Muzejsko vijeće

Sukladno Zakonu o muzejima i Statutu Muzeja grada Koprivnice upravljačko tijelo ustanove jest Muzejsko vijeće od pet članova, od kojih troje imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika, jednoga bira Stručno vijeće, a jednoga biraju svi radnici sukladno Zakonu o radu.

Članovima Muzejskog vijeća mandat traje 4 godine, a od 19. veljače 2016. godine su:
1. Jasmina Ranilović, predsjednica ispred Osnivača
2. Mario Tomiša, član ispred Osnivača
3. Ivan Andrašić, član ispred Osnivača
4. Maša Zamljačanec, član iz redova Stručnog vijeća Muzeja
5. Jelena Kovačić, član iz redova svih zaposlenika Muzeja

Sjednice Muzejskog vijeća (pozivi i odluke):
13. sjednica
14. sjednica
15. sjednica

 

Comments are closed.