Samostalna izložba Dražena Teteca

Pozivamo Vas na otvorenje samostalne izložbe
Dražena Teteca – Samozatajni kritičar vremena
24. lipnja 2017. godine (subota) u 19 sati
u Galeriju naivne umjetnosti, Hlebine

DRAŽEN TETEC rođen je 24. siječnja 1972. godine u Koprivnici. Odrastao je i živi u Hlebinama gdje je završio osmogodišnju školu. Prva ulja na staklu nastaju 1991. godine. Nakon prve grupne izložbe, 1992. godine u Galeriji Hlebine počinje plodonosna suradnja s Josipom Generalićem koji ga poučava ostvarivanju vlastitog i jedinstvenog izražavanja na staklu. Njegova ulja na staklu i platnu te crteži tušem nalaze se u brojnim privatnim i galerijskim zbirkama. Do sada je izlagao na 100-injak skupnih i 10-ak samostalnih izložbi. Živi i stvara u svom ateljeu u Hlebinama. Izložba je otvorena do 24. srpnja 2017. godine. Nastavite čitati

ETNOFESTival u Hlebinama

Ove subote, 17. lipnja 2017. godine sve posjetitelje Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama očekuje nova kulturna manifestacija – ETNOFESTival! Događaj će predstaviti etno izvođače i audio-vizualne radove koji predstavljaju etnografiju svakodnevice i kritički propituju lokalne, ali i globalne kulturne fenomene. Ovaj novi festival promicat će etno glazbu i vizualnu antropologiju i poticati čuvanje tradicijske glazbe te produkciju etnografskih filmova. Program će, između ostalog, omogućiti otvoreniji i suvremeniji pristup tradicijskom stvaralaštvu. Nastavite čitati

Robert Čimin predstavio ulogu vode u srednjem vijeku

U petak, 9. lipnja s početkom u 20 sati održana je treća aktivnost Drava Art Biennala. Nakon priča o vodi s etnološkog i suvremenog umjetničkog aspekta, tematika vode sagledana je iz arheološkog kuta. Predavanje Roberta Čimina pod naslovom  Uloga vode u funkciji obrane i svakodnevici srednjega vijeka obuhvatilo je prošlost vode na podravskom, odnosno srednjovjekovnom slavonskom prostoru kroz prezentaciju materijalnih dokaza nađenih prilikom arheoloških iskopavanja srednjovjekovnih lokaliteta u posljednjih desetak godina.
Prošla vremena isprepletena su kroz priču o pogonskoj vodi (o privrednoj i društvenoj ulozi vodenica, mlinova, ekonomije, metalurgije); seoskoj vodi (koja je razgraničavala posjede, ali bila važna i za napajanje stoke te prijevoz); gradskoj vodi (o dopremanju i korištenju vode putem cisterni, bunara i javnih česmi pa do korištenja kroz dijelove graditeljskih kompleksa – gradskih opkopa – čime je priča povezana s koprivničkom poviješću) te na kraju pričom o obiteljskoj (zdravoj) vodi koju i danas svakodnevno koristimo za piće ili higijenu. Predavanje je završilo kratkom diskusijom posjetitelja, a koja je potvrdila kako je o ovoj temi svakako potrebno razgovarati i u budućnosti. Nastavite čitati

HŽ-om na ETNOfestival po povoljnijoj cijeni!

Muzej grada Koprivnice ove godine, u subotu, 17. lipnja po prvi puta organizira ETNOfestival u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama. Svim putnicima posjetiteljima ovog festivala HŽ odobrava popust u visini 40% od redovne prijevozne karte u 1. i 2. razredu svih vrsta redovnih vlakova.

Popust se može koristiti od 16. lipnja 2017. godine u 0.01 sati do 18. lipnja 2017. godine u 24.00 sata, isključivo za kupnju povratnih prijevoznih karata iz svih kolodvora na HŽ-ovim prugama do kolodvora Koprivnica i natrag. Za izračun prijevozne karte na svim udaljenostima treba primijeniti Tablicu 4.2. iz Tarife 103.

