Mangelos u Hlebinama

Pozivamo vas na otvorenje izložbe
MANGELOS U HLEBINAMA
Dokumentarno-umjetnička izložba
Galerija Koprivnica, petak, 27. lipnja 2014. godine u 21:30

Dimitrije Mića Bašičević (1921-1987), povjesničar umjetnosti, kritičar, kustos i voditelj Galerije primitivne umjetnosti i Centra za film, fotografiju i televiziju pri Galerijama grada Zagreba, pjesnik i umjetnik koji se potpisivao s Mangelos, velika je i intrigantna ličnost naše kulture. Izložba u autorskoj koncepciji Marijana Špoljara pokušava objasniti stručne, psihološke i praktične razloge njegova podjednaka angažmana u avangardi i u naivi, njegovu kritičarsku djelatnost te mentorski rad s nizom naivnih umjetnika, vlastitu umjetničku produkciju i kulturni, socijalni, intelektualni i politički kontekst u kome je taj višedimenzionalni, multipoticajni rad nastajao.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.