Predrag Todorović: POLJE-MATRICA

Galerija Koprivnica, petak, 18. listopada 2013. godine u 19 sati
Predrag Todorović rođen je 1966. godine u Drvaru. Diplomirao
je likovne umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1990.
godine. Izlagao je na 35 samostalnih izložbi te na brojnim
skupnim izložbama, a dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja.
O autoru će govoriti likovni kritičar Ivica Župan

Bookmark the permalink.

Comments are closed.