Cjenik usluga

Cjenikom se utvrđuje visina pojedinih usluga koje je Muzej grada Koprivnice u mogućnosti pružiti korisnicima, a stupa na snagu od 1. srpnja 2018. godine.
Korištenje usluga, izuzev ulaznica i stručnog vodstva, moguće je samo uz prethodno podnošenje zahtjeva korisnika te Odluke ravnatelja Muzeja u kojoj se definiraju uvjeti korištenja, kao i prava i obveze uključenih strana.
Iznimno, ravnatelj može donijeti odluku o izuzimanju pojedinih usluga iz cjenika, kao i određenom umanjenju naknade, ukoliko je to u interesu Muzeja ili općeg unapređenja muzejske djelatnosti.


1. ULAZNICE

Razgledavanje stalnih postava i povremenih izložaba u pravilu se odvija u redovno radno vrijeme za posjetitelje, no moguće je i izvan radnog vremena, isključivo u grupi i uz prethodnu najavu. Posebne muzejske manifestacije, poput Noći muzeja i slično, mogu biti izuzete u naplati ulaznica.

1.1. Muzej grada Koprivnice

Stalni postav:
Odrasli – 15,00 kn
Studenti i umirovljenici – 10,00 kn
Učenici – 8,00 kn
Povremene izložbe:
Odrasli – 10,00 kn
Studenti i umirovljenici – 8,00 kn
Učenici – 5,00 kn
Stalni postav + povremene izložbe:
Odrasli – 20,00 kn
Studenti i umirovljenici – 15,00 kn
Učenici – 10,00 kn
Posebne pogodnosti:
Skupna ulaznica (grupa od min. 15 posjetitelja) – popust 20%
Besplatan ulaz – otvorenje svih izložbi, djeca do 7 godina, članovi HMD-a, članovi ICOM-a, voditelji grupa, članovi strukovnih udruženja
Učenici osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, u okviru školskog programa upoznavanja sa zavičajnom povijesti, također ostvaruju pravo na besplatan ulaz.

1.2. Galerija Koprivnica

Povremene izložbe:
Ulaz besplatan

1.3. Galerija naivne umjetnosti, Hlebine

Stalni postav + povremene izložbe:
Odrasli – 20,00 kn
Studenti i umirovljenici – 15,00 kn
Učenici – 10,00 kn
Posebne pogodnosti:
Skupna ulaznica (grupa od min. 15 posjetitelja) – popust 20%
Besplatan ulaz – otvorenje svih izložbi, djeca do 7 godina, članovi HMD-a, članovi ICOM-a, voditelji grupa, članovi strukovnih udruženja

1.4. Galerija Mijo Kovačić

Stalni postav:
Odrasli – 20,00 kn
Studenti i umirovljenici – 15,00 kn
Učenici – 10,00 kn
Posebne pogodnosti:
Skupna ulaznica (grupa od min. 15 posjetitelja) – popust 20%
Besplatan ulaz – prisustvovanje na drugim događanjima, djeca do 7 godina, članovi HMD-a, članovi ICOM-a, voditelji grupa, članovi strukovnih udruženja
Učenici osnovnih škola s područja Grada Koprivnice, u okviru školskog programa upoznavanja sa zavičajnom kulturnom baštinom, također ostvaruju pravo na besplatan ulaz.


2. STRUČNO VODSTVO

Stručno vodstvo posebno je potrebno unaprijed zatražiti (barem 2 dana prije dolaska), odnosi se na grupu od minimalno 15 do najviše 50 posjetitelja u jednom obilasku, a moguće ga je naručiti na hrvatskom i engleskom jeziku.

