Hlebine – Dedanovice, arheološki radovi

U utorak, 9. listopada 2018. godine, započela su istraživanja višeslojnog arheološkog lokaliteta Hlebine – Dedanovice. Lokalitet je ubiciran od strane pok. Miralema Alečkovića iz Hlebina prije dvadesetak godina i od tada su se na njemu sustavno prikupljali površinski nalazi.  Najučestaliji nalazi bili su ulomci keramičkih posuda, no pronađena je i veća količina kovačke zgure, jedna kamena sjekira te nekoliko metalnih nalaza, a na temelju kojih je utvrđeno naseljavanje položaja u kasnom brončanom dobu, antici, kasnoj antici te ranom, razvijenom i kasnom srednjem vijeku.

Ovogodišnja se istraživanja provode pod vodstvom dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan iz Instituta za arheologiju u sklopu znanstveno istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost TransFER (IP-06-2016-5047) pod nazivom Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba u sklopu kojeg Muzej grada Koprivnice i njegovi djelatnici sudjeluju kao vanjski suradnici.

Cilj ovogodišnjih istraživanja jest istraživanje kovačkih peći te naselja iz razdoblja kasne antike i ranog srednjeg vijeka. Planirano je otvaranje površine od 1000 m², a predviđeno vrijeme završetka radova je do 19. listopada 2018. godine. Po završetku istraživanja provest će se preliminarna obrada prikupljenih nalaza i uzoraka, potrebni konzervatorsko-restauratorski radovi te različite analize prikupljenih uzoraka (minerološke, petrografske, radiokarbonske, arheobotaničke).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.