Održan 2. okrugli stol Istraživačkog projekta TransFER

U srijedu 27. ožujka 2019., u prostorijama Instituta za arheologiju u Zagrebu, održan je drugi okrugli stol istraživačkog projekta Transfer – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba (IP-2016-06-5047) na kojem su sudjelovali djelatnici Muzeja grada Koprivnice Robert Čimin i Ivan Valent, koji kao vanjski suradnici sudjeluju u projektu. Projekt, čiji je voditelj i koordinator dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan iz Instituta za arheologiju, započeo je prije dvije godine (1.ožujka 2017.), a ovom su prilikom javno predstavljeni rezultati druge godine rada. Prezentacija rezultata bila je usmjerena na tri glavna segmenta projekta koji su se odvijali tijekom druge godine – arheološka istraživanja i terenski pregledi, provedba eksperimentalnih taljenja željezne rude te predstavljanje rezultata kemijskih analiza tla i rude prikupljene sondiranjima na prostoru Podravine i tijekom sustavnih arheoloških iskopavanja. U sklopu navedenih radova Muzej grada Koprivnice sudjelovao u provedbi arheoloških istraživanja i terenskih pregleda, te radionicama vezanima uz eksperimentalno taljenje željezne rude.

Nakon uvodne riječi voditeljice projekta Ivan Valent održao je predavanje o rezultatima arheoloških istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice i terenskim pregledima koji su se odvijali na prostoru općina Koprivnica, Novigrad Podravski, Koprivnički Bregi i Molve tijekom kasne zime i proljeća  2018. godine, mimo radnog plana projekta. U tim je pregledima uz zaposlenike Muzeja grada Koprivnice, Ivana Valenta i Roberta Čimina, sudjelovao i amater-arheolog Ivan Zvijerac iz Torčeca. Terenskim je pregledima prepoznato 15 novih položaja koji obuhvaćaju 10 arheoloških lokaliteta. Na čak 9 položaja prikupljeni su nalazi kovačke ili talioničke zgure, ulomci stjenki peći ili sapnice, a novoutvrđena naselja datirana su u razdoblje bakrenog doba, kasno brončano doba, antiku te srednji i novi vijek. Tijekom arheološkog istraživanja lokaliteta Hlebine – Dedanovice istražena je površina od 1010 m² u sklopu koje su definirane dvije peći te nekoliko jamskih objekata koji su datirani u razdoblje kasne antike i početak ranog srednjeg vijeka.

Robert Čimin predstavio je rezultate i iskustva stečena sudjelovanjem na 10. radionici za eksperimentalnog taljenja željezne rude održane u mjestu Stará huť u Adamova, Republika Češka, na kojoj su on i Ivan Valent sudjelovali u svibnju 2018. godine. Iskustva stečena na toj radionici prenesena su i prezentirana koprivničkoj javnosti u sklopu Renesansnog festivala 2018. godine kada su, u suradnji sa članovima projekta, u sklopu eksperimentalnih arheoloških procesa, izrađivane peći za taljenje željezne rude i u njima vršeno taljenja željezne rude.

U nastavku je uslijedilo predavanja znanstvenog novaka Tomislava Brenka s Rudarsko-geeološko-naftnog fakulteta tijekom kojeg su predstavljeni rezultati kemijskih analiza provedenih na uzorcima tla i željezne rude. Uzorci tla prikupljeni su tijekom 2017. i 2018. godine sondiranjem položaja i arheoloških lokaliteta na kojima su zamijećeni površinski nalazi koji upućuju na stvaranje barske rude, dok su uzorci rude prikupljeni prilikom arheoloških  istraživanja.

Nakon predavanja uslijedio je radni sastanak članova projekta na kojem su definirani zadaci i obveze sudionika projekta tijekom narednih godinu dana.  Glavne aktivnosti tijekom treće godine projekta su provođenje arheoloških istraživanja na položaju Kalionovac – Hrastova greda, nastavak sustavnih terenskih pregleda prostora Podravine, sudjelovanje na radionici za taljenje željezne rude u Češkoj, provođenje eksperimentalnih arheoloških procesa na Renesansnom festivalu 2019., sudjelovanje na inozemnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Škotskoj, Srbiji i Makedoniji, objavljivanje nekoliko znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima te provođenje kemijskih analiza na predmetima prikupljenim tijekom arheoloških istraživanja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.