Predstavljanje priručnika “Ivanečki vez”

Pozivamo Vas na predstavljanje
priručnika iz Biblioteke Podravskog zbornika

Ivanečki vez – izvorni vez Koprivničkog Ivanca

u četvrtak, 20. rujna 2018. godine u 19 sati
u Galeriju Mijo Kovačić.

Priručnik Ivanečki vez – izvorni vez Koprivničkog Ivanca predstavlja zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske s područja Koprivničkog Ivanca – umijeće izrade ivanečkog veza. Autorice Renata Kotur Jakupić i Gordana Horvat u priručniku predstavljaju jedinstvene motive nastale iz inspiracije prirodom i seoskim okruženjem, boje i bodove koji se koriste u izradi ivanečkog veza, postupak vezenja bez nacrta i shema te primjenu ivanečkog veza na narodnoj nošnji i suvremenim predmetima. U priručniku je sadržano bogatstvo i ljepota ivanečkog veza, ove jedinstvene kulturne baštine mještana župe Koprivničkog Ivanca. Ona je rezultat istraživanja i dokumentiranja ivanečkog veza – nematerijalnog kulturnog dobra  Republike Hrvatske. Zajedno sa radionicama ivanečkog veza kojima se prenosi umijeće, prezentira način izrade i potiče njegovo očuvanje dio je obilježavanja Dana europske kulturne baštine. Nastavite čitati

Posjetite izložbu Razvoj školstva u Koprivnici i okolici do 1940. godine

U petak, 7. rujna 2018. godine otvorena je velika izložba koja govori o razvoju školstva u Koprivnici i okolici od njegovog postanka pa sve do 1940. godine. Postav i katalog na kojem je radilo sedam suradnica govori opsuje kako je  do druge polovice 18 stoljeća skrb o odgoju i obrazovanju u Austrijskoj carevini pretežito je bila u nadležnosti crkve, posebice nekih crkvenih redova (isusovci, franjevci, pavlini), ali bilježimo i primjere gdje brigu o školstvu preuzimaju javne gradske škole. Velike promjene u školstvu nastaju  izradom Zajedničkog školskog reda  (Algemeine Schulordnung) kojega je na poticaj Marije Terezije sastavio veliki reformator katoličkog školstva Johann Ignaz von Felbiger. Njime su utvrđena pravila daljnjeg funkcioniranja školstva. Školstvo postaje javno, pohađanje nastave obavezno, određuju se dobne granice pohađanja nastave kao i podjela razreda prema dobnim, ali i rodnim skupinama, određuje se tjedna zastupljenost predmeta po tipovima škola, uspostavlja se nadzor nad školama, propisuju se i druge norme kao i pedagoški standardi. Školski red teško se mogao ravnomjerno provoditi u čitavoj monarhiji, tako da u početnoj fazi jedva da prelazi okvire državnog središta. Razlog tome su političke i društvene okolnosti, različite gospodarske prilike, siromaštvo, opća zaostalo, nestručno nastavno osoblje, a ponekad i otpori izazvani prikrivenim namjerama vlasti. Procesi modernizacije školstva u kontinentalnoj Hrvatskoj stoga su se odvijali sporo i uz brojna ograničenja, sve do donošenja prvog autonomnog školskog zakona 1874.  godine. Nastavite čitati

Besplatno stručno vodstvo u Galeriji Koprivnica

U srijedu 12. rujna 2018. godine u 18,00 sati Muzej grada Koprivnice organizira besplatno stručno vodstvo kroz izložbu Adin i Mia Hebib za sve zainteresirane posjetitelje.
Adin Hebib (Sarajevo) i Mia Hebib (New York) su bosanskohercegovački umjetnici mostarskih korijena koji su svoje karijere izgradili radeći i izlažući širom svijeta. Slikarstvo ekspresionizma Adina Hebiba i unikatni nakit minimalizma Mije Hebib na tragu su europskih umjetničkih tradicija 20. stoljeća. Osim obiteljskih veza, postmodernističke tendencije suvremene umjetnosti 21. stoljeća kao zajedničku poveznicu nalaze oblik, gestu i emociju. U slikarstvu Adina Hebiba to je ekspresionizam otvorenih i živih boja i snažne geste. U nakitu Mije Hebib to su oblik i crtež žicom u prostoru, kiparske minijature pokrenute u sinusoidama, jasno definiranih arhitektonskih odnosa pozitivnog i negativnog prostora.
Ulaz u Galeriju Koprivnica je slobodan, a kroz izložbu će Vas provesti kustosica izložbe Draženka Jalšić Ernečić.

