Franjo Hoti: Slike i crteži (1950-2012)

U petak, 3. ožujka 2017. godine u 18,00 sati u Galeriji Koprivnica otvara se retrospektivna izložba Franje Hotija.

Franjo Hoti rođen je u Novački 1931. godine. Završio je gimnaziju u Koprivnici, a Učiteljsku školu u Križevcima i Zagrebu. Slika od 1950. godine, gotovo sve do svoje smrti 2013. godine u Zagrebu. Priredio je 30-ak samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Na izložbi će biti izloženi radovi iz svih faza njegova slikarstva, a autor izložbe je Marijan Špoljar.

Izložba je otvorena do 26. ožujka 2017. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.