Muzejsko vijeće

Sukladno Zakonu o muzejima i Statutu Muzeja grada Koprivnice upravljačko tijelo ustanove jest Muzejsko vijeće od pet članova, od kojih troje imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednoga bira Stručno vijeće, a jednoga biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.

Članovima Muzejskog vijeća mandat traje 4 godine, a od 19. veljače 2016. godine su:
1. Jasmina Ranilović, predsjednica ispred Osnivača
2. Mario Tomiša, član ispred Osnivača
3. Ivan Andrašić, član ispred Osnivača
4. Maša Zamljačanec, član iz redova Stručnog vijeća Muzeja
5. Jelena Kovačić, član iz redova svih zaposlenika Muzeja

Sjednice Muzejskog vijeća (pozivi i odluke):
13. sjednica
14. sjednica
15. sjednica
16. sjednica
17. sjednica
18. sjednica
19. sjednica
20. sjednica
21. sjednica
22. sjednica
23. sjednica
24. sjednica
25. sjednica
26. sjednica
27. sjednica
28. sjednica
29. sjednica

Comments are closed.