Muzejski arheolozi sve bliže doktoratima znanosti

Dana 7. srpnja 2020. godine Ivan Valent je na Poslijediplomskome doktorskome studiju arheologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu javno obranio temu doktorskog rada pod naslovom „Podravina na izmaku antike i početku srednjeg vijeka – pitanje (dis)kontinuiteta“ pred Stručnim povjerenstvom u sastavu prof. dr. sc. Krešimir Filipec, prof. dr. sc. Mirja Jarak i dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan. To znači kako od tog trenutka može započeti sa ciljanim terenskim istraživanjima, pripremom i obradom arheološkog materijala i pisanjem rada prema postavljenim hipotezama i iznesenim ciljevima u predjelu arheologije kojim se do sada rijetko tko bavio u kontinentalnoj Hrvatskoj. Mnogo dalje u postupku stjecanja doktorata znanosti trenutno je ravnatelj Robert Čimin koji je na istom Fakultetu predao ovjereni Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada pod naslovom „Razvoj i prostorna organizacija srednjovjekovnih posjeda na području Gornje Komarnice“ sastavljen od strane Povjerenstva za ocjenu rada u sastavu prof. dr. sc. Krešimira Filipca, prof. dr. sc. Hrvoja Petrića i dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan. Radi se o jednom od posljednjih koraka u postupku obrane doktorskog rada koja će uslijediti u narednih nekoliko mjeseci. U disertaciji je povezana povijesna topografija Podravine s gotovo 400 arheoloških lokaliteta. Ovime se još jednom pokazuje da koprivnički muzealci izuzev stručnog muzejskog rada ujedno najozbiljnije bave znanstvenim napredovanjima kao u rijetko kojoj sličnoj ustanovi u okruženju, a prilikom čega su se okrenuli sustavnoj obradi podravskog srednjovjekovlja. Navedenim radovima prethode brojni terenski pregledi i istraživanja kojima je cilj što kvalitetnije poznavanje našeg prostora danas i nekad, odnosno prepoznavanje korištenja, razvoja i prostorne organizacije Podravine u trajanju od preko 1200 godina, preciznije od 4. pa sve do 16. stoljeća.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.