Muzej u zajednici

Jedan od temeljnih elemenata muzejske djelatnosti obuhvaća poslove nabave muzejske građe te njezinu obradu i čuvanje kako bi bila dostupna članovima zajednice i svim zainteresiranim korisnicima. Pri tome se često podrazumijeva da se navedeni postupci provode unutar muzejske zgrade koja je svakodnevno dostupna onim korisnicima koji imaju mogućnost dolaska i znaju na koji način doći do željenih informacija. Osim toga, kao baštinske ustanove muzeji imaju ulogu posrednika i podrške onim pojedincima i zajednicama koji žele provoditi postupke zaštite i čuvanja zavičajne kulturne baštine, ali nemaju mogućnost dolaska i ne raspolažu potrebnim informacijama koje bi im omogućile provođenje navedenog.

U svrhu što kvalitetnijeg pružanja spomenute podrške upravo takvim korisnicima , djelatnici Muzeja grada Koprivnice osmislili su projekt pod nazivom „Muzej u zajednici“ koji podrazumijeva maksimalnu otvorenost prema suradnicima odlaskom na teren i zajedničkim istraživanjem tema značajnih za lokalitet. Kao primjer uspješno provedenog terenskog istraživanja kojim je projekt započeo, navodimo obilazak lokaliteta Gotalovo. Tijekom razgovora s kazivačima odabrane su dvije teme koje su u zajednici prepoznate kao dio nasljeđa s kojim se Gotalovčani identificiraju i ističu ga kao vrijednost po kojoj se razlikuju od ostalih. Jedna od njih nazvana je „selski bobnjar“, a tiče se običaja čitanja zapovijedi i uputa za ponašanje stanovnicima mjesta, uz prepoznatljive zvukove bubnja. Stariji stanovnici prisjetili su se osoba koje su obavljale ulogu bubnjara, ali i samog događaja koji se odvijao po točno određenim pravilima. Pronađen je i originalni bubanj. Kao druga tema istraživanja istaknuti su seoski samouki majstori, osobito oni koji su se bavili izradom jarmova za „kravsku zapregu“. Zabilježene su informacije o tome tko su oni bili, na koji način su usvojili umijeće izrade, kako i gdje su jarmove izrađivali i na koji način su ostvarivali dodatnu zaradu njihovom prodajom. Dio pronađenih predmeta te priče o njima i njihovim tvorcima i korisnicima, kao rezultat istraživanja bit će prezentirani mještanima tijekom manifestacije „Gotalovečki zestanek“. Tom prilikom objasnit će se i postupci zaštite kao i potreba čuvanja ne samo materijalne baštine već i znanja, vjerovanja i običaja vezanih uz nju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.