Nastavlja se sa zaštitom muzejske građe

Preventivna zaštita dio je cjelokupne zaštite muzejskog predmeta kao pokretnog kulturnog dobra. Ona smanjuje rizike i usporava propadanje zbirki te je temelj svake europske politike očuvanja baštine i muzejsko-galerijske djelatnosti. Primarna i preventivna zaštita ujedno je i temeljno poslanje svake muzejske zbirke i osnovni preduvjet čuvanja svakog pojedinog muzejskog predmeta. Provodi se na način da se ne zadire u materijal, nego se čini sve moguće da se ukloni šteta nastala na predmetima ili spriječi nova šteta. Riječ je o skupu mjera i postupaka kojima se želi usporiti ili spriječiti propadanje predmeta kulturne baštine prouzročeno prirodnom ili ljudskom aktivnošću kroz: 1. osiguravanje odgovarajućih mikroklimatskih uvjeta (temperature, relativne vlage, svjetlosti, zagađenje zraka), 2. pravilno rukovanje, pohranu, izlaganje, pakiranje, prijevoz i upotrebu predmeta te 3. suzbijanje štetočina. Ovaj se skup mjera na muzejskim predmetima provodi kontinuirano posljednjih godina, a s obzirom na trenutnu situaciju i ograničenost primanja posjetitelja u muzejskim prostorima, koprivnički su muzealci preteklo vrijeme iskoristili za početak provedbe mjera preventivne zaštite unutar svojih zbirki.

Početkom 2020. godine je Muzej grada Koprivnice stvorio ugovorne obveze javnih potreba u kulturi za provedbu preventivne zaštite s Ministarstvom kulture i Gradom Koprivnica. Sukladno tome, provedena je nabava različitih zaštitnih folija, arhivskih kutija, arhivskih kartona, omota i uvojnih papira, spužvica i sredstva za čišćenje, klopki za štetočine, zaštitnih UV folija, fotoalbumskih kutija i sličnog materijala koji se koristi za očuvanje muzejske građe. Iako potrebe Muzeja daleko premašuju mogućnosti nabave materijala za preventivnu zaštitu svake se godine planski dogovaraju prioriteti, shodno čemu je izrađen „Plan preventivne zaštite, konzervacije i restauracije Muzeja grada Koprivnice za razdoblje 2020. – 2024. godine“. Ova nesretna situacija bila je ujedno izuzetno i korisna jer se uspjelo izdvojiti više vremena za brigu o muzejskim predmetima kako bi ih se u budućem razdoblju moglo predstaviti javnosti u novom svijetlu.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.