Upravno vijeće

Sukladno Zakonu o muzejima i Statutu Muzeja grada Koprivnice upravljačko tijelo ustanove jest Upravno vijeće od pet članova, od kojih troje imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednoga bira Stručno vijeće, a jednoga biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.

Članovima Upravnoga vijeća mandat traje 4 godine, a od 19. veljače 2016. godine su:
1. akademik Dragutin Feletar, predsjednik, član ispred Osnivača (do 24.1.2019. Jasmina Ranilović)
2. Mario Tomiša, član ispred Osnivača
3. Ivan Andrašić, član ispred Osnivača
4. Maša Zamljačanec, član iz redova Stručnog vijeća Muzeja
5. Jelena Kovačić, član iz redova svih zaposlenika Muzeja

Sjednice Muzejskog vijeća (pozivi i odluke):
13. sjednica
14. sjednica
15. sjednica
16. sjednica
17. sjednica
18. sjednica
19. sjednica
20. sjednica
21. sjednica
22. sjednica
23. sjednica
24. sjednica
25. sjednica
26. sjednica
27. sjednica
28. sjednica
29. sjednica
30. sjednica
31. sjednica
32. sjednica
33. sjednica
34. sjednica
35. sjednica
36. sjednica
37. sjednica
38. sjednica
39. sjednica 
40. sjednica

Comments are closed.