Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 35. Statuta Muzeja grada Koprivnice od 7. veljače 2006., a u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice, od 21.06.2012. godine i u skladu s Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice od 30.11.2015. godine, Povjerenstvo za provedbu natječaja raspisuje
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI
(PISANO TESTIRANJE)

Na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice i na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 25.01.2016. godine objavljeni su oglasi za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radna mjesta:
– Muzejski pedagog – viši muzejski pedagog – muzejski pedagog savjetnik u Muzeju grada Koprivnice, 1 izvršitelj/izvršiteljica,
– Računovodstveni referent – tajnik u Muzeju grada Koprivnice,1 izvršitelj/izvršiteljica
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto Muzejski pedagog – viši muzejski pedagog – muzejski pedagog savjetnik može pristupiti 6 (šest) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati dana:
16.02. (utorak) 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9/1, Koprivnica
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju za radno mjesto Računovodstveni referent – tajnik može pristupiti 7 (sedam) kandidata čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz oglasa, a koje će se održati dana:
16.02. (utorak) 2016. godine sa početkom u 09,00 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9/1, Koprivnica
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno spriječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.
Kandidat koji nije pristupio testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.
Postupak i pravila testiranja kao i pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje prethodno su objavljeni na web stranici Muzeja grada Koprivnice: http://www.muzej-koprivnica.hr/pravo-na-pristup-informacijama/natjecaji/5388-2/
O rezultatima testiranja i vremenu održavanja intervjua kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni.
Kandidati koji mogu pristupiti testiranju o tome su obaviješteni.
Ovaj poziv objavljuje se na službenoj web stranici Muzeja grada Koprivnice i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.