Financijsko izvješće za 2013.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2013. GODINU

Izvješće u PDF formatu

OSNOVNI PODACI
Naziv ustanove: Muzej grada Koprivnice
Adresa: Trg dr. Leandera Brozovića 1
48000 Koprivnica
Osnovan: 1945.
Osnivač: Grad Koprivnica
Matični broj: 3009670
OIB: 26066765805
IBAN: HR7323860021100507121
Žiro račun ustanove: 2386002-1100507121
Odgovorna osoba: Marijan Špoljar, ravnatelj
Kontakt: + 048 622 307, 099 733 6027
ravnatelj@muzej-koprivnica.hr

MISIJA MUZEJA
Misija Muzeja grada Koprivnice je biti kulturno, komunikacijsko i informacijsko središte Grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije koje vodi sustavnu brigu o nepokretnoj, pokretnoj i nematerijalnoj baštini grada i regije.

ZADAĆA MUZEJA
Temeljna djelatnost muzeja obuhvaća: sustavno sabiranje, čuvanje, stručno održavanje, sređivanje, restauriranje, konzerviranje i trajno zaštićivanje muzejske građe; proučavanje, stručnu i znanstvenu obradu nepokretnih i pokretnih spomenika kulture – objekata, predmeta i dokumenata spomeničke, muzejske i baštinske vrijednosti značajnih za povijest i razvitak grada Koprivnice i okolice; održavanje stalnog postava muzeja i pripremu povremenih i pokretnih izložbi koje se odnose na prošlost i sadašnjost grada Koprivnice i koprivničke Podravine; izdavanje i objavljivanje vlastitih publikacija – kataloga izložbi, vodiča, zbornika i stručno-znanstvenih izdanja koja se temelje na muzejskoj građi i povijesti grada Koprivnice i okolice; pripremanje i organiziranje predavanja, tečajeva, seminara, stručnih i znanstvenih skupova, muzejskih radionica i igraonica, kao i drugih muzejskih oblika djelovanja; promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu; promicanje muzejske struke suradnjom sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima u skladu s ”Kodeksom profesionalne etike” muzejske struke.

Zakon o muzejima, NN 142/98, 65/09
Statut Muzeja grada Koprivnice

A. STRUKTURA ZAPOSLENIH

Muzej grada Koprivnice ima 15 zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu.
Svi obvezni doprinosi i porezi redovito su obračunavani i uplaćivani, a izvješća dostavljana Poreznoj upravi.

Upravno-administrativni poslovi
Ravnatelj: Marijan Špoljar, viši kustos
Voditelj računovodstvenih poslova: Jelena Kovačić, dipl.oec.
Administrator blagajnik: Zorka Đurašević-Mihajlović

Stručni poslovi
Viši kustosi: Draženka Jalšić Ernečić, Dražen Ernečić, Marija Mesarić
Kustosi: Robert Čimin, Helena Kušenić
Viša knjižničarka: Božica Anić
Informatičar-IT administrator: Dalibor Vugrinec

Poslovi tehničke službe i pomoćno osoblje
Muzejski tehničari: Sanja Vrgoč, Renato Horvat
Domar-održavatelj objekata: Vladimir Kolarek
Spremačice: Suzana Kolarek, Marica Knez

ALTERNATIVNI OBLICI ZAPOŠLJAVANJA

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD
Temeljem Programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, na godinu dana za zvanje kustosa osposobljava se Jelena Maksić Gudek (mag. povijest umjetnosti) a za računovodstveno – knjigovodstvene poslove Tajana Čubrić (mag. ekonomije).

DRUŠTVENO KORISTAN RAD KORISNIKA STIPENDIJA GRADA KOPRIVNICE
U razdoblju 01.01.-31.12.2013. godine u Muzeju grada Koprivnice društveno koristan rad odradili su korisnici stipendija Grada Koprivnice. Pedeset i dvoje korisnika stipendija Grada Koprivnice odradilo je po deset sati društveno korisnog rada.

PROGRAM JAVNIH RADOVA
U razdoblju od 15.04. do 14.10.2013. u programu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Program dugotrajno nezaposlenih – javni radovi“ je sudjelovalo 14 osoba. Program je financiran sredstvima Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Križevci –Ispostava Koprivnica.

B. OBJEKTI USTANOVE (ORGANIZACIJSKE JEDINICE MUZEJA GRADA KOPRIVNICE)

IZDVOJENE ORGANIZACIJSKE JEDINICE USTANOVE U KULTURI
1. SREDIŠNJICA
2. PODRUČNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE NA PODRUČJU GRADA KOPRIVNICE
3. PODRUČNE ORGANIZACIJSKE JEDINICE NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I OPĆINA
Općina Peteranec, Općina Hlebine, Općina Đelekovec, Općina Gola (zbirka bez objekta)

B.1. SREDIŠNJICA

MUZEJ GRADA KOPRIVNICE – STARI MAGISTRAT
Trg dr. Leandera Brozovića 1
HR – 48000 Koprivnica

B.2. IZDVOJENE ORGANIZACIJSKE JEDINICE

GALERIJA KOPRIVNICA
Zrinski trg 9
HR – 48000 Koprivnica

DONACIJA DR. VLADIMIR MALANČEC
Đure Estera 12
HR – 48000 Koprivnica

SPOMEN PODRUČJE DANICA
Đelekovečka cesta bb
HR – 48000 Koprivnica

GALERIJA NAIVNE UMJETNOSTI HLEBINE
DONACIJA IVAN GENERALIĆ
Trg Ivana Generalića 15
HR – 48323 Hlebine

GALERIJA SKULPTURA IVAN SABOLIĆ PETERANEC
Matije Gupca 13
HR – 48 321 Peteranec

ZAVIČAJNA ZBIRKA ĐELEKOVEC
Mihovila Pavleka Miškine 3
HR – 48 316 Đelekovec

C. PRIHODI USTANOVE
Ukupno ostvareni prihod ustanove u 2013. godini iznosi 2.896.804,05 kuna.
(U 2010. iznosili su 2.942.064,54, u 2011. 2.296.052,18 kuna, 2012. godini iznosi 2.692.566,06 kuna)

D. RASHODI USTANOVE
Ukupni ostvareni rashodi ustanove u 2013. godini su 2.857.137,74 kuna.
(U 2010. iznosili su 2.819.757,96 kuna, u 2011. g. 2.478.215,09, a u 2012. godini 2.657.005,75 kuna)

Obrazloženje
Analizom planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda financijskog izvješća te racionalnim poslovanjem u 2013. godini iskazan je višak prihoda nad rashodima u iznosu 39.666,31 kuna, koji je nastao iz redovnog poslovanja ustanove te će se isti utrošiti za podmirenje rashoda redovne i programske djelatnosti u narednom obračunskom razdoblju.

