Mekiš – Zgruti, arheološka istraživanja

Na poziv Općine Podravske Sesvete Muzej grada Koprivnice provodi arheološka istraživanja na lokalitetu Mekiš – Zgruti, a radovi su započeli 10.04. i trajat će do 19.04.2013. g. Riječ je o evidentiranom arheološkom lokalitetu iz razdoblja razvijenog i kasnog srednjeg vijeka koji do sada nije bio istraživan, a jedini indikator lokaliteta bili su površinski sitni ulomci keramike i slučajni nalaz oveće ostave novca iz 1943. g. u neposrednoj blizini.

Istražuje se sonda površine 520 m², a ukupno je prepoznato oko 65 jamskih objekata koji preliminarnim rezultatima datiraju od sredine 12. st. pa sve do 15. st. Najveći broj jamskih objekata određen je u stambenu namjenu (izdužene elipsoidne poluzemunice), a postoji i veći broj otpadnih i radnih jamskih objekata te ostatci nekolicine nadzemnih objekata. Od nalaza prednjače ulomci keramičkog posuđa različitih dimenzija i tipova (najčešće 14. st.), gdje prevladava lonac, ali postoji i određeni broj poklopaca, boca, vrčeva, zdjela i zdjelica. Zanimljivi su nalazi ugarske gotičke keramike i talijanske majolike što ukazuje na mogućnost narudžbe pojedinih proizvoda iz udaljenijih krajeva. Pored toga, brojno se izdvajaju keramičke kugle manjih dimenzija (kuglastog ili diskoidnog oblika) kojima točna namjena za sada nije poznata, a kakve se nalaze i na drugim sličnim lokalitetima u Podravini. Posebno treba izdvojiti i manji broj metalnih nalaza; od kojih najveći broj čine željezni noževi, potom nekoliko pojasnih kopči (pređice) i ostruga, a od nakita je pronađena brončana naušnica sa S–petljom koju bi možda mogli pripisati bjelobrdskoj kulturi kontinentalne Hrvatske.

U istražnim radovima pored voditelja istraživanja Roberta Čimina sudjeluju: 4 studenta arheologije, 3 komunalna radnika Općine Podravske Sesvete, 5 pomoćnih fizičkih radnika Općine Podravske Sesvete zaposleni preko programa javnih radova i nekoliko vrijednih volontera (Josip Cugovčan, Ivan Zvijerac). Financijska sredstva, dopuštenje vlasnika zemljišta, radni stroj i logističku podršku osigurala je Općina Podravske Sesvete. Treba spomenuti kako je lokalitet iznimno zanimljiv poradi kontinuiteta naseljenosti na istom prostoru, a pored istraživanih položaja u okolici Torčeca (Institut za arheologiju Zagreb) rijedak primjer istraživanih srednjovjekovnih selišta u Podravini koji će ubuduće činiti jednu od polazišnih točaka u proučavanju podravskog srednjovjekovlja.

Robert Čimin, kustos arheolog

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.