Muzej ponovno sudjelovao u Edukativnoj muzejskoj akciji

Nakon nekoliko godina pauze, Edukativna muzejska akcija (EMA) ponovno je, kao najava Međunarodnog dana muzeja, organizirana i u Koprivnici. Akcija je održana 28. puta u organizaciji Sekcije za muzejsku pedagogiju i kulturnu akciju Hrvatskog muzejskog društva i trajala od 20. travnja do 19. svibnja, a u našem gradu ponudila je program Zelena terrapija namijenjen djeci i mladima. U suradnji s Odsjekom za medijski dizajn Sveučilišta Sjever, udrugom Terrahub i Agencijom 404 Muzej je organizirao Terrapiju, program u kojem su studenti Sveučilišta Sjever dobili priliku grafički oblikovati plakate kako bi ilustrirali pojmove prvog digitalnog klimatskog rječnika. Taj je rječnik izradila Sandra Vlašić iz Terrahuba. Plakate su u suradnji s profesorima Lukom Borčićem i Androm Giuniom sa Sveučilišta te Dariom Devićem, glavnim dizajnerom iz Agencije 404, studenti izradili tijekom dva tjedna, a izbor najboljih plakata predstavljen je na nekoliko lokacija U Koprivnici – Galerija Koprivnica, Galerija Mijo Kovačić, Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“, Smutek, Muzej grada Koprivnice i Dom mladih Koprivnica.

Predstavljanje programa i vodstva kroz ovaj privremeni postav u javnom prostoru organizirano je posjetilo ukupno 186 posjetitelja, ali su o klimatskim promjenama na ovaj način učili i brojni građani koji su besplatno u bilo kojem trenutku šećući gradom mogli razgledati izložbu. Nakon Koprivnice, izložba će biti predstavljena u Zagrebu, na Greencajt festivalu 24. i 25. svibnja 2023. godine.

Zelena terrapija uključila je i seriju specijalnih vodstava EMA u krošnjama koja osmišljena kao dogradnja izložbi Arbor vitae domaće autorice Gordane Špoljar Andrašić. Izložba predstavlja ciklus akvarela u nastajanju i evoluiranju te govori o odnosu čovjeka i prirode kroz prikaz stabla. Stablo kao motiv prisutno je od početka u Gordaninom stvaralaštvu, a ovaj ciklus promatra drvo života – simbol obnavljanja života, besmrtnosti i plodnosti – kroz formu krošnje. Program je uključio vodstvo kroz izložbu i vodstvo kroz park u kojem će su se pridružiti mali vodiči i nastavnica Jasminka Fanuko Polančec iz Osnovne škole Podolice. Radi lošeg vremena nisu održana sva planirana vodstva te će se pokušati održati u iduća dva tjedna. Do sada je program posjetilo 57 posjetitelja. Zelenu terrapiju je sa suradnicima osmislila i vodila Maša Zamljačanec, kustos pedagog Muzeja grada Koprivnice, a sudjelovanje je bilo besplatno za sve zainteresirane.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.