POZIV na usmenu provjeru sposobnosti za radno mjesto domar – održavatelj objekata (intervju)

Na službenim internet stranicama Muzeja grada Koprivnice i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 3.4.2017. objavljen je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto domar – održavatelj objekata (1 izvršitelj) zaključno s 11.4.2017. godine.

Dana 14.4.2017. godine provedena je formalna provjera pristiglih prijava kojom je utvrđeno kako usmenoj provjeri sposobnosti za radno mjesto domar – održavatelj objekata može pristupiti 16 kandidata čije su prijave pravovremene, uredne i koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Utvrđen je sljedeći raspored usmene provjere sposobnosti kojim se kandidati pozivaju u daljnji postupak provedbe natječaja.

Za kandidate:
1. Bogojević Đurica
2. Dević Goran
3. Hontić Marijan
4. Hrenić Saša
5. Huzak Slavko
usmena provjera sposobnosti provest će se 19. travnja 2017. godine s početkom u 8,00 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica.

Za kandidate:
6. Kožić Dario
7. Lenardić Mario
8. Mađer Dalibor
9. Mihalić Damir
10. Morić Krešimir
usmena provjera sposobnosti provest će se 19. travnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica.

Za kandidate:
11. Peti Danijel
12. Petrović Zoran
13. Pleško Vjekoslav
14. Puškarić Igor
15. Saboliček Ivan
16. Srabović Nihad
usmena provjera sposobnosti provest će se 19. travnja 2017. godine s početkom u 10,30 sati u Galeriji Koprivnica, Zrinski trg 9, Koprivnica.

Način obavljanja usmene provjere sposobnosti kandidata
Na usmenu provjeru sposobnosti potrebno je donijeti važeću vozačku dozvolu kojom se ujedno dokazuje identitet kandidata.
Nakon utvrđivanja identiteta i svojstva kandidata s istima se provodi intervju sukladno posebnim uvjetima i opisu radnog mjesta.
Usmenom provjerom sposobnosti kandidati se evaluiraju i dodjeljuje im se broj bodova od 1 do 25.
Nakon provedene usmene provjere izrađuje se rang lista kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova te donosi odluka o odabiru kandidata za radno mjesto domar – održavatelj objekata.
Ako kandidat ne pristupi usmenoj provjeri sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Ne postoji mogućnost naknadne usmene provjere sposobnosti, bez obzira na razloge koji pojedinog kandidata eventualno spriječe da joj se odazove u naznačeno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Podaci o plaći
Sukladno odredbama čl. 36. i 41. Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 14.3.2013., I. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.1.2016. i II. Aneksa Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Koprivnice od 11.4.2017. osnovnu plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Za obračun plaće za radno mjesto domar – održavatelj objekata propisan je koeficijent 1,55, a osnovica iznosi 3.350,00 kn (bruto).

Ovaj poziv objavljuje se na službenoj internet stranici Muzeja grada Koprivnice www.muzej-koprivnica.hr i oglasnoj ploči Muzeja grada Koprivnice.

Ur.broj: 159-34/2017
U Koprivnici, 14.4.2017.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Robert Čimin, viši kustos

Bookmark the permalink.

Comments are closed.