Osteološki ostaci đurđevačke srednjovjekovne zajednice otpremljeni u SAD

Godine 2016. Muzej grada Koprivnice započeo je sa sustavnim arheološkim istraživanjima lokaliteta Sošice nedaleko Đurđevca. Radi se o položaju na kojem se tijekom srednjeg te novog vijeka nalazila crkva sv. Jurja koju je okruživalo selo Svetog Jurja, preteča današnjeg Đurđevca. Tijekom dosadašnje četiri sezone istraživanja definirane su i gotovo u cijelosti istražene sve građevinske faze i podfaze dviju zidanih crkava te 243 groba iz razdoblja između 12. i kraja 15. stoljeća. Tijekom arheoloških istraživanja 2019. godine Muzej je započeo suradnju s Institutom za antropologiju u Zagrebu te Sveučilištem Mississippi State iz SAD koja je rezultirala provedbom prve ljetne škole (bio)arheologije na kojoj je sudjelovalo 12 studenata antropologije iz različitih sveučilišta iz Sjedinjenih Američkih Država, pod vodstvom dr. sc. Anne Osterholtz sa Sveučilišta Mississippi State. Suradnja je organizirana na način da studenti tijekom dvomjesečnog boravka u Hrvatskoj tijekom prvih mjesec dana na Institutu za antropologiju uče o metodama osteološke i antropološke obrade ljudskih ostataka, a drugih mjeseca dana primjenjuju naučeno kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu istražujući, dokumentirajući i analizirajući ljudske ostatke srednjovjekovne zajednice Đurđevca.

Budući da je kroz ljetnu školu organizirana i cjelokupna obrada istraženih grobova, razmišljalo se na koji će se način provesti osteološka obrada dislociranih ljudskih kostiju koje su pronalažene u grobnim rakama istraženih grobova te raznim građevinskim i inhumacijskim slojevima / horizontima. Ta se analiza radi da bi se utvrdio minimalan broj individua koje su bile pokopane na prostoru srednjovjekovnog groblja, a čiji su grobovi bili uništeni naknadnim ukopavanjima ili građevinskim zahvatima, njihova dobna i spolna struktura te osteološka analiza (traume, bolesti, deformacije). Razlog prikupljanja takvih podataka jest činjenica da se tek nakon sveobuhvatne analize svih osteoloških ostataka iz istraženih i uništenih grobova može dobiti prava slika o strukturi i životu jedne srednjovjekovne zajednice. Budući da je tijekom dosadašnjih istraživanja prikupljena velika količina dislociranih kostiju koja zahtjeva iznimno opsežnu obradu predloženo je da se ona provede na sveučilištu Mississippi State. Prijedlog je pozitivno prihvaćen i odobren od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, a u prvoj fazi u SAD je zamišljeno otpremiti devet kutija materijala prikupljenog istraživanjima 2018. i 2019. godine. Iako se u početku činilo da će slanje arheoloških uzoraka na analizu u drugu državu biti razmjerno jednostavno, naišlo se na brojne poteškoće prilikom obrade zahtjeva za prekooceanski prijevoz zbog prirode uzoraka koji se nažalost ne smatraju niti arheološkim materijalom niti ljudskim ostacima, već potencijalno opasnim i zaraznim biološkim uzorkom. Nakon mnogobrojnih poziva, dopisa, prepiski e-poštom, objašnjenja, suglasnosti i prijevoda materijala na engleski jezik napokon je prikupljena sva potrebna dokumentacija koja zadovoljava sve međunarodne norme i propise carina za pakiranje i prijevoz ovog specifičnog tipa „pošiljke“ koja je 14. prosinca 2020. godine otpočela putovanje na novo prekooceansko odredište.

Potrebno je naglasiti da do sada niti jedna kulturna ili znanstvena ustanova u Hrvatskoj nije uspostavila ovakvu međunarodnu suradnju u kojoj se u ovako daleku državu prenose arheološki uzorci koji se tamo obrađuju, uzorci na kojima će tijekom nekoliko godina studenti izrađivati svoje diplomske i magistarske radove te uzorci na kojima će se generacije studenata učiti provoditi osteološku i antropološku obradu, a svi će rezultati biti prezentirani u sklopu znanstvenih radova vezanih uz istraživanje na Sošicama. Muzej grada Koprivnice zahvaljuje svima koji su mu pomogli u ovakvom ostvarenju koje će doprinijeti razvoju svjetske znanosti, kao predvodnik uspostavljanja ovakvog modela međunarodne i međuinstitucionalne suradnje, a koja bi se novim uzbudljivim istraživanjima na Sošicama nastaviti mogla nastaviti već iduće godine ukoliko dođe do smirivanja aktualne epidemiološke situacije.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.