Elektroničko izdavanje e-računa

Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) u poredak Republike Hrvatske prenose se odredbe Direktive EU/2014/55 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. godine, a kojom je uređeno elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi. Zakonom se uvodi obveza zaprimanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. prosinca 2018. godine te obveza izdavanja e-računa u postupcima javne nabave od 1. srpnja 2019. godine. Sukladno navedenom, Muzej grada Koprivnice od 1. prosinca 2018. godine zaprima samo račune pristigle u formi e-računa. Molimo one koji već nisu da kontaktiraju ovlaštene informacijske posrednike kako bi se na vrijeme pripremili.

Mail adresa za zaprimanje e-računa je: e-racuni@muzej-koprivnica.hr

Bookmark the permalink.

Comments are closed.