PROGRAMSKA DJELATNOST
Izložbena djelatnost u organizaciji Muzeja grada Koprivnice
Tokom 2013. godine u Muzeju grada Koprivnice održane su 23 izložbe i manifestacije, a Muzej je sudjelovao kao suorganizator u 7 dodatnih izložbenih aktivnosti i manifestacija.

-Dr. Leander Brozović
Muzej grada Koprivnice 21.12.2012. – 25.01.2013.
Studijska izložba u povodu 50 godina smrti dr. L. Brozovića

-Noć muzeja
Muzej grada Koprivnice, Galerija Koprivnica, 25.01.2013.
Niz programskih aktivnosti za Noć muzeja te izložbe „Mustre“ u Galeriji Koprivnica i „Društvene igre s početka stoljeća“

-Miljenko Šimić
Galerija Koprivnica 01.03.-20.03.2013.
Prva samostalna izložba mladog zagrebačkog umjetnika koji se bavi temom kartografije.

-Danski kotač
Galerija Koprivnica 22.03.-03.04.2013.
Izložba fotografija o kulturi biciklizma u Copenhagenu, fotografa Mihaela Colvill – Andersena i fotografija o biciklima u koprivnici više domaćih fotografa. U suradnji s danskim veleposlanstvom.

-Zbirka Bali
Galerija Koprivnica 05.04.-05.05.2013.
Prvo predstavljanje do sada nepoznate, a bogate zbirke hrvatskog slikarstva i skulpture 19. i 20. stoljeća iz Donje Dubrave.

-Kultura prehrane u Podravini
Sunčano selo Jagnjedovec 03.05.-10.05.2013.
Izložba/akcija/prezentacija kulture prehrane u suradnji s Podravkom d.d., Gradom Koprivnica, Sunčanim selom Jagnjedovec, Udrugom žena Hrvatska ruža Jagnjedovec, Radio Koprivnicom i Radio Dravom.

-Hlebinska škola – L“ecole de Hlebine, Marseille
Marseille 06.05.-29.05.2013.
Izložba četrdesetak radova najpoznatijih naivnih umjetnika. Prvo predstavljanje u inozemstvu nakon 1986. godine. U suradnji sa Koprivničko – križevačkom županijom, Gradom Koprivnica, Podravkom d.d. i Turističkom zajednicom Koprivničko – križevačke županije.

-Marko Brecelj Mekoteroristička akcija „Sin cara Franje“
Muzej grada Koprivnice / Zrinski trg 11.05. – 12.05. 2013
Performans, izložba i koncert poznatog slovenskog alternativnog umjetnika.

-Vruća juha
Galerija Koprivnica 18.05.-12.06.2013.
Multimedijalna izložba i akcija o omladinskoj kulturi u Koprivnici 1970. i 1980. -tih godina. Priređena uz Međunarodni dan muzeja i odabrana kao središnja muzejska manifestacija u Hrvatskoj.

-Azijski performans
Galerija Koprivnica 14.06.-25.06.2013.
Izložba autorskih radova i dokumentacije o performansima desetero azijskih umjetnika. Priređeno u povodu susreta umjetnika u Štaglincu i u suradnji sa umjetničkom organizacijom Moja zemlja Šteglinec, uz prisutstvo svih autora.

-Mijo Kovačić
28.06. – 18.08.2013.
Velika retrospektiva Kovačića u četiri prostora: Galerija Koprivnica, Galerija naivne umjetnosti Hlebine, Galerija Kovačić, Zagreb i Atelje Kovačić u Gornjoj šumi. Priređena uz manifestaciju „Podravski motivi“.

-Stara hrvatska knjiga 18. i 19. stoljeća
Muzej grada Koprivnice 29.08. – 30.09.2013.
Izložba starih knjiga iz knjižnice Muzeja grada Koprivnice, knjižnice i čitaonice Fran Galović i knjižnice Franjevačkog samostana.

-Dragan Gaži
Galerija naivne umjetnosti Hlebine 28.09. – 27.10. 2013.
Retrospektivna izložba velikog hlebinskog slikara (1930. – 1983.). Prva samostalna izložba nakon smrti.

-Zbirka Leandriana: Portreti hrvatskih europskih velikodostojnika
Galerija Koprivnica 30.08. – 15.10. 2013.
Izložba 70 grafičkih portreta hrvatskih i europskih velikodostojnika, iz zbirke dr. Leandera Brozovića ( od 16. – 19. stoljeća).

-Igrajmo se u Muzeju!
Muzej grada Koprivnice, 07.10-13.10. 2013.
Radionica/igraonica/trodnevna izložba dječjih radova i igrački uz obilježavanje Dječjeg tjedna u suradnji s Gradom Koprivnica, Dječjim vrtićem Tratinčica, Sv. Josip i Smiješak te osnovnim školama Antun Nemčić Gostovinski, Braća Radić i Đuro Ester.

-Amela Frankl
Sinagoga, 11.10.2013.
Složeni multimedijski performans koji se odvijao u staroj sinagogi i Franjevačkoj crkvi, a govorio je o problematici povijesne memorije.

-Predrag Todorović
Galerija Koprivnica 18.10. – 08.11. 2013.
Izložba radova, crteža na limu, suvremenog hrvatskog autora.

-Ecclesia sancti Martini de Prodauiz
Muzej grada Koprivnice 15.11.2013. – 15. 01. 2014.
Četverogodišnja arheološka istraživanja kod crkve Sv. Martina u Virju

-Sedamdeset godina prvog oslobođenja Koprivnice
Muzej grada Koprivnice 07.11. – 11. 11. 2013.
Izložba dokumenata o partizanskom oslobođenju Koprivnice 07.11.1943. g.

