Pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03., 144/10., 37/11., 77/11.) uređeno je pravo na pristup informacijama  fizičkim ili pravnim, domaćim ili stranim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

U cilju da korisnik ostvari pravo na pristup informacijama Odlukom Ravnatelja Muzeja grada Koprivnice imenovana je osoba zadužena za ostvarenje prava na pristup informacijama – službenik za informiranje te je Odlukom Ravnatelja ustrojen Katalog informacija koji sadrži popis informacija dostupnih korisnicima.

Službena kontakt osoba:
Jasmina Lazić, računovodstveni referent-tajnik (službenik za informiranje), dostupna je radnim danom od 7:30 do 15:00 sati.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzeju grada Koprivnice.

Pismeni zahtjev podnosi se:
– poštom na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
– e-poštom na adresu: info@muzej-koprivnica.hr
– faksom: 048/222-871

Usmeni zahtjev podnosi se:
– službeniku za informiranje na zapisnik u prostorijama Muzeja grada Koprivnice
– telefonom: 048/622-307

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka ustrojavanju Kataloga informacija Muzeja grada Koprivnice
Katalog informacija Muzeja grada Koprivnice
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Comments are closed.