Započela arheološka istraživanja na lokalitetu Koprivnički Ivanec – Log/Parag I

U srijedu, 3. rujna 2018. godine započela su sustavna arheološka istraživanja višeslojnog lokaliteta Koprivnički Ivanec – Log/Parag I. Radi se o lokalitetu koji je dio većeg kompleksa koji se, na zasad pet evidentiranih položaja, proteže uz južnu obalu nekadašnjeg toka potoka Gliboki. Sam je kompleks izuzetno zanimljiv i bogat, a o dugotrajnosti njegova funkcioniranja i privlačnosti položaja koji su zaposjedani svjedoče prikupljeni površinski nalazi keramike koji se datiraju kroz 3000 godina, od srednjega brončanoga doba do kasnoga srednjega vijeka.
Tijekom ovogodišnje kampanje istraživat će se položaj na kojem su, tijekom sustavnih terenskih pregleda, prikupljeni površinski nalazi koji upućuju na postojanje naselja iz mlađega željeznoga doba, antike, kasne antike i ranoga srednjega vijeka, te peći za taljenje željezne rudače. Temeljem navedenog, prilikom početka ovogodišnjih istraživanja postavljena su tri cilja: 1) definirati prostorni raspored i međusoban odnos naselja iz različitih vremenskih perioda; 2) definirati unutar kojeg su razdoblja funkcionirale peći za taljenje željezne rudače; 3) istražiti segment naselja iz razdoblja kasne antike budući da se radi o materijalu koji je na prostoru Podravine, ali i cjelokupne kontinentalne Hrvatske, izuzetno slabo istražen.
Istraživanja se planiraju izvoditi tijekom 17 radnih dana pod voditeljstvom Ivana Valenta, financijska sredstva za njihovu realizaciju osiguralo je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i  Koprivničko-križevačka županija dok je tvrtka Piškornica d.o.o. Koprivnica pružila logističku pomoć. Nastavite čitati

Velika izložba o školstvu u Koprivnici

Počela je nova školska godina, a Muzej grada Koprivnice pripremio je izložbu koja priča priču o školstvu od njegove pojave u Koprivničkoj Podravini i govori o njegovom razvoju do vremena Drugog svjetskog rata. Namjera izložbe bila je povezati ustanove koje djeluju na području kulture i obrazovanja, predstaviti istraživanja građe koja se čuva u muzejskim, arhivskim zbirkama, školskim i privatnim zbirkama, knjižnicama te dati svojevrsnu analizu razvoja obrazovanja, discipline i kulture života u nekadašnjoj Koprivnici i u okolici.

Izložba pod nazivom “Razvoj pučkog školstva u Koprivnici i okolici do 1940. godine” otvara se u izlagačkom prostoru Muzeja grada Koprivnice u petak, 7. rujna 2018. godine u 19,00 sati, a daje kratak prikaz rada pojedinih škola u kontekstu općeg razvoja školstva od kraja 18. do sredine 20. stoljeća. Tijekom 19. stoljeća školstvo se formira kao odgojno-obrazovni sustav koji postaje važan čimbenik u nastanku suvremenog građanskog društva. Na razvoj školstva u Koprivnici, kao i na cijelom području današnje Republike Hrvatske, utjecao je niz društveno-političkih i ekonomskih odnosa. Izućavajući izvatke iz Spomenica naših škola, prikupljajući građu o školama objavljenu u tiskanim izdanjima okupljene su glavne karakteristike pučke škole – njezine podjele na svakidašnju i opetovnu, predmeti kojima su učenici poučavani, zgrade u kojima se održava nastava i njihov inventar te popratni dijelovi škole poput gombališta (igrališta), školske knjižnice i školskog vrta. Izložba i njezin katalog donose i podatke o školama u okolici, učiteljima, ali i njihovom svakodnevnom životu i životu učenika koji je bio svojevrsni odraz tadašnjih društvenih potreba. Nastavite čitati

Iskopane peći za taljenje željezne rudače s Renesansnog festivala

U sklopu ovogodišnjeg Renesansnog festivala Muzej grada Koprivnice sudjelovao je kao partner Turističkoj zajednici Grada Koprivnice u prezentaciji glavne teme festivala Tajne željeza. Budući da Muzej, ali i njegovi zaposlenici, kao vanjski partner sudjeluje na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost, TransFER (IP-06-2016-5047)  pod nazivom Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu u antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj Ivančan s Instituta za arheologiju, djelatnici Muzeja grada Koprivnice su, u suradnji s kolegama s Instituta za arheologiju, posjetiteljima Renesansnog festivala demonstrirali kako su se tijekom antičkog i srednjovjekovnog razdoblja na prostoru Podravine izrađivale peći za taljenje željezne rudače i na koji se način rudača u tim pećima talila. Izrada i taljenje koje je demonstrirano bila je ujedno i prilika da se, u sklopu navedenog projekta, izvrše eksperimentalna arheološka istraživanja tako da je cjelokupan projekt, osim prezentacijske, imao i znanstvenu dimenziju. Tijekom izrade samih peći, ali i za vrijeme procesa taljenja, pomno su bilježeni svi koraci i radnje, kako bi se u konačnici dobiveni rezultati usporedili s podacima prikupljenima tijekom arheoloških iskopavanja te post-terenskim obradama i analizama.
Nakon što je festival završio, u petak 31. kolovoza, izvršena je simulacija arheoloških iskopavanja tijekom koje su peći iskopavane na isti način na koji bi se iskopavale da su pronađene na arheološkom lokalitetu. Na početku je svaka peć dokumentirana (fotografirana i izmjerena) u stanju u kojem je zatečena nakon završenog procesa taljenja, a tada se započelo sa sustavnim iskopavanjem svake od njih. Sloj po sloj peći se čistio, dokumentirao i micao, a tijekom cjelokupnog su procesa o svemu vođene bilješke. U narednom će se vremenu izvršiti obrada prikupljenih podataka te 3D rekonstrukcije svake od peći koji će tada, u sklopu javnih izlaganja i stručnih radova, ponovno biti prezentirane javnosti. Nastavite čitati

Otvorena izložba KULerica i KULera 2018.

