Kontakt

Muzej grada Koprivnice
Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 642 538
Telefax: +385 48 222 871
e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr
MB: 3009670
OIB: 26066765805
IBAN: HR5523860021820100005

Galerija Koprivnica
Zrinski trg 9/I, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 622 307

Galerija Mijo Kovačić
Zrinski trg 9, 48000 Koprivnica
Telefon: +385 48 622 307

Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Trg Ivana Generalića 15, 48323 Hlebine
Telefon: +385 48 836 075

 

RAVNATELJ
Robert Čimin, viši kustos
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6021
e-pošta: ravnatelj@muzej-koprivnica.hr
e-pošta: arheo@muzej-koprivnica.hr

Odjel arheologije
Ivan Valent
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 95 469 0385
e-pošta: ivalent@muzej-koprivnica.hr

Etnografski odjel
Marija Mesarić, viši kustos
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 733 6019
e-pošta: etnoantropo@muzej-koprivnica.hr

Vesna Peršić Kovač, viši kustos
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 95 469 0384
e-pošta: vpkovac@muzej-koprivnica.hr

Odjel povijesti
Dražen Ernečić, viši kustos
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 733 6023
e-pošta: historia@muzej-koprivnica.hr

Odjel umjetnina s galerijskim djelatnostima
Draženka Jalšić Ernečić, viši kustos
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 258 5771
e-pošta: galerija@muzej-koprivnica.hr

Pedagoška služba
Maša Zamljačanec, muzejski pedagog
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6025
e-pošta: masa@muzej-koprivnica.hr

Knjižnica
Ana Škvarić, dipl. knjižničar
Telefon: +385 48 642 543
e-pošta: biblioteka@muzej-koprivnica.hr

Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Helena Kušenić, kustos
Telefon: +385 48 642 538
Mobitel: +385 99 306 8713
e-pošta: hkusenic@muzej-koprivnica.hr

Sanja Vrgoč, viši muzejski tehničar
Telefon: +385 48 836 075
Mobitel: +385 99 733 6026
e-pošta: galerija-hlebine@muzej-koprivnica.hr

Računovodstvo
Jelena Kovačić, voditeljica računovodstva
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6024
e-pošta: jkovacic@muzej-koprivnica.hr

Jasmina Lazić, računovodstveni referent – tajnik
Telefon: +385 48 622 307
Mobitel: +385 99 733 6022
e-pošta: info@muzej-koprivnica.hr

Tehnička služba
Saša Hrenić, domar
Mobitel: +385 95 411 4515
e-pošta: tehnika@muzej-koprivnica.hr

Renato Horvat, muzejski tehničar
Suzana Kolarek, spremačica
Željka Mujčinović, spremačica

Comments are closed.