranog obiteljskog albuma koji se odnosi na život i rad dvojice slikara, Ivana i Josipa Generalića, predavanja će se dotaknuti i pitanja vernakularne fotografije iz obiteljskih albuma. U kontekstu muzejske fotografije, na primjeru fotografija Vladimira Kostjuka, dugogodišnjeg suradnika i fotografa Muzeja grada Koprivnice te Ivana Generalića, razmatrat će se pitanje utjecaja protoka vremena na promjenu kategorije u kojoj dokumentarna i reportažna fotografija tijekom vremena mogu promijeniti kategoriju u umjetničku autorsku fotografiju. Projekt će biti popraćen on-line prezentacijom u kojoj će biti zastupljene sve navedene kategorije fotografija, a koja će biti osnova za seminarski rad studenata.

Izdvojeno je 30-tak fotografija koje su uvećane i opremljene te pripremljene za izložbu na Sveučilištu Sjever u Koprivnici. Sveučilište Sjever kao partner projekta potpomognulo je uvećanja, obradu i izradu fotografija te organizaciju izložbe iz vlastitih sredstava kao dio osnovne djelatnosti na Odsjeku za medijski dizajn u okviru troškova Kolegija umjetničke i medijske fotografije, predmeta ”Uvod u fotografiju i video”.

Deplijan: Vladimir Kostjuk DONACIJA GENERALIĆ I FOTOGRAFSKA BAŠTINA
Prezentacija: Donacija Generalić Fotografska baština Kostjuk

Bookmark the permalink.

Comments are closed.