U subotu, 1. rujna 2018. godine s početkom u 18 sati otvorena je izložba polaznika kampa KUL Hlebine 2018. Treće izdanje ljetnog kampa KUL Hlebine za djecu od 8 do 12 godina održano je 29. lipnja – 1. srpnja 2018. godine. Po prvi puta pridružili su nam se polaznici iz inozemstva, djevojčice iz Slovenije i Mađarske te je kamp brojio 21 KULer(ic)a. Tako se u Studiju Galerije naivne umjetnosti slikama na staklu predstavljaju: Stipe Babić, Zala Brižnik, Antonija Čimin, Zora Deák, Latica Filipaj, Nika Galinec, Andro Glavica, Eva Hrdlička Bergelj, Radana Illés, Tara Ištvan, Kristiano Kovačević, Lucija Kučko, Mima Maričić, Anja Nemec, Klara Premec, Gabriel Sebastian Sarapa, Dunja Senjan, Leona Tasoti Kivač, Klara Udovičić, Lana Vulić, Sara Vulić. Nastavite čitati

Tajne željeza na Renesansnom festivalu

Uz središnju temu ovogodišnjeg Renesansnog festivala „Tajne željeza“ započeli smo s predstavljanjem gotovo izumrlog zanata taljenja željezne rudače u glinenim pećima za daljnju kovačku obradu.

Priča o željezu počela je 2008. godine otkrivanjem peći za taljenje željeza u blizini Virja, a koprivnički muzealci ranije su ove godine posjetili radionicu eksperimentalne izrade sličnih peći u Češkoj. Pritom su u vrlo složenom procesu pomno bilježeni važni trenuci, tehnički elementi i vrijeme procesa obrade rude. Sva ta prikupljena i stečena saznanja predstavljamo Vam tijekom ovog vikenda u sklopu Renesansnog festivala izradom četiri peći kroz tri različita tipa. Radi se o niskim glinenim pećima koje se po sušenju pune drvenim ugljenom i usitnjenom prirodnom željeznom rudačom koja se uz upuhivanje zraka postupno tali i pretvara u sirovinu željeza te mogla kasnije koristiti za izradu različitih željeznih predmeta. Tijekom naredna četiri dana prikazat će se cijeli proces, od prženja rude i njenog usitnjavanja, izgradnje peći i sušenja te na poslijetku i procesa taljenja. Nastavite čitati

Izložba KUL Hlebine ’18.

Pozivamo Vas na otvorenje izložbe
KUL Hlebine ’18.
– Kultura, Umjetnost, Logorovanje
1. 9. 2018. godine (subota) u 18 sati
u Studio Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama

Izložba predstavlja slikarska ostvarenja polaznika kampa KUL Hlebine ’18. (29. 6. – 1. 7. 2018.)
KULeri i KULerice 2018.: Stipe Babić, Zala Brižnik, Antonija Čimin, Zora Deák, Latica Filipaj, Nika Galinec, Andro Glavica, Eva Hrdlička Bergelj, Radana Illés, Tara Ištvan, Kristiano Kovačević, Lucija Kučko, Mima Maričić, Anja Nemec, Klara Premec, Gabriel Sebastian Sarapa, Dunja Senjan, Leona Tasoti Kivač, Klara Udovičić, Lana Vulić, Sara Vulić.

Izložba ostaje otvorena do 10. rujna 2018. godine.

Radionica izrade hrvatskog tradicijskog nakita

U subotu, 25. kolovoza 2018. od 15 do 17 sati u Muzeju grada Koprivnice održana je radionica izrade hrvatskog tradicijskog nakita od perli. Na radionici je sudjelovalo 25 polaznik/ca koji su ovladali tehnikom izrade nakita nizanjem koraljnih zrnca te izradili kraluše pod vodstvom voditeljice gđe Vinke Mareković i njezinih suradnica gospođa Ade Jašarbašić, Marije Obad i Katice Vrljić. Polaznici su također pod vodstvom etnologinje Vjekoslave Damjanović i gđe Mareković upoznali s primjercima tradicijskog nakita iz različitih krajeva Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Kosova koji su dio izložbe Tradicijski nakit Hrvatske, a koja se može razgledati u Muzeju grada Koprivnice do 2. rujna 2018. Nastavite čitati