Pet lica u gostima

Unazad stotinu godina postojanja dvorana Domoljub, kao kultno kulturno mjesto grada Koprivnice, proživjela je brojne obnove i adaptacije kako bi se uskladila sa suvremenim potrebama društva i duhom određenog vremena u kojem je djelovala. Iz iste usklađenosti tek desetljeće kasnije izniknulo je Udruženje umjetnika Zemlja koje je odigralo važnu ulogu u formiranju kulturnog identiteta čitave Podravine kroz pojavu naivnog slikarstva u Hlebinama. Razdoblje od 1930-ih pa do 1950-ih godina formiralo je glavne uporišne točke hrvatske naive, a koncentričnim širenjem diljem Podravine i šire doprinijelo je raznolikosti izričaja, kreativnosti i inovacije. Vrijeme je to formiranja tzv. druge generacije Hlebinske škole koja se osim susretima i savjetima s Krstom Hegedušićem, formirala i na temelju umjetničkih djela slikara u usponu – Ivana Generalića. Upravo se njegov uzlet i početni zamah druge generacije ponovno poklapa s „novim zamahom“ i obnovom Domoljuba 1954. godine.

Danas, 65 godina kasnije, u čast još jednog novog ruha Domoljuba, otvara se rekreacijska izložba u organizaciji Muzeja grada Koprivnice pod nazivom “Pet lica u gostima” u njezinu predvorju 28. prosinca 2019. godine u 10,30 sati, a kojom se prisjeća na tada izlagane autore (Ivana Generalića, Ivana Večenaja, Miju Kovačića, Dragana Gažija i Franju Filipovića) s radovima iz iste godine (1954.) ili istog desetljeća. Izložba ostaje otvorena do 31. siječnja 2020. godine (Noć muzeja), a realizirana je sredstvima Grada Koprivnice i Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.