-Ana Matina / Nikola Kopriva
Studio Galerije naivne umjetnosti Hlebine 16.11. – 15. 12. 2013.
Zajednička slikarsko – kiparska izložba s kojom je započelo predstavljanje manje poznatih, a autentičnih naivnih slikara i kipara.

-Hommage Picassu
Galerija Koprivnica 19.11. – 21.11. 2013.
Trodnevna izložba isprinta dječjih radova uz predavanje o Picassu. Suradnja sa O.Š. A. N. Gostovinski.

-Dizajn vizualnih komunikacija
Galerija Koprivnica 22.11. – 03.12.2013.
Izložba radova studenata i profesora odsjeka dizajna na Umjetničkoj akademiji u Splitu. U suradnji sa Umjetničkom akademijom Split i Medijskim sveučilištem Koprivnica.

-Drava Art Biennale
Galerija Koprivnica 07.12. – 29.12. 2013.
Ponovno pokrenuta izložba, s temom vode i ekologije, u koncepciji peteročlanog tima kustosa. Suvremena i medijski atraktivna izložba.

OSTALE IZLOŽBE
-Susret umjetnika Moja zemlja Štaglinec 15.06.-17.06.2013. (suorganizator)
-Tihomir Hrenek, dvorište Muzeja, 10.08.2013. g.
-izložba grupe Pleh, ateljei u Kampusu 26.11.-10.12.2013. (suorganizator)
-Društvene igre početkom prošlog (i krajem pretprošlog) stoljeća iz Donacije dr. Vladimir Malančec Koprivnica (Stari magistrat) 25.1.-31.12.2013.
-Tomislav Kolombar: Ekspresionizam u Hrvatskoj (GLU Osijek) 1.2.-5.4.2013.
-Mustre Nenada Marinca: Zbirka zidnih valjaka (HRZ RC Ludbreg) 17.-31.5.2013.
-Transparentna ljepota stakla (MUO Zagreb) 27.6.-13.10.2013.

IZDAVAČKA DJELATNOST
Miljenko Šimić, Galerija Koprivnica, 1.3-20.3.2013., izd. Muzej grada Koprivnice, 2013., 8 str.; ilustr. u bojama, 20,5×27 cm; katalog

Zbirka Bali, Galerija Koprivnica, 5.4-5.5.2013.; izd. Muzej grada Koprivnice, 2013.; 80 str.; ilustr. u bojama, 16,5×23,5 cm; katalog

Azijski performans, Galerija Koprivnica, 14.6-25.6.2013.; izd. Muzej grada Koprivnice, 2013.; 12 str.; ilustr. u bojama, 16,5×22,5 cm; katalog

Predrag Todorović, Galerija Koprivnica, 18.10-8.11.2013.; izd. Muzej grada Koprivnice, 2013.; 16 str.;
ilustr. u bojama, 16,5×23,5 cm; katalog

Ecclesia sancti Martini de Prodauiz. Četverogodišnja arheološka istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju (2009-2012)“: Muzej grada Koprivnice, 15.11.2013.-15.01.2014.; Župa sv. Martina Virje, 31.01.-31.03.2014. Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013. – 64 str. ; ilustr. u bojama ; 16,5 x 23,5 cm. – Katalog izložbe.

Podravski zbornik 39/2013. Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013. – 296 str.; ilustr. u bojama; 16,5 x 23,5 cm. Zbornik radova.

Kultura prehrane u Podravini, Sunčano selo, Jagnjedovec, 03. 05. 2013.
Stara hrvatska knjiga, Muzej grada Koprivnice, 29. 8. 2013. – 30. 9. 2013.
Retrospektiva : Mijo Kovačić, Galerija Koprivnica, 28. 06. – 18. 08. 2013.
Drava art biennale, Muzej grada Koprivnice, katalog izložbe 07.12. – 29.12.2013.
Zbirka Leandriana – Portreti hrvatskih i europskih velikodostojnika, Muzej grada Koprivnice, 30.08. – 30.09.2013.

PUBLICISTIČKA DJELATNOST MUZEALACA

ČIMIN, Robert:
Ecclesia sancti Martini de Prodauiz. Četverogodišnja arheološka istraživanja kod crkve sv. Martina u Virju (2009-2012), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013. (prilozi M. Šlaus, ž. Bedić, Antonija Jurić, A. Jelić) – Katalog izložbe.

Interpolacija arheologije u društvo. Mogućnost prezentacije arheoloških lokaliteta u Podravini. // Podravski zbornik 39/2013 (R. Čimin, ur.), Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013., 181-194.

Prilog poznavanju populacije Virja na prijelazu iz kasnog srednjeg u novi vijek. //
Virje na razmeđu stoljeća, Zbornik VII (D. Feletar, D. Podravec, ur.), Virje: Općina Virje, 2013., 44-59.

Arheologija na području Općine Koprivnički Bregi. // Scientia Podraviana 27 (M. Lukavski, ur.), Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica, 2013., 13-15.

Slučajni arheološki nalazi iz podravskih šljunčara u Muzeju grada Koprivnice. // Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, Vol.12 No.24, 22-45.

