Zbornik Muzeja grada Koprivnice 1946. – 1953.

Naziv zbirke: Zbirka Leandera Brozovića I.
Naziv: knjiga, književni naziv
Tehnika: tisak (jednobojni, dvobojni)
Materijal izrade: papir
Država nastanka: Narodna Republika Hrvatska
Mjesto nabave: Koprivnica
Oblik nabave: kupnja
Izvor nabave: Milivoj Brozović, Koprivnica
Izrada: Tiskara Valka Loborca / Koprivnička tiskarnica
Očuvanost: dobro
Vrijeme nastanka: 1946. – 1953.
Visina (mm): 287
Širina (mm): 207
Inventarna oznaka: MGK 9788

Opis predmeta: Zbornik Muzeja grada Koprivnice bio je prva stručna publikacija u bogatom 75-ogodišnjem muzejskom nakladništvu koje do dana današnjega broji više stotina primjeraka kataloga izložbi, brošura, letaka, razglednica te više koncepcijski uređenih zbornika o kulturnoj baštini srednje Podravine. Prvi broj objavljen je u kolovozu 1946. godine, a urednik je bio osnivač muzeja dr. Leander Brozović. Bila je to prva velika kulturna i izdavačka akcija novog muzeja (12.11.1945.) u poslijeratnoj Hrvatskoj do čega je u sklopu opće prosvjete društva onodobnim narodnim vlastima posebno stalo te u tom kontekstu treba promatrati i pojavu ovog zbornika. Tiskan je u Koprivničkoj tiskarnici na običnom novinskom papiru koji je u to vrijeme bio izniman luksuz te se objava ovog časopisa treba ocjenjivati i kroz taj sociološki aspekt poslijeratnog siromaštva, ali i htijenja za obnovom društva. Bio je tiskan na 16 stranica, glavni tiskar bio je znameniti Valko Loborec. Trebao je izlaziti svaka dva mjeseca s pretplatom svakog sveska od 10 dinara. Istovremeno svjedoči i o velikom ugledu koprivničkog građanskog intelektualca Brozovića koji je imao snage pokrenuti muzejski časopis u onovremenom društvenom okviru i općim vrijednostima kakve su propagirale narodne vlasti.

Interpretacija: Ovo je mali prikaz, nastavak nekoliko već objavljenih naslova svojevrsnog muzejskog feljtona, a odnosi se na prvotne, pionirske godine formiranja i razvoja Muzeja grada Koprivnice s namjerom izdvajanja i isticanja najvažnijih akcija i projekata koji je tada bio jedan od glavnih nositelja kulture u našem gradu. Zbornik Muzeja grada Koprivnice u prvom broju donosi Iskaz (Imenik) darovatelja Muzeju, a koja rubrika je bila stalna kroz svih osam brojeva. U daljnjem sadržaju broj pokazuje niz eminentnih hrvatskih imena povjesničara i kulturnih i znanstvenih radnika koje je upravo Brozović okupio radi proučavanja povijesti grada Koprivnice i koprivničke Podravine. Tako je rad o Prijevodu diplome kralja Ludovika I. iz god. 1356. objavio Emilij Laszowski, znameniti povjesničar i dugogodišnji arhivist državnog arhiva u Zagrebu. Dalje slijede naslovi sveučilišnog profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu Marka Kostrenčića Ius gladii o srednjovjekovnom kaznenom pravu izricanja presude na život ili smrt, Baltazar Dvorničić – Napuly (Civitatis Capronczensis decus) Milana Stahuljaka, Uništena spomen – slika iz 1657. godine Leandera Brozovića, Koprivnički mesari prepisuju pravila varaždinskoga mesarskoga ceha godine 1697. od Krešimira Filića, ravnatelja Gradskog muzeja u Varaždinu, Vezovaki od ravnatelja Etnografskog muzeja u Zagrebu Milovana Gavazzija i zaključno s naslovom Velika i mala Koprivnica od Leandera Brozovića.

Comments are closed.