Đurđevac – Sošice, arheološka iskopavanja

Početnim iskopavanjima na lokalitetu Đurđevac – Sošice namjerava se spoznati arheološki karakter i potencijal lokaliteta u prezentacijskom pogledu budući da se nalazi na povišenom položaju uz prometnicu koja od Đurđevca vodi prema mjestu Čepelovec. Početne istražne radove Muzej grada Koprivnice će provoditi tijekom rujna i početkom listopada 2016. godine.

Za početak će se pokušati istražiti cjelokupan tlocrt crkve na mjestu gdje postoji veća količina površinskih ulomaka opeke što pak upućuje na postojanje podzemnih zidnih struktura. Toponim „Za turnom“ također ukazuje na postojanje zvonika, dakle crkve. Vjerojatno je riječ o položaju srednjovjekovne crkve sv. Jurja s više faza gradnje, odnosno moguće je kako će se pronaći romanička faza iz 12./13. stoljeća (ecclesia sancti Georgii), gotička s kraja 15. stoljeća i kasnije faze budući da se crkva u kanonskim vizitacijama i župnoj spomenici spominje još početkom 19. stoljeća (zabilježeno je rušenje 1804. godine). Istovremeno se očekuje i postojanje groblja unutar i oko crkve, s tim da bi se ovogodišnjim radovima istraživali samo oni unutar crkve, kao najreprezentativniji primjerci ukopavanja. Postoji mogućnost otvaranja manjih sondi (3 x 10 m) sjeverno i zapadno od crkve kako bi se dobio uvid u veličinu i prožimanje srednjovjekovnog naselja.

Naime, za pretpostaviti je kako se oko prvotne crkve razvilo snažno selo, vjerojatno okruženo palisadnom ogradom i opkopom, a koje je krajem 15. stoljeća bilo središte vesnikata te izvorište nastanka vlastelinstva Đurđevac i preduvjet za podizanje Starog grada Đurđevac. Ova su iskopavanja dio sveobuhvatnog istraživanja razvoja i prostorne organizacije posjeda na području srednjovjekovne Gornje Komarnice (Podravine) koje Muzej grada Koprivnice provodi posljednjih 7 godina. Ovogodišnji su radovi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice, a imaju se namjeru nastaviti i narednih godina kako bi se u dogledno vrijeme moglo pristupiti prezentaciji lokaliteta i spoznavanju okolnosti nastanka srednjovjekovnog Đurđevca.

(RČ, 2016.)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.