POZIV na usmenu provjeru sposobnosti (intervju) za radno mjesto spremačica-dostavljačica

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnica i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 9.6.2017. godine objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto spremačica-dostavljačica (1 izvršitelj) zaključno sa 17.6.2017. godine.

Dana 20.6.2017. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto spremačica-dostavljačica može pristupiti 8 kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja.

Utvrđen je sljedeći raspored usmene provjere sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja.

Za kandidate
1. Tamara Bujić
2. Ernestina Kreš
3. Željka Mujčinović
4. Ankica Nemec
usmena provjera sposobnosti provesti će se dana
26.6.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,30 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica

Za kandidate
5. Marijana Novak
6. Leonida Parać
7. Matej Stoprd
8. Kristina Šulj
usmena provjera sposobnosti provesti će se dana
26.6.2017. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,30 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata
Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću osobnu iskaznicu kojom se ujedno dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi intervju sukladno opisu radnog mjesta.
Usmenom provjerom sposobnosti kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 1 do 10.
Nakon provedene usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te donosi odluka o odabiru kandidata za radno mjesto spremačica-dostavljačica.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadne usmene provjere sposobnosti, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da joj se odazove u naznačeno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno odredbama čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013. godine osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Za obračun plaće za radno mjesto spremačica-dostavljačica propisan je koeficijent 1,05, a osnovica iznosi 3.350,00 kn (bruto).

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

Ur.broj: 275-31/2017
U Koprivnici, 21.6.2017.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Robert Čimin, viši kustos

Bookmark the permalink.

Comments are closed.