Organizacijske jedinice / sastav

Muzej grada Koprivnice u organizacijskom smislu djeluje na više lokacija u Koprivnici i bližoj okolici. Većina objekata u kojima se odvija muzejska djelatnost ustanove su spomenici kulture najviše kategorije, odnosno nepokretna kultuna dobra RH sukladno kojima je Muzej grada Koprivnice dužan poslovati u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i ostalim podzakonskim aktima u cilju njihova održavanja i obnove.

Muzej grada Koprivnice
Galerija Koprivnica
Galerija Mijo Kovačić
Kuća Malančec
Spomen područje Danica
Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Galerija Ivan Sabolić, Peteranec

Comments are closed.