Podravski zbornik 41/2015 i Bibliografija PZ-a: retrospektiva 1975.-2014.

U Galeriji Koprivnica 10.11.2015. godine u 13,00 sati predstavit će se 2 nove muzejske publikacije: Podravski zbornik 41/2015 i Bibliografija Podravskog zbornika: retrospektiva 1975.-2014. Knjige će predstaviti urednik Robert Čimin i autori Nikola Cik i Božica Anić.

I.
Podravski zbornik i ove je godine podijeljen na Članke, Priloge, Književne priloge te Podravsko nakladništvo i Podravske kronike. Tiskan je u koprivničkoj tiskari “Baltazar” (ujedno i sunakladnik) u 1.000 primjeraka na 296 stranica. Grafičko oblikovanje potpisuje T. Turković, lekturu H. Kušenić, a prijevod sažetaka na engleski jezik I. Valent. Uredništvo se nije mijenjalo u odnosu na prošlogodišnje izdanje: R. Čimin, M. Matica, D. Jendrić, V. Šadek, G. Šafarek, B. Anić, M. Mesarić i M. Ivačić. Naslovnicu krasi fotografija G. Šafareka s prikazom bregunica čađavica, tzv. podravskih lastavica, simpatičnih i ugroženih ptičica koje svoja gnijezda dube u strmim dravskim obalama.

Među Člancima se tako nalazi 9 stručnih radova s temama o: pograničnim EU projektima (O. Orešić), frazeološkim oblicima đurđevečkog govora (V. Miholek), Prvom svjetskom ratu (M. Dretar te R. Medvarić-Bračko i M. Kolar-Dimitrijević), Drugom svjetskom ratu (V. Šadek), povijesti đurđevačkog groblja (N. Cik), arheološkim iskopavanjima i novima razmišljanjima o lokalitetu Koprivnička Rijeka – Rudina (Z. Marković), konjaničkom oružju seobe naroda u Podravini (R. Čimin) te o umjetničkom izričaju lončara tijekom ranoga srednjega vijeka (I. Valent).

U Prilozima se donosi čak 15 radova! Ima tu aktualnih i nerealiziranih urbanističkih koprivničkih i đurđevačkih tema (A. Grgić te A. Golub i Z. Homen), prisjećanja na velike podravske umjetnike i kulturnjake F. Vujčeca i Ž. Kovačića (V. Crnković, J. Cugovčan), ali i prigodnih radova potaknutih obljetnicama M. Kovačića i TV serije Gruntovčani (H. Kušenić, V. Peršić Kovač). Nov život, konzervatorsko-restauratorskim i rekonstrukcijskim zahvatima, udahnut je Podravkinom i Lončarićevom pijetlu (D. Jendrić), kao i monoksilu iz Gabajeve Grede (M. Mustaček). Zabilježena je prisutnost bjeloglavog supa u blizini Koprivnice (K. Arač), a vrijedan doprinos su kraći radovi o Đ. Esteru i F. Galoviću (K. Krušelj, D. Sabolović-Krajina). Posebno je zanimljiva sportska tema o Virju kao „najkošarkaškijem“ selu u Hrvatskoj, a koje se ove godine imalo priliku boriti za ulazak u 1. ligu. Restauratorski centar HRZ-a u Ludbregu i Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije obilježavaju 20 godina djelovanja (V. Bobnjarić Vučković, M. Matica). Na kraju Priloga donosi se novitet u obliku bloka razgovora s poznatim i zaslužnim Podravcima: M. Generalićem (B. Jelušić), M. Sagnerom (A. Matušin) i M. Kovačićem (D. Jendrić).

Književni prilozi donose neka stara i neka nova imena. Tako V. Prvčić donosi esej o Kovačićevu majstorstvu, M. Ivačić analizira dosadašnji stvaralački rad M. Gregura, D. Pernjak donosi jednu priču, a J. Osvaldić dvije pjesme. Treba napomenuti kako su Ivačić i Osvaldić dobitnici književne nagrade Ivan vitez Trnski za 2014. i 2015. godinu, čime se potvrđuje kriterij izvrsnosti u odabiru radova. Na kraju knjige dolazi Podravsko nakladništvo koje je ponovo uredila B. Anić te Kroničarove Podravske kronike, upotpunjene detaljnijim pregledom događanja u pojedinim općinama. Iako je poziv bio upućen svim jedinicama lokalne uprave od Ludbrega do Pitomače, odazvale su se tek Općine Koprivnički Bregi, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete. Takvim pristupom želi se još više promovirati rad određene zajednice, ali i olakšati distribuciju i sponzorstvo knjige, koja se ponajviše financira proračunskim sredstvima Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije.

 

II.
Godine 1977. pokrenuta Biblioteka Po­dravskog zbornika, zamišljena kao numeri­rana nakladnička cjelina, u kojoj su tijekom sljedećih 15 godina izdane čak 34 raznovr­sne publikacije, a prekinuta je ratnim zbivanjima na našim pro­storima. Stiglo je vrijeme njene obnove i to upravo Bibliografijom Podravskog zbornika: retrospektiva 1975. – 2014. Slične bibliografije uglavnom se upriličuju nekom obljetnicom, što je slučaj i s Podravskim zbornikom koji je prošle godine obilježio 40 godina izlaženja. Cilj te bibliografije jest sažimanje cjelokupnog do­sadašnjeg rada i dobivanje uvida u sadržajnu strukturu te periodičke publikacije. Knjiga je tiskana u koprivničkoj tiskari “Baltazar”, a nakladu od 200 primjeraka u potpunosti je financirala “Podravka” (sunakladnik).

Mukotrpan posao njene izrade ovaj put prihvatila je Božica Anić, viša knjižničarka Muzeja grada Koprivnice i dugogodišnja čla­nica Uredništva Podravskog zbornika, koja vrlo dobro poznaje problematiku i razvoj te podravske knjige. Bibliografski niz načinjen je prema Univerzalnoj decimalnoj klasifika­ciji iz kojeg je vidljiv raster obuhvaćenih područja. Već pr­vim pogledom u sadržaj bibliografskog niza, uviđa se kako to nije samo kulturološki, da ne kažemo muzejski časopis, već obuhvaća najraznovrsnije grane ljudskog djelovanja, a sve pod zajedničkim nazivnikom Podravine. Posebna vrijednost ove Bibliografije jesu po­mno uređena kazala: autorsko, likovnih au­tora i predmetno. Ona korisniku služe za što lakše i brže dobivanje informacija o pojedi­nom zapisu, jednostavno su uređena i vežu se na brojčane oznake dodijeljene u biblio­grafskom nizu. Na kraju treba naglasiti kako će ovo iz­danje biti od velike koristi svim dosadašnjim i budućim suradnicima u prikupljanju infor­macija o Podravskom zborniku i Podravini.

Ova vrst revitalizacije nakladničke tra­dicije u okviru Biblioteke Podravskog zbor­nika zasigurno će potaknuti naše današnje i nekadašnje suradnike na izdavanje novih knjiga, u čemu će im vrata Muzeja grada Ko­privnice biti širom otvorena.

 

Robert Čimin,
urednik Podravskog zbornika

 

PZ41-pozivnica

Bookmark the permalink.

Comments are closed.