Počinju arheološka iskopavanja burga Gorbonok u Kloštru Podravskom

U Kloštru Podravskom nalazi se kasnosrednjovjekovna fortifikacija tipa wasserburg imenom Gorbonok koja do sada nikada nije arheološki istraživana. Muzej grada Koprivnice u suradnji s Općinom Kloštar Podravski početkom rujna započinje višegodišnji sustavni istraživački projekt koji bi trebao ponuditi odgovore na brojna pitanja i pretpostavke oko tog lokaliteta. Predviđa se kampanja od 20 terenskih dana, a potrebna sredstva osigurali su Ministarstvo kulture RH, Koprivničko-križevačka županija i Općina Kloštar Podravski.

Budući da su se u posljednjih nekoliko godina obradom dviju poljoprivrednih čestica zidani ostatci lokaliteta sustavno devastirali, krajem 2010. g. pokrenut je postupak njegove preventivne zaštite (Konzervatorski odjel Ministarstva kulture u Bjelovaru). Ubrzo potom Općina je pokazala inicijativu za pokretanjem arheoloških radova na tom ugroženom lokalitetu do čega nažalost nije došlo uslijed nepostizanja dogovora s vlasnicima zemljišta. Novi dogovor o pokretanju arheoloških istraživanja postignut je s Općinom u kolovozu 2013. g. Za početak se planira istraživati u zapadnom dijelu utvrde gdje se očekuje prepoznavanje položaja vanjskog bedemskog plašta s možebitnim kulama. Namjera je iskopati 2 veća rova uzduž i preko lokaliteta kako bi se dobio uvid u očuvanost zidanih struktura, visinu sloja urušenja kao i potencijalnog kulturnog sloja. Postoji mogućnost istraživanja i opkopa, a ukupna istražna površina iznosila bi do oko 1.000 m2. Treba napomenuti kako su povijesni izvori oko sudbine utvrde slabo poznati, a jedan od pouzdanijih podataka jest onaj o njegovu rušenju (ili osvajanju) 1538. g. od strane Osmanlija. Međutim, kada je podignut, kako je izgledao, koliko je zapravo devastiran i da li je korišten nakon toga – nije poznato. Burg je bio sjedište vlastelinstva te kao takav ucrtan na brojnim kartografskim izvorima 16. st. (uz Rasinju, Koprivnicu, Prodaviz i Đurđevac). Po dovršetku istražnih radova donijet će se zajednička odluka s vlasnikom zemljišta, Općinom i konzervatorima o daljem postupanju s lokalitetom i krenuti u izradu plana sustavnih istraživačkih radova i građevinske prezentacije.

Robert Čimin, kustos arheolog (30.08.2014.)

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.