In memoriam Josip Barlek (Koprivnica, 20. 1. 1948. – 13. 3. 2022.)

S tugom javljamo da nas je u nedjelju, 13. ožujka 2022. godine napustio Josip Barlek, rođeni koprivničanac te viši kustos i dugogodišnji djelatnik Etnografskog muzeja u Zagrebu (1972-2013). Diplomirao je etnologiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1979). U Etnografski muzej dolazi 1972. godine te obnaša dužnost voditelja Zbirke preslica i vretena, Zbirke šaranih tikvica, Zbirke ukrašenih drvenih predmeta, Zbirke pisanica i Zbirke predmeta vezanih uz običaje i vjerovanja. Iskusan terenski istraživač, stručni interes usmjerio je na temu godišnjih običaja i pučkih pobožnosti s posebnim naglaskom na prakse u sklopu velikih katoličkih blagdana. Autor je mnogobrojnih samostalnih i koautorskih izložbi (Zagorski betlehem, 2000; Uz križ stati – Hrvatski Uskrs, 2005; Čudesni svijet anđela, 2007) i niza stručnih tekstova (Preslice u Hrvatskoj, 1984), dugogodišnji suradnik tradicionalne međunarodne izložbe božićnih jaslica 100 Presepi in Vaticano, osnivač i dugogodišnji predsjednik Udruge prijatelja hrvatskih božićnih jaslica. Posljednji ispraćaj dragog kolege Barleka bit će u srijedu, 16. ožujka 2022. godine u 13:30 sati s Gradskog groblja Pri svetom Duhu u Koprivnici.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.