Milan Nađ prvi put samostalno izlaže u Hlebinama

Nakon više od 45 godina likovnog stvaralaštva, Milan Nađ će se po prvi puta samostalno predstaviti u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Izložba pod nazivom Zavičaj na dlanu, otvorit će se u subotu, 4. ožujka 2017. godine u 18 sati.

Izložba nosi naziv jedne od najreprezentativnijih slika u kojoj se već mogu uočiti neki od glavnih postulata budućeg stvaralaštva u kojem prevladavaju simetrične kompozicije rastvorene u dubinu nekolicinom jasno odvojenih planova, uvijek obogaćene raznobojnim koloritom. Ovdje će zadržati tamniju, prigušeniju gamu karakterističnu za početke stvaralaštva. Obgrljivanjem zavičaja dlanom, autor iskazuje veliku ljubav, privrženost i potrebu za zaštitom onog njemu najvažnijeg – njegova zavičaja. Tu će važnost potvrditi kroz kasniju repeticiju istog motiva u nekoliko slika, zaokružujući u likovnom izričaju i vlastiti životni put. Posljednjih nekoliko godina okarakterizirat će stapanja formi i oblika te odmak prema blagom apstrahiranju u kolorističke površine, posebno pri slikanju krošnji drveća. Autor se sada nostalgično prisjeća viđenog i proživljenog s većom dozom idealizacije. Kompozicijski, prikaze ponovno rastvara u dubinu, no sada u najdaljem planu često slika apstrahirane oblike koji morfologijom odaju siluete blago brežuljkastog krajolika tipičnog za podravski kraj. Kako bi dodatno naglasio arkadijski ugođaj predočenih predjela koristi vibrantne boje, plave i zelene ili tirkizne tonove, često u jarkim nijansama koje doprinose dojmu živosti i slave ljepotu Života.

Izložba ostaje otvorena do 4. travnja 2017. godine (utorak – petak: 10 – 16 sati, subota – nedjelja: 10 – 14 sati).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.