Blagajne i vlakopratno osoblje u vlaku ispostavljat će prijevozne karte po navedenom popustu putnicima koji izjavljuju da putuju na navedeni festival tako što će kao osnovu popusta prijevozne karte upisati broj ove brzojavke. Nastavite čitati

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica-dostavljačica

Na temelju članka 28. Statuta Muzeja grada Koprivnice (2016.), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice (2012.) i Suglasnosti Muzejskog vijeća od 7.6.2017. godine ravnatelj Muzeja grada Koprivnice dana 9.6.2017. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica-dostavljačica
1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od mjesec dana
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
– stručna sprema: NSS, osnovna škola
Rok za podnošenje prijave: 17.6.2017.
Rok za obavještavanje o izboru: 30 dana od dana zaključenja natječaja
Ugovor se zasniva na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od mjesec dana. Nastavite čitati

Uloga vode u funkciji obrane i svakodnevici srednjega vijeka

Nakon predavanja o mitskim bićima Podravine te instalacije Gordane Špoljar-Andrašić u gradskom parku, slijedi još jedna aktivnost Drava Art Biennala 2017. Slijedi predavanje koje će pobliže propitati neka od pitanja kojima se bavi ovogodišnji DAB: koliko (ne)prisustvo vode oblikuje gradsko tkivo, koji su mogući smjerovi u kojima se grad razvija ako razmišljamo o elementu vode u javnom prostoru, do koje mjere je voda bitan element u konstruiranju identiteta nekog grada? Želite li saznati odgovore na ova pitanja, dođite u petak, 9. lipnja od 20 sati na koprivničke bedeme gdje će ravnatelj i arheolog Muzeja predstavit će ulogu vode u funkciji obrane u svakodnevici srednjega vijeka. Prošlost korištenja vode na podravskom, odnosno srednjovjekovnom slavonskom prostoru, razmotrit će se kroz nekoliko priča: 1. priču o pogonskoj vodi (o privrednoj i društvenoj ulozi vodenica: mlinovi, ekonomija, metalurgija); 2. priču o seoskoj vodi (o vodenim tokovima za razgraničavanje prostora, prijevozu i napajanju stoke); 3. priču o gradskoj vodi (o dopremanju i korištenju vode putem cisterni, bunara i javnih česmi pa do korištenja kroz dijelove graditeljskih kompleksa: gradski opkopi, ribnjaci); 4. priča o obiteljskoj (zdravoj) vodi (o korištenju vode za piće, osobnu higijenu i obrte: kožne, tekstilne..). Elementi navedenih priča ispričat će se i predočiti kroz pojedine materijalne dokaze koji se posljednjih deset godina uočavaju i dokumentiraju kroz arheološka iskopavanja srednjovjekovnih lokaliteta. Ponesite osvježenja, dekice, dobru volju i pridružite se edukativnom pikniku na bedemima!

Poziv na prijave

KUL Hlebine 2017.
– Kultura, Umjetnost, Logorovanje!

Ako imaš između 8 i 12 godina, voliš se kreativno i umjetnički izražavati, avanturističkog si duha i želiš iskusiti čari kampiranja, upoznati život i tradiciju sela, naučiti slikati na staklu i provesti noć u Muzeju, ovo je prava prilika za tebe!

Gdje? Galerija naivne umjetnosti, Hlebine
Kada? 23. – 25. lipnja 2017.
Tko? Djeca od 8 do 12 godina
Što? Kamp s naglaskom na kreativno izražavanje, slikanje na staklu, upoznavanje života sela, tradicionalnih igara, plesova, hrane i običaja, posjet živućim naivnim umjetnicima, priče uz vatru i spavanje u šatoru!

Prijava mora sadržavati: Ime i prezime djeteta, Dob djeteta, Ime i prezime roditelja i Kontakt (mobitel/ telefon/ e-mail). Prijave dostavite do 16. lipnja na: hkusenic@muzej-koprivnica.hr ili na 099 306 87 13 ili u Muzej grada Koprivnice (s naznakom: Za KUL Hlebine 2017.).

