Održana Noć muzeja 2016.

Programi u Muzeju grada Koprivnice obuhvaćaju tri sadržajna i prostorna aspekta naslovne teme: stalni postav Muzeja u kojemu je dio posvećen sakralnoj umjetnosti, izložbe u Muzeju, Galeriji Koprivnica i Galeriji Hlebine sa predmetima sakralnog karaktera i s temama pobožnosti te povijest, arhitektura i inventar koprivničkih crkvi i bogomolja. Shodno središnjoj temi ovogodišnje Noći muzeja koprivnički program sastoji se od kulturno-turističke rute koja obuhvaća, organizirani ili neorganizirani, uz pripremljena stručna vodstva, obilazak objekata Muzeja, Galerije Koprivnica, Crkve sv. Antuna Padovanskog, Crkve sv. Nikole, Pravoslavne crkve sv. Trojice i Stare Sinagoge i, odvojeno, Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama te posjetu nizu fiksiranih izložbi, sa sadržajima koji se sugeriraju u ovogodišnjim programskim smjernicama. Dakle, riječ je o želji da se građane i posjetitelje cjelovito i stručno informira o broju, važnosti i raznovrsnosti objekata i inventara crkvene umjetnosti u Koprivnici i okolici. S druge strane, isticanjem porijekla nekih od zbirki ističu se lokalni donatori, muzejski aktivisti i pokretači, a uspostavlja se i simbolička veza kultura-religija, muzej-crkva, muzejska zbirka-sakralna zbirka koja se, s obzirom na središnju temu – lik i djelo biskupa Strossmayera – sugerira kroz koncepciju Hrvatskog muzejskog društva.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.