Iskopane peći za taljenje željezne rude s Renesansnog festivala

U razdoblju od 22. do 25. kolovoza 2019. godine djelatnici Muzej grada Koprivnice i Instituta za arheologiju po drugi su puta za redom sudjelovali na Renesansnom festivalu gdje su posjetiteljima demonstrirali na koji se način, tijekom antičkog i srednjovjekovnog razdoblja na prostoru Podravine, talila željezna ruda. Ovi eksperimentalni procesi odvijali su se u sklopu programa istraživačkog projekta TransFER(IP-06-2016-5047), “Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba”, koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Tijekom izrade peći i procesa taljenja pomno su bilježeni svi koraci, radnje i promjene koje su se zbivale u pećima. Razlog tome je usporedba prikupljenih podataka s podacima prikupljenima tijekom dosadašnjih arheoloških iskopavanja, post-terenskih obrada i analiza te dosad provedenih eksperimentalnih procesa. Tijekom festivala izgrađene su tri peći, a kako bi bili u mogućnosti istražiti dna peći nakon taljenja, peći na izljev nakon drugog taljenja nisu čišćene. Nakon što je festival završio, u petak 30. kolovoza 2019. godine provedena je simulacija arheoloških iskopavanja peći. U tom je procesu primijenjen isti metodološki pristup koji bi se primjenjivao tijekom arheološkog iskopavanja. Na početku je svaka peć dokumentirana (fotografirana i izmjerena) u stanju u kojem je zatečena nakon završenog procesa taljenja, a tada se započelo sa sustavnim iskopavanjem svake od njih. Kako bi se vidio poprečan presjek peći i dokumentirale promjene koje se događaju unutar same strukture peći tijekom taljenja one su prepiljene na pola. Tijekom istraživanja dna ložišta peći svaki se sloj pomno čistio, dokumentirao i micao, a tijekom cjelokupnog su procesa o svemu vođene bilješke. Sav je materijal, uključijući i stijenke peći, izvagan te su prikupljeni svi relevantni uzorci.

U narednom će se razdoblju izvršiti obrada prikupljenih uzoraka i dobivenih podataka koji će javnosti biti prezentirani u sklopu izlaganja na okruglim stolovima, stručnim i znanstvenim radovima te planiranoj izložbi potkraj 2020. godine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.