Pregledni radovi (izvješća) s arheoloških istraživanja na lokalitetima:
1.) Koprivnica – Bedemi 2012.
2.) Virje – Sv. Martin 2012.
Hrvatski arheološki godišnjak 2012, Ministarstvo kulture RH, u postupku objave (on-line)

ŠPOLJAR, Marijan:
Recenzija knjige „Tonko Maroević: O naivi i autsajderskoj umjetnosti“, HMNU, Zagreb, 2013.
Recenzija knjige „Svjetlana Sumpor: Ivan Generalić 1945-1960“, HMNU, Zagreb, (u tisku)
Recenzija „Vodič kroz zbirku“, HMNU, Zagreb, 2013.
Recenzija monografije „Goran Petrač“, Galerija Kula, Split (u tisku)
Cilj: svaki dan presedan, Informatica muzeologica 43 (1-4), MDC, 2012.
„Nezavisnost našeg izraza“ – od likovnog do ideološkog konstrukta, Zbornik radova znanstvenog simpozija „Doprinos Ljube Babića hrvatskoj umjetnosti i kulturi“, Društvo povjesničara umjetnosti/Moderna galerija, Zagreb, 2013.
-Znanstveni skup i izložba Krešimir Filić – Varaždin i varaždinske teme (prikaz), Podravina, Koprivnica, 24/2013.
-Ivan Večenaj, u knjizi Gola, 2013.
-Predgovor u katalogu „Wanda Tudja Strahonja“, Gradski muzej Varaždin, Centar za kulturu Čakovec, 2013/2014.
-Predgovor u katalogu „Ljubomir Levačić“, Centar za kulturu Čakovec, Galerija Karas, Zagreb, 2013.
-Predgovor u katalogu „Dijalog/Krešimir Hlebec-Ljubomir Levačić“, Muzej Međimurja, Čakovec, 2013.
-Predgovor u katalogu „Miljenko Šimić“, Makarska, 2013.
-Predgovor u katalogu, „Miljenko Šimić“, Galerija Koprivnica, 2013.
-Predgovor u katalogu „Tihomir Hrenek“, Muzej grada Koprivnice, 2013.
-Predgovor u katalogu „Dragan Gaži“, Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 2013.
-Predgovor u katalogu „Hlebinska škola/L’ ecole de Hlebine, Mairie du 2eme secteur, Marseille, 2013.
-Predgovor u katalogu „ Ana Matina/ Nikola Kopriva“, Galerija naivne umjetnosti, Hlebine, 2013.
-Predgovor u katalogu „Slavica Marin“, Galerija Ajngel, Varaždin, 2012.
-Proslov u katalogu „Ecclesia sancti Martini de Prodauiz“, Muzej grada Koprivnice, 2013.
-Predgovor u katalogu „Ana Matina / Nikola Kopriva“, Studio Galerije naivne umjetnosti Hlebine, 2013.
-Hrvatska naiva, iz Zbirke Pohižek, Galerija naivne umetnosti, Kovačica (Srbija), 2013.

ANIĆ, Božica:
Arhivska zbirka Muzeja grada Koprivnice //46. savjetovanje Specijalizirani arhivi i zbirke gradiva izvan arhiva, Varaždin, 17. 19. listopada 2012. : zbornik radova. – Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo, 2013.
Knjižnice koprivničkih pučkih škola do Drugog svjetskog rata: prilozi za povijest školskih knjižnica. // Podravski zbornik 39 / 2013. – Koprivnica: Muzej grada Koprivnice, 2013.
Podravsko nakladništvo // Podravski zbornik 39 / 2013. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013.
Podravski zbornik 39/2013. // Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja. God. 12., br. 24(2013) –
Samobor: Meridijani, 2013. – Prikaz.
Pasionske igre u Koprivnici 1925. godine // Scientia Podraviana: glasilo Povijesnog društva Koprivnica. – God. 15., br. 27(2013). – Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica, 2013.
30. godina udruge žena Koprivnički Bregi : autorica Milka Stanešić // Scientia Podravina: glasilo Povijesnog društva Koprivnica. – God. 25., br. 27(2013) – Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica, 2013.

ERNEČIĆ, Dražen:
Spomenik Emila Bohutinskog „Patnja“ svečano otkriven na groblju u Gornjoj Rijeci, Glasnik antifašista, Zagreb
Predgovor uz izložbu „Dr. Leander Brozović“ – katalog izložbe „Dr. Leander Brozović“

KUŠENIĆ, Helena:
Dragan Gaži se vratio u Hlebine, Podravina, broj 24, Meridijani, 2013, 170-171. str.
Mijo Kovačić – čudesnost iz Gornje Šume, Podravina, broj 24, Meridijani, 2013., 174-175. str.

MESARIĆ Marija
MESARIĆ, Marija, MATIJAŠKO Nada: Kultura prehrane u Podravini. U potrazi za autentičnim podravskim jelima.// Podravski zbornik 39 / 2013. – Koprivnica : Muzej grada Koprivnice, 2013.

JALŠIĆ ERNEČIĆ, Draženka
Predgovor: Katalog izložbe ” Mustre Nenada Marinca – Zbirka zidnih valjaka”.
Predgovor: Katalog izložbe ”Mijo Kovačić. Retrospektiva 1953-2013”.
Predgovor: Katalog izložbe ”Zbirka Leandriana Muzeja grada Koprivnice”
Glas Podravine: Milan Steiner (1894-1918) Slikarski genij tihe sudbine. //: Iz koprivničkog muzeja. Otkriće iz fundusa Muzeja grada Koprivnice. Koprivnica
Veliko otkriće malog formata u fundusu umjetnina Muzeja grada Koprivnice. //: Kvartal, godina X., broj 1/2-2013, strana 90 – 92. Zagreb, Institut za povijest umjetnosti
Glas Podravine Mijo Kovačić – Od Gornje Šume do Gornjeg Grada

AKVIZICIJE
Istraživanjem, poklonima ili kupnjom prikupljeno je:

Odjel arheologije
Općina PODRAVSKE SESVETE (lokaliteti Ruškova greda, Bokčev grob, Zgruti, Crlenika, Kloštar Podravski – Gorbonuk). Terenski pregled, 03.03.2013. Prikupljene 4 male plastične vrećice pokretnog arheološkog materijala (keramika – slučajni površinski nalaz).
Općina KOPRIVNIČKI BREGI (lokaliteti Seče, Lepe, Jeduševac, Staro Selo). Terenski pregled, 23.03.2013. Prikupljene 3 male plastične vrećice pokretnog arheološkog materijala (keramika – slučajni površinski nalaz).
MEKIŠ – ZGRUTI. Zaštitna arheološka istraživanja, 10.-19.04.2013. Prikupljeno 67 plastičnih vrećica pokretnog arheološkog materijala (keramika) i 41 posebni nalaz (metal).
STARIGRAD – BURG KAMENGRAD. Sustavna arheološka istraživanja, 20.05.-08.10.2013. Prikupljeno 20 plastičnih vrećica pokretnog arheološkog materijala (keramika) i 8 posebnih nalaza (metal).
KOPRIVNICA – BEDEMI. Zaštitna arheološka istraživanja, 10.-24.10.2013. Prikupljeno 7 plastičnih vrećica pokretnog arheološkog materijala (keramika, metal) i 8 posebnih nalaza (metal, koža).
VIRJE – VOLARSKI BREG. Terenski pregled, 28.12.2013. Prikupljena 1 mala plastična vrećica pokretnog arheološkog materijala (keramika – slučajni površinski nalaz).
Kost (potkoljenica prednje noge) vunastog mamuta Željko Markov, Novo Virje Lokalitet: Novo Virje – Širine/Ločica (sprud rijeke Drave) 30.01.2013.
Zbirka od 8 željeznih predmeta (1 koplje, 6 sjekira i 1 oštrica mača/bodeža) Krunoslav Sabolić, Hlebine Lokalitet: Botovo – Šoderica 06.02.2013.

