Plan arheoloških iskopavanja u 2014.

Protekla godina bila je jedna od najuspješnije odrađenih arheoloških sezona u Podravini, a u 2014. u planu je ipak nešto skromnija godina. Arheološka iskopavanja Muzej grada Koprivnice provodit će u Podravskim Sesvetama i Kloštru Podravskom, a Institut za arheologiju u Torčecu i Virju.

 

Početkom travnja na položaju Ruškova Greda sjeverno od Podravskih Sesveta Muzej planira otvoriti oko 200 m2 i istražiti ostatke jednog kasnosrednjovjekovnog sela. Sličan lokalitet istražen je prošle godine na položaju Zgruti u Mekišu, a ove godine u istoj površini namjera je istražiti i treće srednjovjekovno naselje u okolici Podravskih Sesveta, odnosno lokalitet Crlenika kod Mekiša. Riječ je o istraživanjima kojima se prikupljaju podaci o rasporedu podravskih kasnosrednjovjekovnih sela, izgledu njihovih stambenih objekata i pomoćnih zgrada te podaci potrebni za razumijevanju svakodnevice ljudi u predosmanlijskom razdoblju. Radovi su u financirani sredstvima Općine Podravske Sesvete.

 

U Kloštru Podravskom na položaju Pridvorje nalazi se kasnosrednjovjekovna utvrda tipa wasserburg od opeke i okružena opkopom u kojem je nekad stajala voda. Prije nekoliko godina Općina Kloštar Podravski pokazala je interes za pokretanje arheoloških istraživanja koja su izostala uslijed nedobivanja dopuštenja vlasnika zemljišta. Ove godine dogovor je postignut te će se s prvim iskopavanjima započeti na jesen, a dobit će se potencijal lokaliteta, plan budućih radova i mogućnost građevinske prezentacije u turističke svrhe.

 

Institut za arheologiju trebao bi nastaviti sa sustavnim arheološkim istraživanjima na lokalitetu Cirvišče u Torčecu, gdje bi se šestu sezonu pod vodstvom dr. sc. Siniše Krznara istraživala srednjovjekovna i novovjekovna nekropolu; a na lokalitetu Sušine/Volarski breg sjeverno od Virja dr. sc. Tajana Sekelj Ivančan trebala bi po peti put nastaviti s istraživanjem ranosrednjovjekovnog industrijsko-metalurškog središta za proizvodnju željeza. Istraživanja Instituta čekaju rezultate programa javnih potreba u kulturi na nacionalnoj i lokalnoj razini, a po pozitivnom rješenju pristupit će istraživanjima najvjerojatnije nakon rujna.

 

Robert Čimin, kustos arheolog

Bookmark the permalink.

Comments are closed.