Postanak i razvoj

Muzej grada Koprivnice za javnost je svečano otvoren 27. srpnja 1951. godine u jednom dijelu reprezentativne gradske kuće dr. Sulimanovića u Esterovoj ulici i može se reći kako od tada počinje njegovo javno djelovanje.

Rješenje o osnivanju Muzeja grada Koprivnice “kao budžetske ustanove” Narodnog odbora gradske općine Koprivnice doneseno je gotovo tri godine nakon toga – 17. lipnja 1954. godine.

Ipak, kao začetak stvaranja Muzeja grada Koprivnice smatra se odluka Gradskog narodnog odbora Koprivnica od 12. studenoga 1945. godine o osnivanju Odbora za osnutak Muzeja grada Koprivnice i volonterski rad dr. Leandera Brozovića, koji je sve do svoje smrti 31. kolovoza 1962. godine obnašao funkciju prvog kustosa i ravnatelja ustanove.

Od 1964. godine Muzej grada Koprivnice smješten je na prvom katu zgrade Starog magistrata (izgrađenog u 17. stoljeću, s dogradnjama u 18/19/20. stoljeću) da bi s vremenom čitav objekt zadobio muzejsku funkciju u kakvom obliku djeluje i danas.

S vremenom se Muzej grada Koprivnice proširio na više izdvojenih organizacijskih jedinica. Od 1968. godine u njegovom je sastavu Galerija naivne umjetnosti u Hlebinama, od 1977. godine Galerija Koprivnica na Zrinskom trgu 9, od 1981. godine Spomen područje Danica, od 1983. Galerija Ivana Sabolića u Peterancu i od 1985. godine Kuća Malančec u Koprivnici.

Comments are closed.