Etnografski odjel
Tijekom 2013. godine darovanjem i otkupima prikupljeno je 339 predmeta za Zbirke Etnografskog odjela.

Odjel povijesti

Antikvarijat Šaško Koprivnica, Dionice 1. emisije Koprivničke Pučke Štedionice 1920. (300 kn)
Jovo Rojčević, integralni intervju s Franjom Mrazom
Jelena Kovačić, Koprivnica, Telefon iskra
Miroslava Turkulin, 2 uredovne potvrde o strijeljanju njenog oca Ladislava Pupića 29.6. 1944. u Koprivnici
Branko Tirla, 10 starih marki bicikla
UABA Koprivnica, arhivalije (više kutija)
Željko Matiša, Koprivnica, Partizanski odmor kod Dlakovog mlina u Miklinovcu, 6.5. 1945.
Anica Horvat, biciklistička oprema Josipa Horvata
Vlasta Puklavec, stare razglednice i pisma koprivničkkog iseljenika
Dragutin Gregorko, fotografije i dokumentacija o HŽP-u
Vlasta i Mirjana Šćetinec, Zagreb, ostavština dr. Juraja Šćetineca

Zbirka kulturne povijesti – Galerija naivne umjetnosti Hlebine
Marija Imbriovčan poklonila Galeriji naivne umjetnosti 10 slika na saklu Ane Matine.

Zbirka kulturne povijesti –Galerija Koprivnica
Vlastitim sredstvima u 2013. godini za fundus Galerije Koprivnica otkupljen je svežanj stotinjak starih analognih fotografija i starih razglednica od Nenada Marinca iz Koprivnice.
Nenad Marinac: Uzornik iz zbirke zidnih valjaka 19. i 20. stoljeća (Mapa probnih otisaka)
Dejan Drvenica: Portret Valka Loborca, Koprivnica, 1988.
Ostavština Tomislav Vilim Boršo
Zlatko Kauzlarić Atač – umjetnička slika
Tomislav Turković – digitalna fotografija
Tihomir Hrenek – slika

ISTRAŽIVANJE

Odjel arheologije
Općina PODRAVSKE SESVETE (lokaliteti Ruškova greda, Bokčev grob, Zgruti, Crlenika, Kloštar Podravski – Gorbonuk), terenski pregled, 03.03.2013.
Općina KOPRIVNIČKI BREGI (lokaliteti Seče, Lepe, Jeduševac, Staro Selo), terenski pregled, 23.03.2013.
MEKIŠ – ZGRUTI – zaštitna arheološka istraživanja, 10.-19.04.2013.
STARIGRAD – BURG KAMENGRAD – sustavna arheološka istraživanja, 20.05.-08.10.2013.
KOPRIVNICA – BEDEMI – zaštitna arheološka istraživanja, 10.-24.10.2013.
VIRJE – VOLARSKI BREG – terenski pregled, 28.12.2013.

Odjel povijesti
Gornja Rijeka, Ustaški logor za djecu, zajedno s Gradskim muzejem Križevci
zajedno s kustosicom HŽ Muzeja Tamarom Štefanac obilazak Spomen područja Danica
Projekt dr. Zdravka Dizdara „Logor Danica 1941.-1942.“, Hrvatski institut za povijest, Zagreb.
Zlata Lauš, Ladislava Jergović, ostavština Dolinar, Pitomača

Etnografski odjel
Terenskim istraživanjem prikupljeni su podaci o kulturi prehrane u Podravini.

Odjel umjetnina
Terensko istraživanje – obilazak ateljea i vlasnika radova Mije Kovačića
Terensko istraživanje – upoznavanje i obilazak vlasnika radova Rudolfa Krušnjaka
Istraživanje meta-podataka o izabranim muzejskim predmetima koji se odnose na salonske društvene igre 19. i 20. stoljeća iz Donacija dr. Vladimir Malančec Koprivnica
Istraživanje meta-podataka o izabranim muzejskim predmetima koji se odnose na istraživanje biografskih podataka autora grafičkih listova te biografije portretiranih osoba na grafičkim listovima 17., 18. i 19. stoljeća (bakrorezi, bakropisi i litografije) iz muzejskog fundusa u svrhu pripreme opsežne studijske izložbe ”Portreti hrvatskih i europskih velikodostojnika iz Zbirke Leandera Brozovića Muzeja grada Koprivnice”

DOKUMENTACIJA

Etnografski odjel

Tijekom 2013. klasičnim i računalnim načinom obrade (ručna obrada i upis u računalnu inventarnu knjigu M++) obrađeno je i inventarizirano pet (5) predmeta Zbirke etnografskog tekstila. Klasičnim načinom obrade (ručna obrada) inventarizirano je osamsto trideset i šest (836) predmeta Zbirke etnografskog tekstila.
Snimljeno je tristo trideset šest (336) fotografija za fototeku Etnografskog odjela Muzeja grada Koprivnice.
U 2013. za dijateku je prikupljeno šest (6) dokumentarnih filmova Krune Heidlera o tradicijskim obrtima (obućar –postolar, užar, kotlar, kovač, bačvar i brijač).