2.1. Muzej grada Koprivnice

Stalni postav (40 min.):
na hrvatskom jeziku – 60,00 kn
na engleskom jeziku – 100,00 kn
Povremene izložbe (20 min.):
na hrvatskom jeziku – 40,00 kn
na engleskom jeziku – 60,00 kn
Stalni postav + povremene izložbe (60 min.):
na hrvatskom jeziku – 80,00 kn
na engleskom jeziku – 120,00 kn

2.2. Galerija Koprivnica

Povremene izložbe (20 min.):
na hrvatskom jeziku – 40,00 kn
na engleskom jeziku – 60,00 kn

2.3. Galerija naivne umjetnosti, Hlebine

Stalni postav + povremene izložbe (40 min.):
na hrvatskom jeziku – 60,00 kn
na engleskom jeziku – 100,00 kn


3. STRUČNI RAD MUZEJSKIH DJELATNIKA NA ZAHTJEV

Na poseban zahtjev korisnika moguć je opsežniji rad stručnih muzejskih djelatnika u pripremi i obradi muzejske građe i dokumentacije. Pored toga, dostupna je i usluga snimanja bespilotnom letjelicom, računalna obrada digitalne fotografije, jednostavnija montaža videozapisa te priprema za tisak.

3.1. Priprema građe i dokumentacije – 40,00 kn / sat
3.1. Stručni rad kustosa, pedagoga i knjižničara – 100,00 kn / sat


4. KORIŠTENJE MUZEJSKE OPREME, GRAĐE I DOKUMENTACIJE

Muzejska građa i dokumentacija dostupna je korisniku uz popunjavanje Zahtjeva za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju, a korisniku su dostupne razne usluge za dalje korištenje potrebne građe i dokumentacije.

4.1. Skeniranje, snimanje, izrada preslika i ispis
4.1.1. Skeniranje plošnim skenerom do A4 formata (c-b, color) – 5,00 kn / kom
4.1.2. Snimanje digitalnom kamerom (fotoaparat, color) – 10,00 kn / kom
4.1.3. Preuzimanje ranije digitalizirane građe ili dokumentacije – 5,00 kn / kom
4.1.4. Izrada preslika fotokopirnim strojem u A4 formatu (c-b) – 2,00 kn / kom
4.1.5. Izrada preslika fotokopirnim strojem u A3 formatu (c-b) – 3,00 kn / kom

4.2. Isporuka materijala
4.2.1. Isporuka materijala na digitalnom mediju (CD/DVD) – 10,00 kn / kom
4.2.2. Prijenos na prijenosni medij korisnika (USB) – besplatno
4.2.3. Dostava materijala poštom – 10,00 kn / kom
4.2.4. Dostava materijala poštom – pouzeće (besplatno)

4.3. Naknada za reproduciranje i javno prikazivanje građe i dokumentacije
4.3.1. Reprodukcije za radove u akademskom napredovanju (diplomski, doktorski rad) – 20,00 kn / kom
4.3.2. Reprodukcije za radove stručne i znanstvene tematike (časopisi, zbornici, monografije) – 50,00 kn / kom
4.3.3. Reprodukcije u komercijalne svrhe – 200,00 kn / kom


5. KORIŠTENJE MUZEJSKOG PROSTORA

Većina muzejskih prostora u Koprivnici i Hlebinama mogu se koristiti za snimanje i fotografiranje, ali uz prethodnu najavu i suglasnost ravnatelja.

5.1. Snimanje i fotografiranje
5.1.1. Filmska / TV snimanja – 200,00 kn / sat
5.1.2. Privatna snimanja i fotografiranja – 300,00 kn / sat
5.1.3. Komercijalna snimanja i fotografiranja – 500,00 kn / sat

5.2. Najam prostora
5.2.1. Izložbeni prostor Galerije Koprivnica / Galerije Mijo Kovačić / Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama – 150,00 kn / sat ili 500,00 kn / dan
5.2.2. Veliko dvorište Muzeja grada Koprivnice – 100,00 kn / sat ili 400,00 kn / dan
5.2.3. Malo dvorište Muzeja grada Koprivnice – 80,00 kn / sat ili 300,00 kn / dan

Comments are closed.