Eksperimentalna arheologija na Renesansnom festivalu 2019.

Peći za taljenje željezne rude istražuju se na prostoru Podravine još od 2008. godine. Tijekom prošlogodišnjeg Renesansnog festivala, čija je tema bila „Tajne željeza“, djelatnici Muzeja grada Koprivnice i Instituta za arheologiju izrađivali su u sklopu projekta financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba (IP-06-2016-5047), voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju, peći za taljenje željezne rude i u njima provodili eksperimentalne procese taljenja. Isti su procesi demonstrirani i na ovogodišnjem Renesansnom festivalu gdje su posjetitelji imali mogućnost vidjeti kako se prži željezna ruda, grade, suše i zagrijavaju peći, usitnjava ruda i drveni ugljen te provode procesi taljenja i procesi preliminarne obrade proizvoda taljenja unutar kovačke peći.

Tijekom eksperimentalnih procesa koji su se vršili od četvrtka do nedjelje izgrađene su tri peći, dvije su bile tip peći tzv. „peći na izljev“ dok je jedna bila tip „jamske peći“. U svakoj od tzv. „peći na izljev“ provedena su dva taljenja dok je u tzv. „jamskoj peći“ provedeno jedno taljenje. Tijekom taljenja korištena je barska ruda kakva je upotrebljavana na prostoru Podravine, sakupljena na ležištu u okolici Balatona, Republika Mađarska. Od ukupno 5 taljenja, čak 4 su bila izuzetno uspješna i u njima su, taljenjem 12 kg rude, dobiveni komadi spužvastog željeza koji su težili između 1 i 1,8 kg. Nad jednim od dobivenih komada provedena je i primarna obrada u kovačkoj peći tijekom koje je predmet sabijan u kvadratan oblik i iz njega je izbacivan dio preostalih nečistoća.

Uz demonstracije samih procesa taljenja i svih pripremnih procesa posjetitelji su približena i dosadašnja saznanja vezana uz peći za taljenje željezne rudače na prostoru Podravine te dosadašnje iskustva prikupljena tijekom prethodnih taljenja. Po završetku Renesansnog festivala na ostacima izgrađenih peći će 29. kolovoza biti provedena eksperimentalna arheološka iskopavanja čiji će se rezultati usporediti s rezultatima dobivenim prilikom dosadašnjih, ali i budućih arheoloških istraživanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.