Odjel arheologije
Snimljeno je 2.924 digitalnih fotografija za fototeku odjela: arheološka iskopavanja, numizmatički i arheološki predmeti, događanja, izložbe, promocije; a pored toga ustupljeno 2.010 digitalnih fotografija vanjskih suradnika.
Obrađena su 56 terenska dokumentacijska crteža s arheoloških lokaliteta istraživanih 2012. i 2013. u računalnom programu AutoCAD LT 2011, a naručena su 2 terenska dokumentacijska crteža s arheoloških istraživanja na koprivničkim bedemima od tvrtke Vektra d.o.o. Varaždin.

STRUČNI RAD
Etnografski odjel
U 2013. obrađeno je 5 predmeta iz Zbirke etnografskog tekstila, identificirano je i determinirano ukupno 9 predmeta (2 bez oznaka i 7 s oznakama, dane su na uvid 3 fotografije predmeta prsluka (lajbeca) iz Zbirke etnografskog tekstila Zvjezdanu Draganiću iz KUD-a Rudar Glogovac radi rekonstrukcije narodnih nošnji iz Glogovca, održano je pet (5) konzultacija uz stručnu pomoć Andriji Večenaju o prehrani u Podravini za potrebe natječaja Hungry design, Ireni Novak o tradicijskom obrtima u Podravini te Sanji Novak o rudarima u Glogovcu za potrebe diplomskog rada, Đurđici Juratović o tradicijskoj odjeći –prslucima u Podravini, Terezi Salajpal oko rukopisa o životu i običajima u Goli u 20. stoljeću. Tijekom 2013. pripremni radovi za: izložbu/manifestaciju Kultura prehrane i Podravina (izbor predmeta, komparativno istraživanje, stručna koncepcija projekta, likovni postav, najava izložbe/manifestacije i organizacija); izložbu ručnih radova na Podravskim motivima (likovni postav); 7. tjedan cjeloživotnog učenja (predavanja, radionica, najava, organizacija i provedba aktivnosti); Dječji tjedan u Muzeju (stručna koncepcija, likovni postav, najava, organizacija i provedba aktivnosti u suradnji s Helenom Hušenić).

Odjel kulturne povijesti – Galerija Koprivnica
Nastavljena je stručna obrada, determinacija i dokumentacija kulturno povijesne građe.

Odjel arheologije
Stručna obrada muzejske građe vršena je detaljnim unošenjem i ispisivanjem predmetnih kartica u računalnom programu M++: Zbirka srednjeg vijeka 46 predmeta, Zbirka novog vijeka 4 predmeta i Zbirka numizmatike 1.062 predmeta.

REVIZIJA GRAĐE
Galerija naivne umjetnosti Hlebine – utvrđeno je postojanje 519 inventarnih brojeva, od čega su pronađena 493 inventirana predmeta i 29 predmeta bez inventarne oznake.
U tijeku je revizija građe Povijesnog odjela i kulturno – povijesnog odjela – Galerija Koprivnica

PROMOCIJE, TRIBINE, AKCIJE
Medijsko sveučilište – Iz prve ruke, Galerija Koprivnica
Promocija knjige Zorana Pavelića, Galerija Koprivnica
Promocija albuma grupe Overflow, Muzej grada Koprivnice
Promocija dviju knjiga dr. Magdalene Naibar Agičić , Galerija Koprivnica
Tribina „Biti ili ostati“, Galerija Koprivnica
Tribina „Dr. Ivo Šlaus“, Galerija Koprivnica, (Agora 21)
Četiri tribine Društva književnika, Galerija Koprivnica
Promocija Podravskog zbornika 39/2013., Koprivnica, Ludbreg, Đurđevac
Otvorenje „Galovićeve jeseni“, Galerija Koprivnica

Radionice i igraonice

Radionica uz 7. tjedan cjeloživotnog učenja za učenika COOR „Podravsko sunce“, Muzej grada Koprivnice, 01.10.2013.
Radionica /igraonica Igrajmo se u Muzeju! uz Dječji tjedan, Muzej grada Koprivnice, 7.10 -10.10. 2013. za dječje vrtiće i osnovne škole Grada Koprivnice
Radionica izrade božićnog nakita uz Božić u Koprivnici, Dječji vrtić Tratinčica, 22.11. -25. 11. 2013.
Edukativna akcija za vrtiće povodom Međunarodnog dana muzeja „Muzejske pričalice“, 13. – 18. 05. 2013.
Interaktivna radionica s arheološkim istraživanjima „starog grada“, Muzej grada Koprivnice, muzejski vrt
14 pedagoško – edukativih radionica „Malci muzealci“ tokom 2013. godine u Muzeju grada Koprivnice, Galeriji Koprivnica, u razdoblju 13.-18.05.2013.

PREDAVANJA, OKRUGLI STOLOVI, SEMINARI (izlaganja koprivničkih muzealaca)

ČIMIN Robert
Koprivnica, Dom mladih, Skup Povijesnog društva Koprivnica „Kulturna baština općine Koprivnički bregi“
Predavanje „Arheologija na području općine Koprivnički Bregi“ 05.04.2013.
Koprivnica, bedemi tvrđave, Događanje Astronomskog društva Koprivnica i Muzeja grada Koprivnice „Koprivničke večeri pod zvijezdama“ Predavanje „Povijest i razvoj koprivničke tvrđave“ 05.07.2013
Podravske Sesvete, općina, Program obilježavanja Dana Općine Podravske Sesvete, Predavanje „Arheološka iskopavanja na lokalitetu Mekiš – Zgruti“ 15.09.2013.
Starigrad, Burg Kamengrad , Događanje Povijesnog društva Koprivnica i Muzeja grada Koprivnice „Poučno druženje s muzealcima“ Predavanje „Arheološka iskopavanja utvrde Kamengrad 2013. – rezultati“ 20.09.2013.
Virje, OŠ prof. Franje Viktora Šignjara, Program obilježavanja Dana Općine Virje, „Predmartinjska večer kulture“ Predavanje „Virje – sv. Martin, kasnosrednjovjekovna crkva i groblje.Arheološka istraživanja 2009-2012“, 07.11.2013.
Institut za arheologiju, Zagreb, 3. okrugli stol s temom „Mlađe željezno doba između Drave i sjevernog Jadrana“ Predavanje „Mlađe željezno doba u koprivničko-đurđevačkoj Podravini“ 20.02.2013.

