Dragutin Feletar novi predsjednik Upravnoga vijeća

Upravno vijeće Muzeja grada Koprivnice nadzorno je tijelo ustanove sačinjeno od pet članova, među kojima ih tri imenuje Grad Koprivnica kao Osnivač Muzeja i to iz redova kulturnih, javnih i znanstvenih radnika te drugih stručnjaka, jednog bira Stručno vijeće Muzeja iz svojih redova, a jednog člana daju svi radnici. Sadašnje Upravno vijeće Muzeja ustrojeno je 19. veljače 2016. godine na 1. konstituirajućoj sjednici na vrijeme od četiri godine, a s 31.12.2018. godine napustila ga je Jasmina Ranilović iz osobnih razloga. Grad Koprivnica je istu razriješio dužnosti člana 24. siječnja 2019. godine, koja je ujedno obnašala i dužnost predsjednice Upravnoga vijeća te je istovremeno imenovao akademika Dragutina Feletara za novog člana.

Na 34. sjednici Upravnoga vijeća 4. veljače 2019. godine akademik Feletar jednoglasno je izabran za predsjednika Upravnoga vijeća Muzeja na preostalo vrijeme dosadašnje članice, odnosno na sljedećih godinu dana kada ističe mandat Upravnom vijeću. Muzej će zasigurno s akademikom Feletarom mnogo dobiti jer je uistinu riječ o jednom od najboljih poznavatelja kako povijesti Koprivnice i Podravine tako i djelatnosti ove ustanove u posljednjih nekoliko desetljeća. Njegov doprinos razvoju kulture u Koprivnici, Podravini i šire je doista nemjerljiv, a svojim će utjecajem i savjetima pripomoći daljnjem razvoju Muzeja grada Koprivnice u kreiranju jedne od najsuvremenijih kulturnih ustanova kontinentalne Hrvatske.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.