Pristup informacijama

Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) koji su usklađeni sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) uređena je otvorenost i javnost djelovanja ustanove te ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim, domaćim i stranim osobama.

U cilju da korisnik ostvari pravo na pristup informacijama Odlukom Ravnatelja Muzeja grada Koprivnice imenovana je osoba zadužena za ostvarenje prava na pristup informacijama – službenik za informiranje te je Odlukom Ravnatelja ustrojen Katalog informacija koji sadrži popis informacija dostupnih korisnicima.

Službena kontakt osoba:
Jasmina Lazić, računovodstveni referent-tajnik (službenik za informiranje), dostupna je radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na informaciju podnošenjem usmenog ili pismenog zahtjeva Muzeju grada Koprivnice.

Pismeni zahtjev podnosi se:
– poštom na adresu: Muzej grada Koprivnice, Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
– e-poštom na adresu: info@muzej-koprivnica.hr
– faksom: 048/222-871

Usmeni zahtjev podnosi se:
– službeniku za informiranje na zapisnik u prostorijama Muzeja grada Koprivnice
– telefonom: 048/622-307

Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Muzeja grada Koprivnice
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka ustrojavanju Kataloga informacija Muzeja grada Koprivnice
Katalog informacija Muzeja grada Koprivnice
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji
Obrazac zahtjeva za uvid u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije

Comments are closed.