Opremanje i informatizacija u 2023. godini

Redovita briga o muzejskoj i knjižnoj građi, kao i redovita informatizacija ustanove, posljednjih je godina postala prioritet u osnovnom muzejskom radu. Radi se o godišnjim programima koje redovito prati Ministarstvo kulture i medija, kojima se uz pomoć Grada Koprivnice nabavlja vrijedna oprema kojom se čuva muzejska građa i potom prezentira javnosti koristeći suvremenu tehnologiju.

U nedostatku spremišnih prostora u objektima Muzeja grada Koprivnice posljednjih nekoliko godina koristi se dio jedne zgrade u koprivničkom Kampusu. Preseljenjem veće količine muzejske građe i dijela nakladničke remitende stvoreni su preduvjeti za njihovu kvalitetniju stručnu obradu, pohranu i čuvanje. Sukladno tome, planiranim sredstvima i provedenom nabavom od strane Osnivača dobavljač Peruča d.o.o. iz Osijeka prema Muzeju je isporučio 70 metalnih poličnih regala u iznosu od 9.525,00 EUR, od čega je 6.636,14 EUR osiguralo Ministarstvo. Prvi dio polica postavljen je u Kampusu gdje je tijekom rujna 2023. godine preseljen veći dio etnografske građe koja se do sada nalazila u prizemlju spremištu na Spomen-području Danica koje se namjerava staviti u izlagačku komemorativnu funkciju. Etnografska građa omotana je zaštitnim materijalima (zračna folija, kutije, sanduci), označena prema broju polica i kutija i na kraju pohranjena na police. Uz to, dio polica sastavljen je u podrumskim prostorijama Kuće Malančec. Naime, 2020. godine Muzej je stupio u posjed biblioteke prof. dr. sc. Mire Kolar Dimitrijević koja broji više tisuća knjižnih naslova. Zapošljavanjem nove muzejske knjižničarke Marte Sabolić, uz pomoć više muzejske tehničarke Sanje Vrgoč, započeto je s propisnim odlaganjem te vrijedne knjižne građe i njenom stručnom obradom.

Za nabavu informatičke opreme Ministarstvo je osiguralo 1.327,23 EUR, a preostala sredstva nabavljene opreme vrijednosti do ukupno 2.982,50 EUR osigurao je Grad Koprivnica. Provedenim postupkom nabave odabran je ponuditelj Tehnomodeli d.o.o. Zagreb, koji je Muzeju dobavio novu informatičku opremu za potrebe obavljanja muzejske djelatnosti kompatibilne s postojećom programskom opremom. Realizirana je nabava projektora i web kamera za potrebe održavanja edukativnih programa, stručnih radionica, prezentacija, izložbenih aktivnosti te promociju kulturne baštine i olakšanu interakciju s publikom. Uz to, nabavljen je tablet za potrebe zračnih snimanja bespilotnom letjelicom (dron) tijekom provedbe arheoloških istraživanja lokaliteta. Sa ciljem povećanja produktivnosti i učinkovitosti provedbe procesa revizije i obrade muzejske građe i dokumentacije, knjižnične građe, ali i procesa inventure imovine realizirana je nabava čitača bar kodova te multifunkcijskog uređaja printer-kopirka-skener. Svom tom novom opremom unaprijedit će se i digitalizirati poslovni procesi Muzeja budući da su povezivi s postojećim programskim rješenjem različitih muzejskih baza podataka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.