Djelatnost

Muzej radi na senzibiliziranju javnosti za očuvanjem kulturne i prirodne baštine, bilo materijalne bilo nematerijalne. Aktivno doprinosi razvoju Koprivnice, regije i Republike Hrvatske, s naglaskom na gospodarsko korištenje baštine, kao i na održivi razvoj koji podrazumijeva kulturu kao dinamični pokretač gospodarstva koji istovremeno ne narušava prirodni, društveni i kulturni identitet zemlje i regije u kojoj muzeji posluju. Muzej je važan element kulturne i turističke ponude svog kraja, budući da je bogatstvo kulturne i prirodne baštine jedan o glavnih razloga dolaska turista na određene destinacije.

Djelatnost Muzeja grada Koprivnice sukladno Statutu obuhvaća:

• sustavno prikuplja, sređuje, čuva, stručno održava, restaurira, konzervira i trajno zaštićuje muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju i muzejski prezentirane baštinske lokalitete i nalazišta;
• proučava, stručno i znanstveno obrađuje nepokretne i pokretne spomenike kulture – objekte, predmete i dokumente spomeničke, muzejske i baštinske vrijednosti značajne za povijest i razvitak grada Koprivnice i okolice te šire te ih sistematizira u zbirke kao i prezentira putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;
• održava stalni postav muzeja i priprema povremene i pokretne izložbe koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Koprivnice i okolice, ali i šire;
• izdaje i objavljuje vlastite publikacije – kataloge izložbi, vodiče, zbornike i stručno-znanstvena izdanja koja se temelje na muzejskoj građi i povijesti grada Koprivnice i okolice, ali i šire;
• priprema i organizira predavanja, tečajeve, seminare, stručne i znanstvene skupove, muzejske radionice i igraonice, kao i druge muzejske oblike djelovanja;
• promiče muzejsku djelatnost suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu;
• promiče muzejske djelatnosti suradnjom sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima,
• obavlja i druge muzejsko-galerijske programe i djelatnosti u skladu sa zakonom.

Osim navedenih djelatnosti koje obavlja kao javnu službu, Muzej u skladu sa zakonom može:

• u okviru trgovinske djelatnosti: prodavati vlastite publikacije – kataloge izložbi, vodiče, zbornike, stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi i povijesti grada Koprivnice, okolice i šire, prodavati vlastite suvenire; prodavati razglednice, plakate, kalendare, reprodukcije i sl., stručno-znanstvenih i dokumentarnih video, DVD-i CD-rom izdanja s povijesnim i suvremenim motivima grada Koprivnice, okolice i šire; kupovati i prodavati robu na malo; prodavati izvan prodavaonica, te prigodno prodavati na priredbama, sajmovima, izložbama i sl.;
• u okviru ugostiteljske djelatnosti: pripremati i usluživati pića i napitke;
• u okviru prijevozničke djelatnosti: obavljati prijevoz vlastitim vozilom iz usluge za srodne institucije i uz nadoknadu kojom se ne ostvaruje dobit;
• obavljati i druge djelatnosti.

Comments are closed.