HŽ-om na ETNOfestival po povoljnijoj cijeni!

Muzej grada Koprivnice ove godine, u subotu, 17. lipnja po prvi puta organizira ETNOfestival u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Svim putnicima posjetiteljima ovog festivala HŽ odobrava popust u visini 40% od redovne prijevozne karte u 1. i 2. razredu svih vrsta redovnih vlakova.

Popust se može koristiti od 16. lipnja 2017. godine u 0.01 sati do 18. lipnja 2017. godine u 24.00 sata, isključivo za kupnju povratnih prijevoznih karata iz svih kolodvora na HŽ-ovim prugama do kolodvora Koprivnica i natrag. Za izračun prijevozne karte na svim udaljenostima treba primijeniti Tablicu 4.2. iz Tarife 103.

Blagajne i vlakopratno osoblje u vlaku ispostavljat će prijevozne karte po navedenom popustu putnicima koji izjavljuju da putuju na navedeni festival tako što će kao osnovu popusta prijevozne karte upisati broj ove brzojavke.Osnovu popusta predstavlja prijevozna karta koja je na poleđini ovjerena žigom od strane organizatora, na mjestu održavanja festivala, na što putnike treba upozoriti prilikom ispostavljanja prijevozne karte. Ovjerovljenje prijevozne karte kontrolirat će vlakopratno osoblje vlaka u povratku. Putnik bez osnove popusta (tj. bez ovjerene karte), ili onaj koji putuje izvan navedenog razdoblja, doplaćuje razliku između povlastice 20% od RPC za oba smjera putovanja i plaćene snižene prijevozne cijene po povlastici 40%.

Popustom se u navedene dane mogu koristiti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja s područja svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Koprivnica i natrag, po cijenama iz Tarife 144-Poglavlje A.

Popust se ne može primijeniti na udaljenostima kraćim od 25 kilometara. Za povrat novca za kupljene, a neiskorištene prijevozne karte te za rokove valjanosti primjenjuju se odredbe Tarife 101.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.