Ulomak talioničke zgure

Naslov: Ulomak talioničke zgure
Naziv: Zgura
Materijal / tehnika: željezna ruda / taljenje
Mjere: v. 51 mm; š. 71 mm
Opis: Ulomak talioničke zgure
Zbirka: Zbirka srednjeg vijeka
Inventarna oznaka: MGK 4236

Tijekom 2007. godine, na položaju Virje – Volarski breg Ivan Zvijerac iz Torčeca sakupio je veću količinu talioničke zgure, sapnica i stjenki peći. Nakon preliminarnog pregleda prikupljenog materijala u jesen 2008. godine na tom su položaju izvršena zaštitna arheološka istraživanja od strane Instituta za arheologiju. Tom je prilikom pronađeno 5 talioničkih peći in situ, 5 jama sa zagorenim dnom, ostaci 4 uništenih peći, brojni stupovi te jedna ograda. Prostor je interpretiran kao radionica za taljenje željezne rude, a datirana je u razdoblje ranog srednjeg vijeka.

Nakon ovih istraživanja peći za taljenje željezne rude istraživani su i na susjednom položaju Virje – Sušine, a tijekom posljednje tri godine i na položajima Hlebine – Velike Hlebine i Hlebine – Dedanovice. Posljednja su dva istraživanja provedena su u sklopu projekta TransFER – Proizvodnja željeza uz rijeku Dravu i antici i srednjem vijeku: stvaranje i transfer znanja, tehnologija i roba, financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost, koji se provodi u Institutu za arheologiju. U sklopu projekta tijekom 2017. i 2018. godine izvršeni su brojni terenski pregledi i reambulacije prostora Podravine tijekom kojih je, na temelju površinskih nalaza talioničke zgure, sapnica i stjenki peći utvrđeno postojanje radionica za taljenje željezne rude na preko 80 arheoloških lokaliteta, a otprilike se isti broj lokaliteta može povezati i s kovačkom djelatnošću. Rezultati istraživanih lokaliteta dokazali su kako se talionička djelatnost na prostoru Podravine odvijala tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka, dok površinski nalazi keramike prikupljeni uz talioničku zguru, ali i nalazi talioničke zgure pronađeni u sklopu zatvorenim arheološkim cjelina, sugeriraju kako se ova djelatnost na prostoru Podravine odvijala od antičkog razdoblja do novog vijeka.

Ovotjedni predmet tjedna, ulomak talioničke zgure, upravo je jedan od dokaza za netom spomenutu interpretaciju. On je naime, zajedno s još nekoliko komada talioničke zgure pronađen tijekom zaštitnih arheoloških istraživanja lokaliteta Delovi – Grede I 1982,. godine unutar jame 35, koja je na temelju prikupljenih nalaza keramike unutar nje, datirana u razdoblje razvijenog srednjeg vijeka. Iz navedenog razloga ovaj predmet svojim prisustvom u zatvorenoj arheološkoj cjelini neizravno dokazuje odvijanje talioničke djelatnosti na položaju Grede I tijekom razvijenog srednjeg vijeka što ga čini izuzetno značajnim za proučavanje ove djelatnosti na prostoru Podravine, ali i cijele Hrvatske, budući da su materijalni dokazi o talioničkoj djelatnosti utvrđeni na svega nekoliko položaja van Podravine, no jedino su istraživane na našem prostoru.

Comments are closed.