Škola za 5+ na arheološkom lokalitetu Kalinovac – Hrastova greda 1

Dana 24. rujna 2019. godine započela su istraživanja arheološkog lokaliteta Kalinovac – Hrastova greda 1 koja se provode u sklopu projekta TransFER (IP-06-2016-5047), “Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost. Voditeljica projekta je dr. sc. Tajana Sekalj Ivančan, koja je ujedno i voditelj ovogodišnjih istraživanja, a uz nju, u istraživanjima su, uz nezaobilazne pomoćne radnike, sudjelovali i drugi članovi projektnog tima iz Instituta za arheologiju i Muzeja grada Koprivnice.

Lokalitet je otkriven od strane Josipa Cugovčana iz Podravskih Sesveta, a detaljno je na njemu provedena reambulacija tijekom proljeća 2017. godine kada se radila baza podataka svih položaja na kojima su tijekom ranijih terenskih pregleda prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na odvijanje metalurških aktivnosti na nekom položaju ili lokalitetu (dijelovi stijenki peći,talionička/kovačka zgura, sapnice). Prilikom reambulacije položaja Hrastova greda 1 prikupljeni su površinski nalazi keramike iz brončanog doba i srednjeg vijeka te je ubicirano 7 mikrocjelina na kojima su prikupljene veće količine talioničke zgure koje su ukazivale na postojanje radionice za taljenje željezne rude. Na temelju prikupljenih površinskih nalaza keramike pretpostavljalo se kako je radionica vjerojatno funkcionirala u razdoblju razvijenog srednjeg vijeka. Budući da su dosadašnja istraživanja peći za taljenje željezne rude dokazala njihovo funkcioniranje u razdoblju kasne antike i ranog srednjeg vijeka ovaj je položaj odabran za istraživanje kako bi se utvrdilo postoji li razlika u tehnologiji ili konstrukciji izrade peći u razdoblju razvijenoga srednjega vijeka.

Kako bi dodatno upoznali najmlađe korisnike Muzeja grada Koprivnice o ovoj temi, čije je istraživanje jedinstveno na prostoru Republike Hrvatske, Muzej grada Koprivnice je u sklopu programa Muzej u školi organizirao arheološku radionicu na lokalitetu Hrastova greda 1. Sudionici radionice bili su učenici OŠ Braća Radić, tj. polaznici grupe Škola za 5+. Dolasku na teren prethodilo je upoznavanje s arheološkim predmetima pronađenim na prostoru Podravine te upoznavanje s metodama arheološkog istraživanja koje su učenicima grupe Škola za 5+, na njihov poziv, predstavljene tijekom radionica 19. i 20. rujna. Održavanje radionice na terenu predviđeno je prilikom posljednjih dana istraživanja lokaliteta Hrastova greda 1 kako bi se učenicima mogle predstaviti sve faze arheološkog istraživanja i pokazati netom istraženi arheološki objekti i arheološki nalazi u trenutku pronalaska. Dolaskom na teren voditeljica istraživanja prezentirala je program istraživanja peći za taljenje željezne rude i predstavila dosadašnje rezultate ovogodišnjih istraživanja.

Nakon stručnog obilaska lokaliteta i prezentiranih nalaza učenicima je pružena prilika da i sami, na kratko vrijeme, postanu arheolozi, tj. da se okušaju u istraživanju arheoloških slojeva. Za tu je priliku iskorištena mlaka u podnožju pješćane grede na kojoj su se provodila istraživanja, u kojoj se zadržavao materijal koji je ispiranjem i erozijom dospio iz zatvorenih arheoloških cjelina. Učenicima su podjeljene strugalice, motike, lopate, fangle i sitni alat te su podjeljeni u nekoliko grupa na prostoru mlake. I iskopavanja su započela. Kako bi ih dodatno usmjerili i pomogli im u u njihovom radu djelatnici Muzeja grada Koprivnice i Instituta za arheologiju pomagali su im savjetima i objašnjenjima o predmetima koje su pronalazili.

Ovogodišnja istraživanja lokaliteta Hrastova greda 1 ovih će se dana privesti kraju. Nakon zatrpavanja sonde prionut će se preliminarnom čišćenju i analizi prikupljenih nalaza, dok će prvi rezultati istraživanja biti prezentirani početkom studenog. Iako je ovo bila prva arheološka radionica za najmlađe korisnike Muzeja na otvorenom nadamo se da ćemo na svakom idućem iskopavanju moći ugostiti nove grupe učenika te da će jednog dana netko od njih nastaviti istraživati s nama.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.