MESARIĆ Marija
Odijevanje u prošlosti za učenike 3c razreda OŠ Braća Radić 25. 02. 2013.
Šetnja kroz Muzej – riječju i slikom do jednakih mogućnosti uz 7. tjedan cjeloživotnog učenja, Muzej grada Koprivnice za Udrugu „Bolje sutra“ Grada Koprivnice 01. 10. 2013.
Muzejski kaledioskop – Etnografska zbirka zaštićeno kulturno dobro7. tjedan cjeloživotnog učenja, Muzej grada Koprivnice 01. 10. 2013.
Božić u Podravini uz Božić u Koprivnici, Dječji vrtić Tratinčica 26.12.-28.12. 2013.
Muzej svjetskih kultura za članove Stručnog vijeća Muzeja grada Koprivnice, prosinac 2013.
Međunarodni simpozij PROBLEM SPOMENIKA: SPOMENIK DANAS, Galerija Antun Augustinčić, Klanjec, tema multimedijskog izlaganja Serious play – o spomeniku revolucije danas na trgu Valdibora u Rovinju 26.10.2013.

ERNEČIĆ Dražen
Zavod za znanstveno istraživački i umjetnički rad HAZU Križevci, Znanstveni skup uz 200.obljetnicu rođenja A. Nemčića, Križevci
Međunarodna konferencija „Osobna sjećanja na ratove i druge oblike političkog nasilja od 1941. do danas“, Documenta, Novinarski dom, Zagreb
Međunarodni simpozij „Glazba u muzeju / Muzeji glazbe“, MDC, Mimara Zagreb, tema izlaganja: Skladatelj i glazbenik Tomo Šestak i zlatno doba Austrougarske Koprivnice

JALŠIĆ ERNEČIĆ Draženka
Zbirka Leandera Brozovića: primarna zaštita grafičkih listova 17., 18. i 19. stoljeća i muzejski materijali za zaštitu građe na papiru.

PREDAVANJA, OKRUGLI STOLOVI, SEMINARI (prisustvovanje)
Seminar Upravljanje tiskanom baštinom. Program preventivne zaštite baštinskih zbirki. Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara, 1. ožujka 2013.
Seminar kako uspješno komunicirati: Komunikacija u realnom i virtualnom okruženju. Knjižnica i čitaonica „Fran Galović“ Koprivnica. Centar za stalno stručno usavršavanje knjižničara, 29. listopada 2013.
Zapadna Slavonija u Domovinskom ratu 1991.-1915., Križevci, okrugli stol, UHDDR KKŽ I Grad Križevci
Okrugli stol Oslobođenje vojarni početkom Domovinskog rata u Koprivnici i Križevcima, UHDDR KKŽ, Ministarstvo branitelja RH, Veleučilište Koprivnica
Filozofski fakultet Zagreb, Odsjek za arheologiju Znanstveni skup „Metodologija i arheometrija – stanje i smjernice“ Bez izlaganja 28.11.2013.
Muzej suvremene umjetnosti, dvodnevna radionica za gradove koji se žele kandidirati za grad Europska prijestolnica kulture (ECOC) 2020.

PREVENTIVNA ZAŠTITA
Redovito je rađena zaštita predmeta u Etnografskom odjelu, u Arheološkom odjelu te u Kulturno-povijesnom odjelu s galerijskom djelatnošću.
Na predmetima zbirke Etnografskog odjela redovito je vođena preventivna zaštita, uz mjerenje mikroklimatskih uvjeta digitalnim mjeračem na predmetima iz Zbirke Etnografskog tekstila. Provedena je preventivna zaštita fumigacijom. Fumigirano je ukupno tri tisuće sto devetnaest (3119) etnografskih predmeta od toga dvije tisuće (2 000) iz Zbirki rukotvorstva i (tradicijskih) obrta, osamsto šest (806) Zbirke tradicijskog graditeljstva i stanovanja, dvjesto šezdeset tri (263) Zbirke tradicijskog gospodarstva, pedeset (50) Zbirke predmeta vezanih uz vjerovanja, igre i običaje čime je spriječena zaraza crvotočinom i poboljšani su uvjeti zaštite predmeta.
Preventivne mjere zaštite knjižne građe tijekom 2013. obuhvaćale su: redovito održavanje higijene u spremištima, godišnje čišćenje građe u spremištima, kontroli građe koja je pospremljena u kutije, mape, košuljice i po potrebi njihovoj zamjeni, redovnoj kontroli mikroklimatskih prilika u spremištima, u stvaranju primjerenih mikroklimatski uvjeta u spremištima s ciljem trajnijeg fizičkog očuvanja građe, uvez novina, digitalizacija građe, mikrofilmiranje.

KONZERVACIJA

Konzervacija 13 metalnih predmeta i 1 drveni predmet s arheoloških istraživanja Muzeja grada Koprivnice.
Lokalitet: Virje – Sv. Martin 2012.
Izvođač radova: Hrvatski restauratorski zavod – Centar za podvodnu arheologiju Zadar (Antonija Jurić, Anita Jelić)
Konzervacija 20 metalnih predmeta s arheoloških istraživanja Muzeja grada Koprivnice.
Lokalitet: Mekiš – Zgruti 2012.
Izvođač radova: Hrvatski restauratorski zavod – Centar za podvodnu arheologiju Zadar (Antonija Jurić), u postupku
Konzervacija 10 metalnih predmeta s arheoloških istraživanja Muzeja grada Koprivnice.
Lokalitet: Starigrad – Burg Kamengrad 2012.
Izvođač radova: Hrvatski restauratorski zavod – Centar za podvodnu arheologiju Zadar (Antonija Jurić), u postupku

RESTAURACIJA
Restauracija knjige Dionisius Cartusianis 1545.g.
Restauracija na dokumentima; Isprave J. Fordozi 18. st., Dječji vjenčić, Vjesnik župe Sv. Nikole 1926.g.
Restauracija na predmetima iz umjetničke zbirke: Madona, M. Gaži „Raspeće“, N. Mašić „Ciganka“

