IN MEMORIAM Franji Peroviću

Još jedan naivni slikar napustio nas je prerano. Franjo Perović umro je 31. siječnja 2018. godine u 67. godini života. Rođen je 25. siječnja 1951. godine u Virju gdje provodi djetinjstvo dok osnovnu školu polazi u Molvama.. U Zagrebu završava tekstilnu školu te se zapošljava u tekstilnoj industriji Pobjeda u Virju, a slobodno vrijeme provodi slikajući.
Na poticaj slikara Josipa Turkovića U 10. godini stvara prve radove na staklu po uzoru na slikare Hlebinske škole nastavljajući njihovu tematiku. Prvi puta izlaže na skupnoj izložbi Slikarstvo mladih u Đurđevcu 1969. godine. Slikarstvo Franje Perovića otkriva čvrstu povezanost sa zemljom nastavljanjem tipične tematike seoskog života koja je često obogaćena mitološkim prikazima. U podravskom krajoliku tako ćemo pronaći Pegaza u srazu s nezaobilaznim religioznim motivima, u paleti toplih tonova u kojima će boja preuzeti dekorativnu ulogu. Boja će se najjače rasplamsati u prikazima gigantiziranih florealnih motiva u prvom planu slika. Pejzažni će prizori u pamet prizvati močvarna područja Mije Kovačića koja će u Perovića ostati manje razrađena, ali će unatoč tome zadobiti auru mističnosti. Najuspjeliji su mu radovi prikaza sela bez previše figurativnih likova koje rastvara nekolicinom kompozicijskih planova i uokviruje prikazom drveća.

Tijekom dugogodišnjeg stvaralaštva izlagao je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a diljem Podravine ostvario je pet samostalnih izložbi. Bio je član likovne sekcije HPD-a Ferdo Rusan u Virju gdje je mlade naraštaje podučavao slikanju na staklu.

Franju Perovića pamtit ćemo kao dragog suradnika, vrijednog slikara i čovjeka koji je svoj život posvetio promicanju ljepota Podravine kroz slikarska stakla na čemu ćemo mu uvijek biti zahvalni.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.