Kotizacija (za 3 dana): 100,00 kn.

Veselimo se Vašem dolasku! Nastavite čitati

Gordana Špoljar Andrašić: Vodene niti

Prostorna instalacija za fontanu u gradskom parku postvaljena povodom Međunarodnog dana muzeja u Koprivnici, autorice Gordane Špoljar Andrašić napravljena je od jednako krhkog i neuhvatljivog materijala papira, kao što je i voda kao element. Mali papirići na kojima su ispisane umjetničine osobne asocijacije vezane uz pojam vode, postavljene su na tanku žičanu konstrukciju, čime dobivamo dojam da se radi i o porukama bogovima i našim molitvama nebu. Takvim odbirom materijala, Gordana Špoljar Andrašić ujedno pazi da previše ne optereti prostor gradske fontane, dok istovremeno gotovo ritualno apostrofira vodu kao onu prirodnu silu koja uvijek čisti, odvodi sve nanose nečistoće, staroga, prošloga, odnosno, koja na svim razinama materijalnog i duhovnog regenerira živi svijet. Ona donosi život, ali može biti i voda koja razdvaja, mitološki i biblijski odnosi duše u sferu smrti. Nastavite čitati

Otvorena izložba Zlatka Štrfičeka u Hlebinama

U subotu, 20. svibnja 2017. godine, održana je finalna manifestacija ovogodišnjeg Međunarodnog dana muzeja. U Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama u 19 sati otvorena je 30. samostalna izložba Zlatka Štrfičeka.
Njegovo je stvaralaštvo od samih početaka neraskidivo vezano uz Hlebine gdje provodi djetinjstvo i mladost te počinje slikati krajem 1960-ih godina. Talent u njemu prepoznaje već učiteljica u osnovnoj školi, a kasnije poticaje dobiva od Tomislava Balažina, Zdenka Ivkovića te Vilme Dorešić i tada već etabliranog Dragana Gažija. Jedna od prvih slika (Kravar, 1969.) čuva se u Zbirci naivne umjetnosti Muzeja grada Koprivnice, a čini ju jednostavno kompozicijsko rješenje, usredotočenost na figure u prvom planu, dok se pozadine rješavaju bazično i jednostavno. Kasniji radovi bit će inspirirani onima koji su utabali puteve Hlebinske škole. U njegovom stvaralaštvu prepoznat će se utjecaj generalićevskih „koraljnih šuma“, kovačićevska atmosferičnost prikaza uz vodene površine uz blago groteskne figure te večenajevsko smještanje religioznih motiva u podravski krajolik. Sve te značajke oblikovat će se kroz Štrfičekov osobni „filter“ i stvoriti osobni stil i način izražavanja koji će se tijekom godina izmjenjivati i stvoriti heterogeni opus prepoznatljivog potpisa. Nastavite čitati

Otvorena je izložba fotografija ‘Priča o parku’

Izložba ‘Priča o parku’ otvorena je u Galeriji Koprivnica 19.5. u 19 sati kao dio bogatog programa obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. Izložbom su predstavljeni radovi osam profesionalnih koprivničkih fotografa – Ivice Baraća, Ivana Brkića, Milana Fukera, Maria Kosa, Vladimira Kostjuka, Marka Posavca, Marijana Sušenja i Borisa Vargovića. Njihovi umjetnički i estetski dometi predstavljeni su na 50 fotografija, dok je gotovo 400 fotografija i starih razglednica predstavljeno u elektronskom obliku kao drugi, ne manje značajni dio izložbe na kojem je prikazan izgled parka od 1863. do danas. Radi se o muzejskoj građu koja je obrađena za potrebe povijesnih i konzervatorskih istraživanja koja su dio opseže studije revitalizacije i obnove javnog gradskog parka u Koprivnici. Nastavite čitati