POSUDBE I DONACIJE
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb – „Transparentna ljepota“, posudba nekoliko staklenih predmeta
Arheološki muzej, Zagreb – posudba za izložbu „Let u prošlost: ptice u arheološkoj baštini“
Galerija likovne umjetnosti, Osijek – „Ekspresionizam u Hrvatskoj“ posudba dvije grafike T. Kolombara
Sanjin Mihelić, Arheološki muzej u Zagrebu – Posudba 9 ulomaka ranobrončanodobnih keramičkih nalaza u svrhu nedestruktivne mikroskopske analize iz Zbirke pretpovijesti

MUZEJSKA KNJIŽNICA
Tijekom 2013. za muzejsku knjižnicu prikupljeno je ukupno 607 jedinica knjižnične građe, u vrijednosti 60.300,00 kn.
U nabavi građe i nadalje s najvećim udjelom zastupljena je razmjena publikacija 303 jedinice (49,9% ), darovane su 162 jedince (26,7 %), kupljeno je 68 jedinica (11,20 %). Ovim brojem obuhvaćene su nove knjige, stare iz otkup i pretplatne jedinice časopisa i novina. Muzejskim izdanjima fond je obogaćen sa 74 jedinice (Podravski zbornik i katalozi izložbi) (12,19 %)

INFORMATIČKI POSLOVI MUZEJA
Održavana je ispravnost muzejskog informatičkog sustava i usluga korisnicima, napravljena je priprema za sve muzejske kataloge i publikacije, izrađene sigurnosne kopije podataka, održavana baza podataka M++, skeniran veliki broj muzejskih fotografija te drugih predložaka, održavana i nadopunjavana WEB stranica, pružena stručna i tehnička pomoć i drugo.

VODSTVA PO MUZEJSKIM ODJELIMA I STRUČNA VODSTVA
Obavljeno je 60-ak vodstva stručnog muzejskog osoblja u Muzeju, Galeriji Koprivnica, Galeriji Hlebine, memorijalnom centru Danica i po kulturno-povijesnim lokacijama po Gradu i okolici.

UGOVORI, SPORAZUMI
-Zaključeni su ugovori o suradnji sa Glasom Podravine (tiskani medij, elektronski medij, uvedena stalna rubrika „Iz koprivničkog Muzeja“) i sa Radio Dravom.
-Zaključeni su ugovori o sponzorstvu sa INA d.d., HEP d.d., Podravka d.d., Općina Virje, Općina Podravske Sesvete
-Zaključeni Aneks ugovor o zakupu poslovnog prostora sa Križevačkom bankom d.d.

STRUČNA NAPREDOVANJA
-Knjižničarka Božica Anić stekla zvanje više knjižničarke
-Helena Kušenić stekla zvanje kustosa
-Kustos Robert Čimin nastavlja poslijediplomski doktorski studij iz arheologije u Zagrebu
-viša kustosica Marija Mesarić nastavlja poslijediplomski doktorski studij etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

RADNI ODNOSI
Od 01.10.2013. g. Helena Kušenić primljena u radni odnos na radno mjesto kustos Galerije naivne umjetnosti Hlebine

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
Tijekom 2013. godine radom muzejskih zaposlenika, vježbenika, radnika zaposlenih na programu Javnih radova i firme Target iz Koprivnice, a uz pomoć vlastitih sredstava, uređeno je i obnovljeno nekoliko prostorija, objekata i prostora u vlasništvu Muzeja grada Koprivnice.
Temeljem provedenog postupka javne nabave započeta je izrada projektne dokumentacije za projekt „Kuća Malančec“ firme Prima Pars d.o.o., Zagreb.

NATJEČAJI, APLIKACIJE NA FONDOVE
-Muzej grada Koprivnice sudjelovao je na natječajima Ministarstva kulture, natječaju Grada Koprivnice, natječaju Županije te na nekoliko natječaja za sponzorstva i donacije. Ukupno je aplicirano 35 programa.
-Muzej grada Koprivnice sudjeluje u projektu Regija digitalnih muzeja, koje provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU. Koordinator projekta za Muzej je Razvojna agencija PORA i Sektor za europske fondove Grada Koprivnice.

SASTANCI
Tijekom 2013. održano je 16 sjednica Stručnog vijeća Muzeja grada Koprivnice, 8 sastanka Upravnog vijeća, 4 radna sastanka svih zaposlenika i pet sjednica uredništva Podravskog zbornika 39/2013.

STRUČNI IZLETI
-posjeta kulturno povijesnim znamenitostima grada Križevaca i Kalnika
-Interliber

POSJETITELJI
MUZEJ GRADA KOPRIVNICE
– Noć muzeja 1063
– Izložba „Dr. Leander Brozović (izložba iz 2012. godine) 11
– Izložba „Stara hrvatska knjiga 18. i 19. st.“ 622
– Izložba radova „Malci muzealci“ 50
– Predavanje 70. godina oslobođenja Koprivnice 30
– Izložba: „Ecclesia sancti Martini de Prodauiz“ 357
– ostali posjetitelji stalnog postava Muzeja grada Koprivnice 2270
Ukupno Muzej grada Koprivnice 4403

GALERIJA KOPRIVNICA
-Noć muzeja 630
-Miljenko Šimić 165
-Danski kotači 183
-Zbirka Bali 824
-Vruća juha 1000
-Azijski performans 116
-Mijo Kovačić 861
-Zbirka Leandriana 235
-Predrag Todorović 322
-Hommage Picassu 132
-Dizajn vizualnih komunikacija 138
-Drava Art Biennale 144
-Amela Frankl – Sinagoga 100
Ukupno Galerija Koprivnica 4850

GALERIJA NAIVNE UMJETNOSTI HLEBINE 3204

M U Z E J G R A D A K O P R I V N I C E – U K U P N O POSJETILACA 12.457

(Ovi podaci se ne odnose na niz akcija koje su održane izvan muzejskih objekata Brecelj M., kazalište Oberon, izložba „Pleh“ i drugo)

U Koprivnici, 31.01.2013.

Ravnatelj Muzeja grada Koprivnice
Marijan Špoljar

Comments are closed.