Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju kombi vozila

Muzej grada koprivnice objavljuje: Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju kombi vozila
Muzej grada koprivnice objavljuje: Javno nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju kombi vozila
Predmet prodaje: FIAT DUCATO – Panorama, M1- osobni automobil (8+1 sjedala), boja bijela, broj šasije ZFA23000005322816, oblik karoserije: zatvoreni, godina proizvodnje 1996., km 308000, neregistriran, u voznom stanju, početna cijena: 3.000,00 kn
Navedeno vozilo nalazi se na dvorištu Galerije Koprivnica, Zrinski trg 9, te se mogu pogledati svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.
Uvjeti prodaje: Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza , kao i sve ostale troškove snosi kupac.
Dostava ponude: Pismene ponude podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej grada Koprivnice-Galerija Koprivnica, Zrinski trg 9, 48000 Koprivnica, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila- NE OTVARAJ“
Ponuda mora sadržavati: naziv i adresu ponuditelja koji može biti fizička ili pravna osoba, matični broj i OIB, ponuđenu cijenu iznad početne cijene (brojkama i slovima.)
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Glasu Podravine d.o.o. Koprivnica i WEB stanici Muzeja grada Koprivnice (www.muzej–koprivnica.hr), a otvorni postupak prodaje se provodi bez javnog otvaranja ponuda.

Svi ponuđači će biti pismeno obaviješteni o rezultatu izbora u roku 8 dana od dana odabira ponude.
Muzej grada Koprivnice zadržava pravo odbijanja svih pristiglih ponuda, kao i poništenje nadmetanja.
Odabir najpovoljnijeg ponuditelja: najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne cijene, a u slučaju jednake ponuđene cijene od strane dva ili više ponuđača, odabrati će se ponuda koja je prva prispjela i ispunjava uvjete nadmetanja, ako nadmetanje ne bude poništeno.
Izabrani ponuditelj je obvezan u roku 8 dana po primitku obavijesti sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ukupan iznos ponuđene cijene. Ukoliko izabrani ponuditelj ne uplati ponuđeni iznos u navedenom roku uplatu može izvršiti i drugi po redu dospjeli ponuđivač. Uplatom kupoprodajne cijene i potpisom kupoprodajnog ugovora kupac preuzima kupljeno vozilo.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Marijan Špoljar

OIB: 26066765805
URBROJ: 314-1/2015.

U Koprivnici, 25. 11.2015. godine

Na temelju članka 35. Statuta Muzeja grada Koprivnice ravnatelj Muzeja grada Koprivnice donosi

ODLUKU
o prodaji kombi vozila

Članak 1.

Predmet ove Odluke je prodaja je prodaja kombi vozila: FIAT DUCATO – Panorama, M1- osobni automobil (8+1 sjedala), boja bijela, broj šasije ZFA23000005322816, oblik karoserije: zatvoreni, godina proizvodnje 1996., km 308000, neregistriran, u voznom stanju, a isti se prodaje što dotrajalosti i neisplativosti daljnjih ulaganja,
Članak 2.
Vozilo iz članka 1. ovog Ugovora je vlasništvo Muzeja grada Koprivnice, a isti je prvi vlasnik navedneog vozila.
Članak 3.
Prodaja će se izvršiti putem Javnog nadmetanje za prikupljanje i odabir najpovoljnije pismene ponude za prodaju kombi vozila.
Članak 4.
Početna cijena iznosi 3.000,00 kn, a uvrđena je temeljem mišljenja START SERVIS d.o.o. automehaničarski obrt, Koprivnica.
Članak 5.
Uvjeti prodaje utvrđuju se načelu „viđeno-kupljeno“, te se naknadne reklamacije ne uvažavaju, a troškove poreza , kao i sve ostale troškove snosi kupac.

Članak 6.
Svi uvjeti nadmetanja i način objave regulirati će se javnim nadmetanjem, a poziv za javno nadmetanje biti će objavljen u Glasu Podravine d.o.o. Koprivnica i WEB stanici Muzeja grada Koprivnice.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

U Koprivnici, 25.11.2015.
Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Marijan Špoljar

Bookmark the permalink.

Comments are closed.