Zakoni, pravilnici, akti

ZAKONI

Zakon o muzejima (NN 61/18, NN 98/19, 114/22)
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03 Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11NN 25/12NN 136/12NN 157/13NN 152/1444/17 i 90/18)
Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08, NN 127/19, NN 151/22)
Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 23/13, 85/15, 69/22)


PRAVILNICI

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju (NN 21/2023)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske(NN 120/02, NN 82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 104/19)
Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10, NN 2/20 – Izmjena pravilnika o arheološkim istraživanjima)
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 89/11, NN 130/13)
Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13)


UPUTE

Uputa o reviziji muzejske građe, MDC
Uputa o otpisu zbog uništenosti muzejske građe, MDC


OPĆI MUZEJSKI AKTI

Statut Muzeja grada Koprivnice
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja grada Koprivnice
Pravilnik o nagrađivanju i ocjenjivanju radnika Muzeja grada Koprivnice
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnoga gradiva Muzeja grada Koprivnice
Pravilnik o radu knjižnice Muzeja grada Koprivnice
Pravilnik o zaštiti od požara
Odluka o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o načinu korištenja i ostvarivanja vlastitih prihoda
Poslovnik o radu Upravnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice
Poslovnik o radu Stručnoga vijeća Muzeja grada Koprivnice

 

Comments are closed.