Predstavljen projekt „E19 za Muzejski trg“

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, u četvrtak 17. svibnja 2018. godine na prostoru Esterove ulice predstavljen je projekt „E19 za Muzejski trg“. Ideja o Muzejskom trgu javila se  prije  više od 5 godina, no prvi važan korak u njezinoj realizaciji postignut je upravo potpisivanjem sporazuma o suradnji  između Grada Koprivnice, Muzeja grada Koprivnice i koprivničkih projektantskih ureda.  Riječ je o projektu koji uključuje obnovu i stavljanje u funkciju nekoliko objekata: zgrade Muzeja grada Koprivnice, kuće Malančec te kuće na adresi Esterova 19. U projektiranju i organizaciji tog prostora potreban je sveobuhvatan pristup, a dio pripremnih radnji već je proveden: u tijeku je projektiranje energetske obnove zgrade Muzeja u sklopu projekta RefurbCulture, dovršena je sva potrebna dokumentacija za kuću Malančec te zahvaljujući Gradu Koprivnici dovršen proces rješavanja imovinsko-vlasničkih odnosa vezanih uz kuću na adresi Esterova 19. Na navedenoj adresi u sklopu budućeg Muzejskog trga trebala bi biti smještena uprava Muzeja koji sada djeluje na nekoliko lokacija u gradu.  Kako bi se pristupilo obnovi kuće  Esterova 19 potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, a taj posao preuzeli su koprivnički projektantski uredi  sa Co-Artom kao nositeljem izrade. Važno je napomenuti da će svi oni ovaj zahtjevan posao odraditi besplatno te na taj način pridonijeti uređenju dijela povijesne gradske jezgre.  U postupku obnove moguće su tri varijante: cjelovita obnova zgrade, djelomična rekonstrukcija sa zadržavanjem pročelja te potpuna rekonstrukcija, a koja od njih će biti provedena odlučit će se na temelju konzervatorskog elaborata i rezultata ispitivanja statike zgrade. Rok za izradu konzervatorskog elaborata i 3D modela trenutnog stanja zgrade je 15. lipnja, dok je 10. rujna određen za izradu projektne dokumentacije.  Procijenjena vrijednost navedenih radova je oko 200.000,00 kuna, a vrijednost projekta obnove objekta znat će se nakon izrade dokumentacije. Namjeru uključivanja u postupak obnove iskazali su i koprivnički obrtnici.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.