(Scrama)sax

Naslov: (Scrama)sax
Materijal/tehnika: željezo/kovanje
Mjere: d.:470 mm, š. sječivo: 37 mm
Opis: Scramasax blago trapezoidne drške na kojoj se nalazi sedam rupica za drveni obruč drške. Hrbat je ravan. Sječivo se od sredine blago sužava prema vrhu.
Lokalitet: Botovo – Šoderica
Datacija: 7. – 9. stoljeće
Zbirka: Zbirka srednjeg vijeka
Inventarna oznaka: MGK 110

Naziv sax potječe od staroengleske riječi koja označava nož. U arheološkom se kontekstu on odnosi na tip manjeg mača, noža ili bodeža koji se na prostoru Europe povezuje s germanskim plemenima iz vremena Seobe naroda te ranosrednjovjekovnim razdobljem. Njegove glavne karakteristike su utor za dršku od organskog materijala koji se nalazi u središnjoj osi vrha sječiva, jednosječna oštrica te činjenica da je nošen horizontalno na boku, dok je vrh sječiva bio uzdignut. Postoji veliki broj različitih tipova koji ovise o njihovoj dataciji (uski dugi sax, kratki sax, uski sax, lagani široki sax, teški široki sax, atipičan široki sax, dugi sax), no generalni razvoj koji se u razdoblju između oko 450. do oko 800. godine može pratiti jest činjenica da oštrica postaje teža, duža, šira i tanja. Na početku pojave često su nalaženi u kombinaciji s dugim dvosječnim mačevima i bili su smatrani pomoćnim oružjem, no od 7. stoljeća nadalje postaju glavno oružje.

Na prostoru Panonije oni se povezuju s avaro-slavenskim horizontom između 7. i početka 9. stoljeća te se primjeri pronađeni na prostoru Hrvatske mogu se svrstati u zadnji tip – dugi sax. S obzirom na funkciju, nalaženi su u grobovima, kao dio opreme pokojnika. Česti su primjeri njihovih nalaza bez konteksta, no u gotovo svakom se slučaju radi o nalazu koji je potjecao iz groba, no primarni mu je kontekst uništen. Takav je slučaj i sa predmetom koji ovom prilikom predstavljamo. Radi se o jednom od dva primjerka koji se nalaze u Zbirci srednjeg vijeka Muzeja grada Koprivnice, tj. jednom od tri primjerka koja su dosad pronađena na prostoru Podravine (treći se nalazi u sklopu Arheološke zbirke obitelji Zvijerac u Torčecu). Mjesto pronalaska svih triju jest jezero Šoderica, tj. Keter kod Legrada. Ono što je specifično za ovaj sax jest činjenica da se radi jednom od kraćih primjeraka, budući da se dugim saxom smatra sax dužine oko 50 cm i više. Duljine druga dva primjerka iznose 67, odnosno 69 cm. Ova tri nalaza, zajedno s još nekoliko primjeraka oružja avaro-slavenskog horizont te nekoliko nalaza karolinške provencijencije koji su pronađeni na prostoru Šoderice govore u prilog teoriji kako se na prostoru jezera nalazilo veliko groblje iz razdoblja 8. – početka 9. stoljeća, koje je vjerojatno bilo u vezi s prijelazom preko rijeke Drave kod Botova.

Comments are closed.