Alat za otvaranje vrata talioničke peći (?)

Naslov: Alat za otvaranje vrata talioničke peći (?)
Naziv: Alat
Materijal / tehnika: željezo / kovanje
Dimenzije (mm): v.: 155, pr. otvora.: 34; š. sječiva: 59
Opis: Predmet pravokutnog sječiva s kružnim utorom za nasad drške
Zbirka: Zbirka srednjeg vijeka
Inventarna oznaka: MGK 21342

Prilikom istraživanja srednjovjekovnog groblja oko crkve Sv. Martina u Virju 2009. godine pronađen je željezni predmet kojeg u trenutku nalaza nije bilo moguće determinirati. Nakon provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova utvrđeno je da se radi o jednom tipu alatke koja ima kružan utor za nasad drške i četvrtasto sječivo. Pronalazak ovog predmeta poklopio se i s prvim sezonama arheoloških istraživanje peći za taljenje željezne rude na obližnjem položaju Volarski breg. Nastavkom istraživanja peći za taljenje željezne proširile su se spoznaje o ovoj izuzetno značajnoj, ali i zahtjevnoj gospodarskoj djelatnosti za koju se smatra da se na prostoru Podravine odvijala tijekom cijelog srednjeg vijeka, do u novi vijek. Zadnjih nekoliko godina ovaj je nalaz bio pohranjen u spremištu Muzeja i u kontekstu istraživanja talioničkih djelatnosti ostao je po strani. Razlog tome bilo nedovoljno praktično iskustvo vezano uz razumijevanje svih procesa vezanih uz provođenje talioničke djelatnosti, ali i činjenica što je predmet pronađen u sloju navoza, odnosno izvan izvornog arheološkog konteksta. Proučavanjem literature vezane uz peći za taljenje željezne rude, ali i prikupljanjem iskustava tijekom provođenja eksperimentalnih taljenja na radionicama u Češkoj, Mađarskoj i Koprivnici posljednjih godina, vjerujemo da smo sada u mogućnosti dati interpretaciju predmeta pronađenog kod crkve Sv. Martina.

S obzirom na karakteristike predmeta – kružni utor za nasad drške, nepravilno pravokutno sječivo koje je s gornje strane malo više nego s donje i trapezoidno oblikovano, dok je s donje strane ono zaobljeno – pretpostavlja se da se radi o alatki koja je služila za otvaranje vrata talioničke peći na istek. Naime, nakon završetka taljenja potrebno je dobiveni komad spužvastog željeza (bloom) izvući iz peći. Budući da se vrata peći naknadno oblikuju i učvršćuju na luk vrata, kako bi se peć otvorila potrebno je razbiti glinu koja je služila za učvršćivanje vrata. I upravo bi tome služio ovaj predmet. Radi se o alatki koja je na svome kraju oštra, budući da je željezna dovoljno je čvrsta da podnese udarce o zapečenoj glini, a ujedno je i nasađena na motku da bi se sam posao lakše mogao obaviti na određenoj udaljenosti, budući da peć u trenutku završetka procesa taljenja isijava izuzetno veliku toplinu.

Iako predmet nije pronađen u kontekstu talioničke radionice može ga se povezati s djelatnošću taljenja. Budući da je pronađen u sloju navoza nije mu moguće odrediti užu dataciju, no s obzirom na razdoblje funkcioniranja srednjovjekovnog groblja oko crkve Sv. Martina može se pretpostaviti kako je predmet upotrebljavan u razdoblju između 13. i 17. stoljeća. Potvrdu tome nalazimo i u kontekstu drugih predmeta pronađenih unutar i van njihovog arheološkog konteksta na ovom lokalitetu. Pretpostavljeno vrijeme upotrebe ovog predmeta ujedno potvrđuje i pretpostavke, temeljene na površinskim nalazima keramike s talioničkom zgurom, o funkcioniranju peći za taljenje željezne rude na prostoru Podravine tijekom cijelog srednjega sve do početka ranoga novoga vijeka.

Comments are closed.