Kontakt

Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 642 538
Telefax: +385 48 222 871
e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr
e-racuni@muzej-koprivnica.hr
MB: 3009670
OIB: 26066765805
IBAN: HR5523860021820100005

Galerija Koprivnica
Zrinski trg 9/I, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 622 307

Galerija Mijo Kovačić
Zrinski trg 9, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 622 307

Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Trg Ivana Generalića 15, 48323 Hlebine
Mobitel: +385 99 733 6026
Mobitel: +385 95 469 0384

Galerija skulptura Ivan Sabolić, Peteranec
Matije Gupca 13, 48321, Peteranec
Mobitel: +385 99 733 6023

 

V.D. RAVNATELJICE

Marija Mesarić, viši kustos / etnolog
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 60 19
e-pošta: ravnatelj@muzej-koprivnica.hr
e-pošta: etnoantropo@muzej-koprivnica.hr

 

ODJEL UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH I ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Anja Štefan Sikavica, stručni suradnik za računovodstveno-upravne poslove
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6024
e-pošta: astefan@muzej-koprivnica.hr

Lana Štefulinac Lukanec, računovodstveni referent- tajnik
Telefon: +385 48 622 307
e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr

Maša Zamljačanec, muzejski pedagog
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6025
e-pošta: masa@muzej-koprivnica.hr

Vesna Peršić Kovač, viši kustos / dokumentarist
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 95 469 0384
e-pošta: vpkovac@muzej-koprivnica.hr

Marta Sabolić, knjižničar
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 355 9585
e-pošta: biblioteka@muzej-koprivnica.hr

 

ODJEL MUZEJSKIH ZBIRKI

Ivan Valent, kustos / arheolog
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 95 469 0385
e-pošta: ivalent@muzej-koprivnica.hr

Dražen Ernečić, viši kustos / povjesničar
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 733 6023
e-pošta: historia@muzej-koprivnica.hr

Draženka Jalšić Ernečić, viši kustos / povjesničar umjetnosti
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 258 5771
e-pošta: galerija@muzej-koprivnica.hr

Helena Kušenić, viši kustos / povjesničar umjetnosti
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 306 8713
e-pošta: hkusenic@muzej-koprivnica.hr

 

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA

Saša Hrenić, domar – održavatelj objekata
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 95 411 4515
e-pošta: tehnika@muzej-koprivnica.hr

Sanja Vrgoč, viši muzejski tehničar
Mobitel: +385 99 733 6026
e-pošta: galerija-hlebine@muzej-koprivnica.hr

Renato Horvat, viši muzejski tehničar
Telefon: +385 48 622 307
e-pošta: rhorvat@muzej-koprivnica.hr

Suzana Kolarek, održavatelj čistoće
Telefon: +385 48 642 543

Željka Mujčinović, održavatelj čistoće
Telefon: +385 48 622 307

Comments are closed.